XXXII Olimpiada Historyczna Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
       W roku akademickim 2005/2006 odbyła się XXXII Olimpiada Historyczna. Do eliminacji I stopnia (szkolnych) przystąpiło 346 uczniów z 45 szkół. Do udziału w II etapie (okręgowym) szkoły zaproponowały 181 uczniów. Z ogólnej liczby zaproponowanych Komitet Okręgowy po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych prac pisemnych zakwalifikował do zawodów okręgowych 115 uczniów. Zawody okręgowe XXXII Olimpiady Historycznej zostały przeprowadzone w dniach 7, 13 i 14 stycznia 2006 roku w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.
       Na podstawie wyników eliminacji, jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot wyłoniło 13 uczniów, których zaproponowano Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia (centralnych). Komitet Główny Olimpiady Historycznej, po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu zakwalifikował do eliminacji centralnych 7 uczniów:
 • Aleksandrę Dąbrowską - z Samorządowego LO w Opocznie
 • Łukasza Łyczkowskiego - z XX LO w Łodzi
 • Rafała Ojrzyńskiego - z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu
 • Kamila Piskałę - z XXV LO w Łodzi
 • Annę Tomczak - z I LO w Sieradzu
 • Tomasza Zawiszę - z I LO w Tomaszowie Mazowieckim
 • Amadeusza Smusa - z I LO w Sieradzu
       Eliminacje centralne odbyły się w dniach 31 marca - 4 kwietnia 2006 roku w Gdańsku Jelitkowie. Spośród 7 uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych, dwóch z nich uzyskało tytuł laureata konkursu -
 • Kamil Piskała - z XXV LO im. S. Żeromskiego w Łodzi - opiekun - mgr Gabriela Rybarczyk
 • Tomasz Zawisza - z I LO im. J. Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim - opiekun - mgr Wojciech Małagocki
       Pozostali uczniowie uzyskali tytuł finalisty zawodów centralnych:
 • Aleksandra Dąbrowska - z Samorządowego LO w Opocznie - opiekun - mgr Małgorzata Kozłowska
 • Łukasz Łyczkowski - z XX LO w Łodzi - opiekun - mgr Małgorzata Anusik
 • Rafał Ojrzyński - z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. S. Staszica w Zgierzu - opiekun - mgr Arkadiusz Walczak
 • Anna Tomczak - z I LO w Sieradzu - opiekun - mgr Jolanta Porada - Preś
 • Amadeusz Smus - z I LO w Sieradzu - opiekun - mgr Stanisława Ucińska - Piaszczyk


       W bieżącym roku w ramach XXXII Olimpiady Historycznej został przeprowadzony konkurs "Parlamentaryzm w Polsce" na temat "Parlamentaryzm w dziejach Polski na tle Europy od średniowiecza do współczesności", do którego przystąpiło 42 uczniów.


( powrót do: "olimpiady" )| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |