Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 54, 2007.Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI :


ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Aleksander Bołdyrew, Rzemiosło zbrojeniowe w Łęczyckiem, Sieradzkiem i Wieluńskiem w XVI w., s. 11.
 • Marta Sikorska-Kowalska, Stowarzyszenia kobiece w Łodzi 1906-1918, s. 45.
 • Robert Urbaniak, Nie tylko Żydzi. Łódzka prasa prawicowa wobec problematyki mniejszości narodowych w latach 1918-1933, s. 63.
 • Artur Kuprianis, Kaniowski 10 Pułk Artylerii Lekkiej w Łodzi 1919-1939. Geneza, organizacja i jej zmiany, dyslokacja, s. 89.
 • Włodzimierz Kozłowski, Dowódcy piechoty dywizyjnej 10 Dywizji Piechoty (Łódź) 1921-1939. Próba charakterystyki, s. 105.
 • Krzysztof Kolasa, Komitety Zakładowe Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ozorkowie w latach 1948-1990 - proces kształtowania i struktura organizacyjna, s. 131.
 • Magdalena Rzadkowolska, Regionalna oficyna. Działalność "Wydawnictwa Łódzkiego" w latach 1957-1996, s. 159.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Zofia Wilk-Woś, W sprawie fundacji szpitala św. Ducha w średniowiecznej Łęczycy, s. 179.
 • Arkadiusz Rzepkowski, Stan zaludnienia i ruch naturalny ludności Łodzi w latach 1918-1939, s. 189.
 • Andrzej Wróbel, Władze miasta Tomaszowa Mazowieckiego w okresie niepodległego państwa polskiego 1918-1939, s. 207.
 • Dariusz Klemantowicz, Z dziejów szkolnictwa fabrycznego na terenie Łodzi - szkoła Ludwika Geyera, s. 229.

ARTYKUŁY RECENZYJNE
 • Alicja Szymczakowa, Uwagi o szlachcie powiatu wieluńskiego w średniowieczu, s. 243.
 • Stanisław Marian Zajaczkowski, Uwagi na marginesie monografii wsi Chełmo w powiecie radomszczańskim, s. 257.

RECENZJE I ZAPISKI
 • Zgierskie Zeszyty Regionalne. Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Zgierza, tom I, Zgierz 2006, ss. 288 (Marcin Matusiak), s. 269.
 • Konstantynów Łódzki. Dzieje miasta pod redakcją Marii Nartonowicz-Kot, Łódź 2006. ss. 454 (Stefan Pytlas), s. 271.
 • Ewelina Kostrzewska, Ruch organizacyjny ziemianek w Królestwie Polskim na początku XX wieku. Zarys dziejów w świetle prasy, Łódź 2007, ss. 208 + wklejki (Jarosław Kita), s. 275.
 • Tadeusz Olejnik, Leksykon miasta Wielunia, Wieluń 2007, ss. 444 + 11 kart wklejki z rycinami (Tadeusz Grabarczyk), s. 277.
 • Krzysztof Jurek, Lilijka i Łódka. Historia harcerstwa łódzkiego do 1939 roku, Łódź 2007, ss. 168 + 16 stron wklejki ze zdjęciami (Maria Nartonowicz-Kot), s. 279.
 • Milena Przybysz, Kościół rzymskokatolicki w Łodzi w latach 1945-1956, Łódź 2007. ss. 288 (Leszek Olejnik), s. 282.

SPRAWOZDANIA
 • Sprawozdanie z uroczystości poświęconych 190 rocznicy śmierci hr. Tomasza Ostrowskiego (Andrzej Wróbel), s. 285.
 • Uroczyste spotkanie poświęcone pamięci dra hab. Ryszarda Kotewicza, Tomaszów Mazowiecki, 29 marca 2007 r. (Jerzy Wojniłowicz), s. 287.
 • XV. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, Łódź, 18-20 kwietnia 2007 r. (Wojciech Marciniak), s. 288.
 • Konferencja naukowa "Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220 rocznicę uchwalenia", Łódź, 18-20 października 2007 r. (Karolina Korytkowska), s. 292.
 • Uroczyste posiedzenie poświęcone 580. rocznicy lokacji miasta Główna, Głowno, 24 października 2007 r. (Tomasz Romanowicz), s. 295.
 • Uroczyste spotkanie poświęcone prof. dr hab. Wojciechowi Szczygielskiemu, Łódź, 17 listopada 2007 r. (Hanka Żerek-Kleszcz), s. 297.

PRO MEMORIA
 • Bolesław Pełka (1932-2007), (Julian Baranowski), s. 299.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |