Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 55, 2008.Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI :


ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Tomasz Pietras, W kwestii pochodzenia Sulimów łęczyckich, s. 11.
 • Jarosław Kita, Właściciele Bąkowej Góry w XIX w. Przyczynek do obrotu majątkami ziemskimi w Królestwie Polskim, s. 41.
 • Leszek Olejnik, Prasa Polskiej Partii Socjalistycznej w Łodzi w latach 1899 - 1948, s. 55.
 • Włodzimierz Kozłowski, Dowódcy 28 Pułku Strzelców Kaniowskich (Łódź) 1918 - 1939. Próba charakterystyki, s. 79.
 • Witold Jarno, Powstanie i struktura dowództwa Okręgu Wojskowego Łódź na stopie wojennej w I połowie 1945 r., s. 109.
 • Ewa Witkowska, Udział Stefana Truchima w tworzeniu i rozwoju łódzkiego ośrodka akademickiego, s. 123.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Alicja Szymczak, Średniowieczna księga wójtowsko-radziecka Łodzi, s. 135.
 • Zdzisław Włodarczyk, Kontrowersje wokół budowy synagogi w Wieluniu, s. 147.
 • Tomasz Olszacki, Zamek w Besiekierach - wybrane elementy zabudowy w świetle źródeł pisanych, ikonograficznych oraz nowych badań terenowych, s. 157.
 • Anna Kaniewska, Podstawowe zasady i organizacja udostępniania materiałów archiwalnych oraz pomoce ewidencyjno-informacyjne w Archiwum Państwowym w Łodzi, s. 175.
 • Dokumenty łódzkiej bezpieki dotyczące reakcji mieszkańców Łodzi na Poznański Czerwiec 1956 r. - opracował i przygotował Łukasz Jastrząb, s. 187.

RECENZJE I ZAPISKI
 • Tomasz Suma, Urzędnicy pocztowi w Królestwie Polskim 1815 - 1871. Słownik biograficzny, Warszawa 2005, ss. 384 ( Krzysztof Tomasz Witczak), s. 199.
 • Irena Mamczak-Gadkowska, Archiwa państwowe w II Rzeczypospolitej, Poznań 2006, ss. 432 (Ilona Florczak), s. 204.
 • Kutnowskie Zeszyty Regionalne, t. XI, Kutno 2007, ss. 590 (Jerzy Pawlak), s. 208.
 • Rocznik Wieluński, t. 7, Wieluń 2007, ss. 208 (Tadeusz Grabarczyk), s. 214.
 • Zeszyty Radomszczańskie, t. I, Radomsko 2007, ss. 204 (Tadeusz Grabarczyk), s. 216.
 • Włodzimierz Kozłowski, Generalski konterfekt. Biografia zbiorowa dowódców częstochowskiej 7 Dywizji Piechoty 1921 - 1939, Łódź 2007, ss. 565 (Krzysztof Lesiakowski), s. 218.
 • W służbie historii i społeczeństwa. Dzieje Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego 1927 - 2007, pod redakcją Alicji Szymczakowej i Marii Nartonowicz-Kot, Łódź 2007, ss. 202 (Marcin Matusiak), s. 224.
 • "Niepodległość" (1929 - 1939). Pismo, twórcy, środowisko, pod redakcją Pawła Samusia, Płock 2007, ss. 305 (Piotr Kilańczyk), s. 228.
 • Czas przeszły - ciągle obecny. Powroty. Historia, wspomnienia, dokumenty pod redakcją Juliana Baranowskiego i Zbigniewa Onufrzaka, Łódź 2007, ss. 344 (Paulina Adryańczyk-Linard), s. 231.
 • Tadeusz Grabarczyk, Tadeusz Nowak, Mieszczanie wieluńscy do początków XVI wieku. Biogramy, Łódź - Wieluń 2008, ss. 287 (Tomasz Pietras), s. 234.

SPRAWOZDANIA
 • Sprawozdanie z konferencji I Toruńskie Konfrontacje Archiwalne. Archiwistyka na uniwersytetach, archiwistyka w archiwach, Toruń, 6 - 7 XII 2007 r. (Ilona Florczak), s. 241.
 • Wystawa pt. "Warszawski szyk" w Muzeum Herbsta - Oddziale Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 31 I - 24 III 2008 r. (Przemysław Waingertner), s. 244.
 • Spotkanie panelowe pt. "Między rozwagą a romantycznością. Kobieta w początkach nowoczesności", Łódź, 20 II 2008 r. (Przemysław Waingertner), s. 245.
 • Sprawozdanie z I Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków, Łódź, 16 - 18 V 2008 r. (Monika Bielerzewska, Karolina Sikała), s. 246.
 • Sesja naukowa i wystawa 220 lat Tomaszowa Mazowieckiego, Tomaszów Mazowiecki, 16 IX 2008 r. (Andrzej Wróbel), s. 247.
 • III Kongres Mediewistów Polskich, Łódź, 22 - 24 IX 2008 r. (Agata Kaczmarek, Krzysztof Latocha), s. 251.
 • Sprawozdanie z konferencji Kształcenie archiwistów i zarządców dokumentacji w kontekście wdrażania Procesu Bolońskiego, Lublin, 23 - 24 X 2008 r. (Ilona Florczak), s. 255.
 • Sprawozdanie z prac Klubu Historycznego im. Stefana Roweckiego "Grota" w Pabianicach (Przemysław Stępień), s. 258.

PRO MEMORIA
 • Andrzej Urbaniak (1953 -2008), (Jerzy Pawlak), s. 263.

LISTY DO REDAKCJI
 • W odpowiedzi Panu prof. Stanisławowi Zajączkowskiemu na recenzję książki Chełmo. Zarys dziejów do 1945 roku - Tomasz Andrzej Nowak, s. 267.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |