Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 51, 2004. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Paweł Samuś, Święto robotnicze, manifestacje partyjne czy akcje antyrządowe? Z dziejów aktywności politycznej robotników łódzkich w latach zaborów i Drugiej Rzeczypospolitej , s. 11.
 • Witold Jarno, Dowództwo miasta Łodzi w latach 1918-1921 , s. 61.
 • Włodzimierz Kozłowski, Sława i honor dowódców 7 dywizji piechoty 1921-1939, s. 73.
 • Maria Nartonowicz-Kot, "Na łódzkim bruku". Prezydentura Bronisława Ziemięckiego (1927-1933) , s. 101.
 • Krzysztof Lesiakowski, Halina Kłąb - "Jacek" II (1923-2002). Losy żołnierza wywiadu Okręgu Łódź AK "Barka" , s. 131.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Kazimierz Bem, Ewangelicko-reformowane rody ziemiańskie na ziemi łódzkiej od XVI wieku, s. 145.
 • Anna Gosławska-Hrychorczuk, Działalność polityczna i organizacyjna Jana Cynarskiego-Krzesławskiego w Łodzi i okręgu w latach 1915-1916 , s. 169.
 • Aleksandra Kozłowska, Generał Andrzej Galica - poseł i senator 1930-1939. Szkic do łódzkiego fragmentu biografii politycznej , s. 193.
 • Joanna Żelazko, Mieszkańcy Ziemi Piotrkowskiej przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Łodzi, s. 219.

RECENZJE I ZAPISKI
 • "Aleksandrów wczoraj i dziś". Dwadzieścia lat regionalnego periodyku (Krzysztof Paweł Woźniak), s. 235.
 • Tomasz Pietras, "Krwawy wilk z pastorałem". Biskup krakowski Jan zwany Muskatą, Warszawa 2001 (Antoni Barciak), s. 238.
 • Witold Wasilewski, Wyprawa bukowińska Stanisława Jabłonowskiego w 1685 r., Warszawa 2002 (Krzysztof Kolasa), s. 240.
 • Marian Pieruń, Zgierz. Cmentarze, pomniki, tablice, Zgierz 2003 (Dariusz Szlawski), s. 245.
 • Stanisław Nałęcz Małachowski, Wspomnienia generała. Łódź 2003 (Włodzimierz Kozłowski), s. 247.
 • Jan Konefał, Jastków 1915. Historia i pamięć, Lublin 2003 (Włodzimierz Kozłowski), s. 251.

SPRAWOZDANIA
 • Łódzkie spotkania z archiwistyką - VII Konferencja archiwów instytucji naukowych i kulturalnych pt. "Kategoria archiwalna akt" (Dariusz Klemantowicz), s. 255.
 • "Polacy na Wołyniu" - sprawozdanie z międzynarodowej konferencji w Żytomierzu (18-19 X 2003 r.) (Dariusz Klemantowicz, Wojciech Ziomek), s. 257.
 • Sprawozdanie z obchodów 62 rocznicy likwidacji obozu cygańskiego w Łodzi w dniu 10 stycznia 2004 roku (Adam Lajdenfrost), s. 259.
 • Dwadzieścia lat działalności Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej (Elżbieta Grzelakowska, Tomasz Pietras), s. 262.
 • Sprawozdanie z otwarcia wystawy "Pomiędzy życiem a śmiercią. Liztmannstadt Getto 1940-1944" w Łodzi w dniu 29 kwietnia 2004 r. (Adam Lajdenfrost), s. 270.
 • Sprawozdanie z otwarcia wystawy "Dzieci z łódzkiego getta" w dniu 13 sierpnia 2004 r. (Adam Lajdenfrost), s. 271.
 • Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Fenomen getta łódzkiego 1940-1944" w dniach 11-12 X 2004 r. (Sylwia Hadrysiak, Adam Lajdenfrost), s. 273.
 • Sprawozdanie z sesji popularnonaukowej "650 lat szkolnictwa w Rawie Mazowieckiej" (Alicja Szymczak), s. 279.

PRO MEMORIA
 • Felicja Bortnowska (1920-2004) (Albin Głowacki) , s. 283.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |