Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Rocznik Łódzki - T. 56, 2009SPIS TREŚCI :


ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Krzysztof Latocha i Tadeusz Nowak, Ród Nałęczów w ziemi łęczyckiej w późnym średniowieczu, s. 13.
 • Mariusz Stępniewski i Zdzisław Szambelan, Rozwój terytorialny Łodzi w świetle dokumentów i źródeł kartograficznych, s. 37.
 • Krzysztof Tomasz Witczak, Teodora Tripplina „Wycieczki w Rawskie do Tomaszowa Mazowieckiego”, s. 51.
 • Włodzimierz Berner, Działalność zawodowa, społeczna i naukowa dermatologów i wenerologów łódzkich na przełomie XIX i XX w. (do 1918 r.), s. 71.
 • Paweł Samuś, Kobiety w ruchu socjalistycznym Królestwa Polskiego w latach rewolucji 1905-1907, s. 85.
 • Dariusz Szlawski, Organizacja i struktura szkolnictwa powszechnego w Łodzi w okresie międzywojennym, s. 116.
 • Małgorzata Łapa, Elektryfikacja województwa łódzkiego w latach 1919-1939, s. 134.
 • Włodzimierz Kozłowski, Pułkownik inż. January Grzędziński, dowódca 30 Pułku Strzelców Kaniowskich (1932-1934). Przyczynek do biografii oficera, dzienni­karza, literata i opozycjonisty, s. 150.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Arkadiusz Rzepkowski, Pochodzenie terytorialne ludności napływowej i jej rola w rozwoju ekonomicznym Pabianic w pierwszym okresie uprzemysłowienia (do 1865 r.), s. 163.
 • Inwentarz folwarku Piaski z 1755 r. Przyczynek do dziejów gospodarczych sieradzkich dominikanów w XVIII w. - opracował i przygotował Grzegorz Wierzchowski, s. 177.
 • Wspomnienia Franciszka Łukomskiego z powstania styczniowego ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej PAN - opracował i przygotował Łukasz Jastrząb, s. 189.
 • Starodruki z Archiwum Państwowego w Łodzi. Katalog cz. II - opracował i przygotował Adam Lajdenfrost, s. 196.

RECENZJE I ZAPISKI
 • Andrzej Warżel, Piłsudczykowskie ugrupowania polityczne na ziemi tarnowskiej w latach 1926-1939, Tarnów 2005, ss. 364 (Karol Dziuda), s. 238.
 • Początki architektury sakralnej w Polsce Centralnej, cz. I: Strońsko - Ruda - Krzyworzeka, praca zbiorowa pod redakcją Leszka Kajzera, Łódź 2008, ss. 208 + ilustracje (Agata Kaczmarek), s. 240.
 • Katarzyna Czekaj, Karol Lilienfeld-Krzewski (1893-1944). Biografia, Warszawa 2008, ss. 108 (Piotr Kilańczyk), s. 242.
 • Elżbieta Cherezińska, Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dzienniki Etki Daum, Poznań 2008, ss. 396 (Adrian Uljasz), s. 244.
 • Rok 1945 w Łodzi. Studia i szkice, pod red. J. Żelazko, Łódź 2008, ss. 376 (Przemysław Waingertner), s. 247.
 • Krzysztof Lesiakowski, Strajki robotnicze w Łodzi 1945-1976, Łódź 2008, ss. 376 (Rafał Chojnacki), s. 250.
 • Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa, wybór i opracowanie Michał Kopczyński, Robert Rabiega, Warszawa-Łódź 2008, ss. XL + 524 (Rafał Chojnacki), s. 252.
 • 20 lat Stowarzyszenia. VIII Zjazd absolwentów studiów ekonomicznych i socjologicznych w Łodzi, Łódź 2009, ss. 460 (Maria Nartonowicz-Kot), s. 255.

SPRAWOZDANIA
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 7 VI 2006 do 9 VI 2009 r. (Marzena Iwańska), s. 258.
 • Tragiczny koniec gen. Józefa Olszyny-Wilczyńskiego (1890-1939). Kresowymi śladami dowódcy łódzkiej 10 Dywizji Piechoty (Agnieszka Jędrzejewska, Aleksandra Kozłowska), s. 270.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej „Drogi do Niepodległej”. W 90. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, Łódź, 14 XI 2008 r. (Tomasz Pietras), s. 279.
 • Sprawozdanie z posiedzenia poświęconego dziejom Głowna w XVII-XVIII w., Głowno, 20 II 2009 r. (Tomasz Romanowicz), s. 285.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej „Kobieta samotna wczoraj i dziś”, Łódź, 5 III 2009 r. (Marta Sikorska-Kowalska), s. 288.
 • Majówka historyczna tomaszowskiego Koła PTH, Gałków Duży, 23 V 2009 r. (Jerzy Wojniłowicz), s. 290.
 • Panel naukowy nt. „Udział ziemiaństwa w strukturze państwa na przestrzeni dziejów Polski”, Łódź, 28 V 2009 r. (Przemysław Waingertner), s. 291.
 • Spotkanie panelowe pt. „Między rozwagą a romantycznością. Kobieta w początkach nowoczesności”. Łódź, 3 VI 2009 r. (Przemysław Waingertner), s. 292.
 • Uroczyste posiedzenie poświęcone 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Głowno, 2 IX 2009 r. (Tomasz Romanowicz), s. 293.
 • Sprawozdanie z obchodów 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej w regionie piotrkowskim (Maciej Hubka), s. 295.
 • Sprawozdanie z sesji naukowej nt. „Domus propria Domus optima” w ramach obchodów 60-lecia Muzeum - Zamku w Oporowie, Oporów, 16 X 2009 r. (Ewelina Kostrzewska), s. 299.

PRO MEMORIA
 • Alojza Łyszkowska-Żebrowska (1923-2009), (Andrzej Drakoniewicz), s. 302.
 • Waldemar Ceran (1936-2009), (Maciej Kokoszko), s. 304.
 • Maria Róża Wisińska-Kluba (1947-2009), (Jerzy Kowalski, Alicja Szymczak), s. 306.


| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |