Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Rocznik Łódzki

"Rocznik Łódzki" - periodyk naukowy poświęcony dziejom Łodzi i Regionu Łódzkiego jest najważniejszym z wydawnictw Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, wydawanym przy współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi. Ukazuje się on stale od 1958 roku, nawiązując jednak do tradycji przedwojennego "Rocznika Łódzkiego" i "Rocznika Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego" (ukazujących się w latach 1928-1939). Redaktorem naczelnym "Rocznika Łódzkiego" jest prof. dr hab. Jarosław Kita. 

Spisy treści poprzednich tomów "Rocznika Łódzkiego"

Uwaga! Kolejne spisy treści znajdziecie Państwo na odrębnej stronie: http://roczniklodzki.uni.lodz.pl

Ta strona nie jest już aktualizowana!

 
Rocznik Łódzki, t. 56, 2009Rocznik Łódzki, t. 55, 2008Rocznik Łódzki, t. 54, 2007Rocznik Łódzki, t. 53, 2006Rocznik Łódzki, t. 52, 2005Rocznik Łódzki, t. 51, 2004Rocznik Łódzki, t. 50, 2003Rocznik Łódzki, t. 49, 2002Rocznik Łódzki, t. 48, 2001Rocznik Łódzki, t. 47, 2000Rocznik Łódzki, t. 46, 1999Rocznik Łódzki, t. 45, 1998Rocznik Łódzki, t. 44, 1997Rocznik Łódzki, t. 43, 1996Rocznik Łódzki, t. 42, 1995Rocznik Łódzki, t. 41, 1994Rocznik Łódzki, t. 40, 1993Rocznik Łódzki, t. 39, 1989

W roku 1979 jako suplement do tomu XXV (XXVIII) "Rocznika Łódzkiego" opracowana została przez Kazimierza Langa pod redakcją Ryszarda Rosina i opublikowana bibliografia :
  •       "Rocznika Łódzkiego" (1928-1933)
  •       "Rocznika Oddziału Łódzkiego PTH" (1928-1939)
  •       "Rocznika Łódzkiego" (1958-1979)

Więcej o dziejach łódzkich roczników historycznych.

Bibliografia - pełny tekst
Bibliografia zawartości
Rocznika Łódzkiego| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |