Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

XXXVIII Olimpiada Historyczna

Laureaci i finaliści XXXVIII Olimpiady Historycznej z Łodzi i Regionu Łódzkiego

       W roku akademickim 2011/2012 odbyła się XXXVIII Olimpiada Historyczna. Do eliminacji I stopnia (szkolnych) przystąpiło 295 uczniów z 50 szkół. Do udziału w II etapie (okręgowym) szkoły zaproponowały 215 uczniów. Z ogólnej liczby zaproponowanych Komitet Okręgowy po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych prac pisemnych zakwalifikował do zawodów okręgowych 93 uczniów. Zawody okręgowe XXXVIII Olimpiady Historycznej zostały przeprowadzone w dniach 7, 12 i 13 stycznia 2012 roku w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

       Na podstawie wyników eliminacji, jury pod przewodnictwem
prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot wyłoniło 8 uczniów, których zaproponowało Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia (centralnych). Komitet Główny Olimpiady Historycznej, po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu, zakwalifikował do eliminacji centralnych 5 uczniów:
  • Patrycję Sojkę  - uczennicę II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim 
  • Mateusza Podhalicza  - ucznia Publicznego LO Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi 
  • Kajetana Stobieckiego  - ucznia XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi
  • Michała Nitę  - ucznia XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi
  • Jakuba Oleszczaka - ucznia LO w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. I. J. Paderewskiego w Łasku - Kolumnie
       Eliminacje centralne odbyły się w dniach 31 marca - 2 kwietnia 2012 roku w Gdańsku - Jelitkowie. Spośród pięciu uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych, dwóch uzyskało tytuł laureata konkursu -
  • Patrycja Sojka  - z II LO im. Stefana Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim - nauczyciel prowadzący - mgr Katarzyna Kozioł-Machel
  • Kajetan Stobiecki  - z XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi - nauczyciel prowadzący - mgr Piotr Sowiński
       Pozostali trzej, wymienieni wyżej uczniowie, uzyskali tytuły finalistów zawodów centralnych.

( powrót do: "olimpiady" )| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |