Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Sprawozdania z działalności Oddziału Łódzkiego PTHSprawozdanie z działalności
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego
za lata 2009-2012

 

Sprawozdanie z działalności
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego
za lata 2006-2009

 

Sprawozdanie z działalności
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego
za lata 2003-2006


Sprawozdanie z działalności
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego
za lata 2000-2003


Sprawozdanie z działalności
Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego
za lata 1997-2000
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |