Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Władze Oddziału Łódzkiego PTH

Na zebraniu w dniu 30 czerwca 2015 roku ukonstytuował się
Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (2015-2018)

26 listopada 2015 roku zmarła prof. Maria Nartonowicz-Kot,
(pełniąca funkcje Wiceprezesa OŁ PTH d/s Wydawniczych, Redaktora naczelnego "Rocznika Łódzkiego"
i Przewodniczącego Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Łodzi)


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska (biogram)

- Prezes Oddziału Łódzkiego PTH

prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita

- Wiceprezes d/s Wydawniczych,
Redaktor naczelny "Rocznika Łódzkiego", Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej i Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w Łodzi

prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner

- Wiceprezes d/s Organizacyjnych

prof. zw. dr hab. Zbigniew Anusik

- Koordynator d/s Kontaktów Naukowych

dr Jan Chańko

- Koordynator d/s Kontaktów z Nauczycielami

dr Ilona Florczak

- Sekretarz Oddziału

mgr Renata Osiewała  - Zastępca Sekretarza Oddziału,
Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w Łodzi

mgr Jan Tomczak

- Skarbnik Oddziału, Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Łodzi

mgr Sławomir Szczesio - Zastępca Skarbnika

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lesiakowski

- Członek Zarządu, Zastępca Redaktora naczelnego "Rocznika Łódzkiego"

dr Tomasz Pietras

- Członek Zarządu, Sekretarz naukowy "Rocznika Łódzkiego"

 

Członkowie Zarządu:

prof. zw. dr hab. Jan Szymczak

mgr Łukasz Politański

dr hab. Aleksander Bołdyrew

dr Andrzej Wróbel

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lesiakowski

mgr Piotr Zawilski


Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego PTHprof. zw. dr hab. Alicja Szymczak
mgr Janusz Frenkel mgr Piotr Machlański
dr Marzena Iwańska dr Magdalena Rzadkowolska| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |