Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Władze Oddziału Łódzkiego PTH

Na zebraniu w dniu 6 czerwca 2018 roku ukonstytuował się
Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (2018-2021)


Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH

prof. dr hab. Jarosław Kita

- Prezes Oddziału Łódzkiego PTH
Redaktor naczelny "Rocznika Łódzkiego", Przewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej i Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w Łodzi

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska

- Wiceprezes Oddziału Łódzkiego PTH

prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner

- Wiceprezes Oddziału Łódzkiego PTH

dr Ilona Florczak

- Sekretarz Oddziału

mgr Adrianna Czekalska - Zastępca Sekretarza

mgr Jan Tomczak

- Skarbnik Oddziału, Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Łodzi

dr Sławomir L. Szczesio - Zastępca Skarbnika

dr Tomasz Pietras

- Członek Zarządu, Sekretarz naukowy "Rocznika Łódzkiego" i administrator strony www

dr Wojciech F. Marciniak

- Członek Zarządu, koordynator d/s Promocji

 

Członkowie Zarządu:

prof. dr hab. Zbigniew Anusik

mgr Renata Osiewała

dr hab. Aleksander Bołdyrew

dr Sylwia Wielichowska

mgr Cezary Bukowiec

dr Andrzej Wróbel

dr Jan Chańko mgr Piotr Zawilski
dr hab. Tadeusz Grabarczyk, prof. UŁ  

Komisja Rewizyjna Oddziału Łódzkiego PTHdr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. UŁ (przewodniczący)
mgr Janusz Frenkel dr Joanna Maj
mgr Amilkar Kosiński dr Magdalena Pogońska-Pol| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |