Rocznik Łódzki - 53
Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 53, 2006.Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Tomasz Żabka, Infrastruktura kościelna do końca XVI w. w archidiakonacie łowickim, s. 15.
 • Marek Adamczewski, Godła szlacheckich herbów w heraldyce miejskiej Polski Centralnej w latach 1793/95- 1939, s. 33.
 • Piotr Szkutnik, Gospodarstwo i rodzina chłopska w okolicach Szadku w XIX w., część II, s. 67.
 • Marzena Iwańska, Garść refleksji i postulatów badawczych w związku ze stanem badań nad inteligencją łódzką w dobie zaborów, s. 89.
 • Kazimierz Badziak, Szaja Rosenblatt. Kupiec, przemysłowiec, działacz gospodarczy i społeczny oraz jego rodzina (do 1939 r.), s. 115.
 • Ilona Florczak, Działalność Jędrzeja Moraczewskiego jako delegata Naczelnego Komitetu Narodowego w Królestwie Polskim w 1915 r. (ze szczególnym uwzględnieniem Łodzi), s. 141.
 • Dariusz Szlawski, Nauczyciele w samorządzie Zgierza w latach Drugiej Rzeczypospolitej, s. 161.
 • Włodzimierz Kozłowski, Pułkownik Jan Edward Dojan-Surówka. Antybohater łódzkiego Września 1939 r., s. 187.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Agnieszka Jędrzejewska, Aleksandra Kozłowska, Zginęli za Polskę 1918-1919. Stefan Linke, Kazimierz Thum. Edward Jezierski - uczniowie Gimnazjum Polskiego Towarzystwa "Uczelnia" w Łodzi, s. 227.
 • Aleksy Piasta, Starostwo Powiatowe Piotrkowskie (1919-1939) - organizacja urzędu i charakterystyka pozostałości aktowej, s. 247.
 • Jacek Herman, Komitet Łódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej - dzieje ustrojowe, struktura organizacyjna i zawartość zespołu, s. 257.

RECENZJE I ZAPISKI
 • Emilian Leszczyński, Teatr w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1828--1912, Tomaszów Mazowiecki 2004, ss. 123 (Maria Nartonowicz-Kot), s. 279.
 • Anna Odrzywolska-Kidawa, Podkanclerzy Piotr Tomicki (1515-1535). Polityk i humanista, Warszawa 2005, ss. 304 {Zofia Wilk-Woś), s. 280.
 • Marek Budziarek, Łódź Piętrowa. Krótka historia Kościoła w Łodzi, Łódź, ss. 255 (Marta Sikorska-Kowalska), s. 283.
 • Robert Adamek, Tadeusz Nowak, 650 lat Pabianic. Studia i szkice. Łódź-Pabianice 2005, ss. 424 (Anna Kowalska-Pietrzak, Jacek Pietrzak), s. 286.
 • Z dziejów Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy, Łęczyca 2006 (Jan Szymczak), s. 288.
 • Edward Wiśniewski, Kapitał i włast w Rossii. Politiczeskaja diejatielnost progressiwnych predprinimatieliej w naczale XX wieka, Moskwa 2006, ss. 319 (Piotr Komuński), s. 290.

SPRAWOZDANIA
 • Archiwum Państwowe w Łodzi w początkach XXI wieku. Sprawozdanie z działalności za lata 2000-2004 (Paweł Pietrzyk), s. 295.
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 11 VI 2003 r. do 7 VI 2006 r. (Jan Chańko, Tomasz Pietras), s. 303.
 • "Niepodległość" (1929-1939). Pismo, jego twórcy i środowisko. Sympozjum naukowe w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica, Płock 8 XI 2005 r. (Przemysław Waingertner), s. 311.
 • Sesja popularnonaukowa "Samorząd zgierski w budowaniu Niepodległości", Zgierz 9 XI 2005 r. (Robert Urbaniak), s. 312.
 • Konferencja "Stanisław Staszic - w 250 rocznicę urodzin". Łódź 14 XI 2005 r. (Maria Nartonowicz-Kot), s. 314.
 • Ogólnopolska konferencja naukowa pt. "Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem", Łódź 17-19 XI 2005 r. (Małgorzata Karkocha), s. 315.
 • Wystawa historyczna "O chleb i wolność" NSZZ "Solidarność" w Pabianicach 1980-1989, Pabianice 12 XII 2005 r. (Przemysław Waingertner), s. 318.
 • "Dziś i jutro edukacji patriotycznej w szkole". Łódź 7 IV 2006 r. (Krzysztof Mucha), s. 319.
 • 600 lat miasta Lutniowa (Albin Głowacki), s. 321.
 • Historia. Społeczeństwo. Gospodarka. Czterdziestolecie pracy naukowej Profesora Wiesława Pusia, Łódź 2 VI 2006 r. (Ewelina Kostrzewska), s. 324.
 • Sesja naukowa "Średniowieczna Ruda", Wieluń 9 IX 2006 r. (Tadeusz Grabarczyk), s. 327.

PRO MEMORIA
 • Cezary Wojciech Jabłoński (1934-2002), (Jerzy Wojniłowicz), s. 329.
 • Waldemar Michowicz (1929-2005), (Bogusław Rakowski), s. 331.
 • Marek Budziarek (1951-2006), (Marta Sikorska- Kowalska), s. 333.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |