Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

XXXIX Olimpiada Historyczna

Laureaci i finaliści XXXIX Olimpiady Historycznej z Łodzi i Regionu Łódzkiego

       W roku akademickim 2012/2013 odbyła się XXXIX Olimpiada Historyczna. Do eliminacji I stopnia (szkolnych) przystąpiło 248 uczniów z 52 szkół. Do udziału w II etapie (okręgowym) szkoły zaproponowały 199 uczniów. Z ogólnej liczby zaproponowanych Komitet Okręgowy po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych prac pisemnych zakwalifikował do zawodów okręgowych 87 uczniów. Zawody okręgowe XXXIX Olimpiady Historycznej zostały przeprowadzone w dniach 5, 10 i 11 stycznia 2013 roku w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

       Na podstawie wyników eliminacji, jury pod przewodnictwem
prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot wyłoniło 7 uczniów, których zaproponowało Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia (centralnych). Komitet Główny Olimpiady Historycznej, po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu, zakwalifikował do eliminacji centralnych 4 uczniów:
  • Annę Anzorge  - uczennicę I LO im. Feliksa Fabianiego w Radomsku ( nauczyciel prowadzący mgr Małgorzata Machaj )
  • Aleksandrę Makówkę  - uczennicę Publicznego LO Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi ( nauczyciel prowadzący mgr Jan Pajor )
  • Michała Siemińskiego  - ucznia I LO im. Feliksa Fabianiego w Radomsku ( nauczyciel prowadzący mgr Małgorzata Machaj )
  • Kamila Klimczaka  - ucznia Samorządowego LO im. R. Traugutta w Zgierzu ( nauczyciel prowadzący mgr Sylwia Matejczyk )
       Eliminacje centralne odbyły się w dniach 6 - 8 kwietnia 2013 roku w Gdańsku - Jelitkowie.
      
Wszyscy czterej wymienieni wyżej uczniowie, uzyskali tytuły finalistów zawodów centralnych.

( powrót do: "olimpiady" )| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |