Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

XL Olimpiada Historyczna

Laureaci i finaliści XL Olimpiady Historycznej z Łodzi i Regionu Łódzkiego

       W roku akademickim 2013/2014 odbyła się XL Olimpiada Historyczna. Do eliminacji I stopnia (szkolnych) przystąpiło 209 uczniów z 40 szkół. Do udziału w II etapie (okręgowym) szkoły zaproponowały 150 uczniów. Z ogólnej liczby zaproponowanych Komitet Okręgowy po przeprowadzeniu weryfikacji nadesłanych prac pisemnych zakwalifikował do zawodów okręgowych 73 uczniów. Zawody okręgowe XL Olimpiady Historycznej zostały przeprowadzone w dniach 11, 16 i 17 stycznia 2014 roku w gmachu Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

       Na podstawie wyników eliminacji, jury pod przewodnictwem
prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot wyłoniło 5 uczniów, których zaproponowało Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia (centralnych). Komitet Główny Olimpiady Historycznej, po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu, zakwalifikował do eliminacji centralnych 3 uczniów:
  • Szymona Arkitę  - ucznia I LO im. Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego w Kutnie ( nauczyciel prowadzący mgr Emila Konwerska )
  • Jędrzeja Janderę  - ucznia XXI LO im. Bolesława Prusa w Łodzi ( nauczyciel prowadzący mgr Piotr Sowiński )
  • Dominika Koniarczyka  - ucznia XXXI LO im. Ludwika Zamenhofa w Łodzi ( nauczyciel prowadzący mgr Robert Przybysz )
       Eliminacje centralne odbyły się w dniach 4 - 6 kwietnia 2014 roku w Gdańsku - Jelitkowie.
      
Spośród 3 uczniów zakwalifikowanych do eliminacji centralnych, dwóch z nich Jędrzej Jander i Domink Koniarczyk uzyskało tytuł laureata XL Olimpiady Historycznej. Uczeń Szymon Arkita uzyskał tytuł finalisty zawodów centralnych.

( powrót do: "olimpiady" )| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |