Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 52, 2005.Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Anna Kowalska-Pietrzak, Obowiązek rezydencji w praktyce kapituły łęczyckiej w pierwszej połowie XV wieku, s. 13.
 • Stanisław Marian Zajączkowski, Osadnictwo, stosunki ustrojowe oraz kościelne na obszarze XVI wiecznej parafii Strzegocin, s. 33.
 • Hanka Żerek-Kleszcz, Dobra Bąkowa Góra i ich właściciele w XVI-XVIII wieku, s. 45.
 • Michał Kobierecki, Zygmunt Walewski podkomorzy łęczycki (zm. 1665) - studium budowy majątku szlacheckiego w I połowie XVII wieku, s. 67.
 • Piotr Szkutnik, Gospodarstwo i rodzina chłopska w okolicach Szadku w XIX wieku, część 1, s. 91.
 • Włodzimierz Kozłowski, 37 łęczycki pułk piechoty imienia księcia Józefa Poniatowskiego, (Kutno) 1918-1939. Szkic do dziejów, s. 119.
 • Przemysław Waingertner, Rosyjski komunizm w oczach polskiego socjalisty. Z refleksji politycznej Adama Ciołkosza, s. 143.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Alicja Szymczakowa, Włość Lutomierskich u schyłku średniowiecza, s. 151.
 • Jacek Walicki, Pierwszy wykaz składki bóżniczej Gminy Żydowskiej w Łodzi (1825 r.), s. 177.
 • Agata Rogala, Stosunki gospodarczo-społeczne na wsi łęczyckiej w czasie Księstwa Warszawskiego i Królestwa Kongresowego (1807-1830), s. 918.
 • Dariusz Jakóbek, Samorząd miasta Pabianic w latach 1915-1939, s. 207.
 • Tadeusz W. Lange, Poseł nadzwyczajny. Rzecz o Władysławie Neumanie, s. 229.
 • Adriana Bryk, Zjednoczenie Przemysłu Dziewiarskiego i Pończoszniczego w Łodzi (1959-1981) - dzieje ustrojowe i organizacja, s. 237.

RECENZJE I ZAPISKI
 • Kazimierz Badziak, Jacek Walicki, Żydowskie organizacje społeczne w Łodzi (do 1939 r.). Łódź 2002 (Maria Nartonowicz-Kot), s. 259.
 • Łęczyca. Dzieje miasta w średniowieczu i w XX wieku. Suplement do monografii miasta, red. J. Szymczak, Łęczyca-Łódź 2003 (Tadeusz Poklewski-Kozieł, Maria Żemigła), s. 261.
 • Piotr Hubiak, Belina i jego ułani, Kraków 2003 (Włodzimierz Kozłowski), s. 269.
 • Jan Cisek, Józef Piłsudski w Krakowie, Kraków 2003 (Włodzimierz Kozłowski), s. 272.
 • Marek Sygulski, Historia Bałut, t. I. Kolonizacja, Łódź 2003 (Dariusz Klemantowicz), s. 275.
 • "Rocznik Archiwum Polonii", R.. I, 2003, t. l, Orchard Lake, Michigan-Częstochowa 2003; R. II, 2004, t. 2, Orchard Lake, Michigan-Częstochowa 2004 (Lucyna Chmielewska), s. 278.
 • Jan Szymczak, Początki broni palnej w Polsce (1383-1533), Łódź 2004 (Tadeusz Marian Nowak), s. 281.
 • Paweł Staniszewski, Szpitalnictwo kościelne w archidiakonacie łęczyckim i łowickim do 1795 roku, Warszawa 2004 (Anna Kowalska-Pietrzak), s. 283.
 • Leszek Kajzer, Zamki i dwory obronne w Polsce Centralnej, Warszawa 2004 (Zofia Wilk-Woś), s. 286.
 • Monografia gminy Mokrsko pod red. Tadeusza Olejnika, Wieluń 2004 (Anna Kowalska-Pietrzak), s. 289.
 • Anna Jabłońska, Kapituła uniejowska do początków XVI wieku. Kielce 2005 (Alicja Szymczakowa), s. 291.

SPRAWOZDANIA
 • Sprawozdanie z konferencji "Stan i perspektywy polskiej dyplomatyki średniowiecznej i wczesnonowożytnej - forum dyskusyjne" (Piotr Szkutnik), s. 301.
 • Pokaz grupy Rekonstrukcji Historycznych Polskiej l Samodzielnej Brygady Spadochronowej dla członków Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa
 • Historycznego w Łodzi (Konrad A. Czernielewski), s. 304.
 • VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Liberalizm w Europie" (Mikołaj Mirowski), s. 305.
 • Sprawozdanie z sesji naukowej nt. "85-lecie województwa łódzkiego. Przeszłość i teraźniejszość" (Dariusz Jakóbek), s. 307.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. "Wieś polska w tyglu przemian społeczno-kulturowych i politycznych XX wieku", Łódź 25-26 listopada 2004 r. (Ewelina Kostrzewska), s. 310.
 • Jubileusz profesor Krystyny Śreniowskiej (Jolanta Kolbuszewska), s. 313.
 • Wystawa czasowa w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi "Najkrótszą drogą. W 60 rocznicę walk Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod Amhem-Driel" (Konrad A. Czernielewski), s. 314.
 • Sprawozdanie z uroczystych obchodów 60 rocznicy wyzwolenia Łodzi oraz otwarcia wystawy czasowej "Wolna Łódź. W 60 rocznicę zakończenia okupacji hitlerowskiej w Łodzi" 19 stycznia - 31 marca 2005 r. (Łukasz Jaworski), s. 315.
 • Sprawozdanie z międzyszkolnego konkursu "Łódzkie Igrzyska Humanistyczne" 2005 r. (Dariusz Szlawski), s. 317.
 • Uroczystości z okazji 600 lecia Białobrzegów (Andrzej Wróbel), s. 319.
 • Wystawa czasowa "Rewolucja 1905-1907. W 100. Rocznicę wybuchu" (Andrzej Drakoniewicz), s. 321.
 • Sympozjum "Rewolucja 1905-1907 w Łodzi. W 100 rocznicę". Łódź 24 VI 2005 r. (Sylwia Hadrysiak), s. 322.

PRO MEMORIA
 • Barbara Wachowska (15 XI 1929 - 2 II 2005), (Maria Nartonowicz-Kot), s. 325.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |