Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 50, 2003. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

SIEDEMDZIESIĘCIOPIĘCIOLECIE ŚRODOWISKA HISTORYCZNEGO W ŁODZI
 • Przedmowa - Prezesa Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego prof. dr hab. Stefana Pytlasa, s. 13.
 • Maria Nartonowicz-Kot, Stefan Pytlas, Kształtowanie się łódzkiego środowiska historycznego. Od Polskiego Towarzystwa Historycznego do powstania Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, s. 15.
 • Rafał Stobiecki, Łódź jako ośrodek badań historiograficznych po 1945 r., s. 31.
 • Jarosław Kita, Historia społeczno-gospodarcza w badaniach łódzkich historyków, s. 45.
 • Jan Szymczak, Pięćdziesiąt lat Wydziału Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu Łódzkiego, s. 65.

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Tadeusz Nowak, Z badań nad karierami Łęczycan w XIV i XV wieku - ustalenia i propozycje identyfikacyjne, s. 71.
 • Włodzimierz Kozłowski, Garnizon łódzki w latach 1918-1939. Szkic do dziejów, s. 81.
 • Bogusław Marks, Z dziejów giełd pieniężnych w Polsce. Zarys działalności władz łódzkiej giełdy pieniężnej w latach 1918-1930, s. 91.
 • DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Helena Delfas, Parafia prawosławna w Łodzi (1884-1914 r.), s. 109.
 • Tomasz Andrzej Nowak. Organizacje cechowe Radomska do 1918 roku, s. 125.
 • Aneta Cilulka, Działania sekcji przemysłu włóknistego w obronie interesów wielkiego przemysłu włókienniczego w latach 1913-1918, s. 161.
 • Agnieszka Jędrzejewska. Terror w Polsce lat 40. i 50. w świetle wybranej dokumentacji Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, s. 179.
 • Marcin Budynek, XXV Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Łodzi - zarys dziejów, s. 191.

RECENZJE
 • Alina Cała, Hanna Węgrzynek, Gabriela Zalewska, Historia i kultura Żydów polskich. Słownik, Warszawa 2000, ss. 400 (Adam Sygulski), s. 219.
 • Kutnowskie Zeszyty Regionalne, tom VI, Kutno 2000, ss. 432 (Maria Nartonowicz-Kot), s. 226.
 • E. Lesiewicz, Wielkopolska wobec stosunków polsko-czechosłowackich w latach 1918-1939, Poznań 2000, ss. 156 (Sebastian Pilarski), s. 228.
 • W. Caban, Służba rekrutów Królestwa Polskiego w armii carskiej w latach 1831-1873, Warszawa 2001, ss. 268 (Rafał Kowalczyk), s. 231.
 • Niemcy w dziejach Łodzi do 1945 r. Pod red. Krzysztofa A. Kuczyńskiego i Barbary Rateckiej, Łódź 2001, ss. 395 (Hanna Krajewska, Krzysztof Woźniak), s. 234.
 • Comma nr 1-2 z 2001 r. - omówienie treści czasopisma (Piotr Strembski), s. 242.
 • Stanisław Wiciński, Edyta Anna Wicińska, Kapliczki i krzyże przydrożne gminy Góra Św. Małgorzaty, Góra Św. Małgorzaty 2002, ss. 112 (Jan Chańko), s. 247.
 • Włodzimierz Mędrzecki, Młodzież wiejska na ziemiach Polski centralnej 1864-1939. Procesy socjalizacji. Warszawa 2002, ss. 211 (Aneta Bołdyrew), s. 249.
 • Małgorzata Łapa, Modernizacja państwa. Polska polityka gospodarcza 1926-1929. Łódź 2002 (Przemysław Waingertner), s. 252.
 • Unbeirrbar Rot. Zeugen und Zeugnisse einer Familie. Einenhalb Jahrhunderte Familiensaga. Erzält und ausgewählt von Stefan und Witold Leder. Herausgegeben von Gerd Kaiser, Berlin 2002, ss. 373 (Paweł Samuś), s. 254.
 • Oskar Singer, "Im Eilschritt durch den Gettotag..." Reportagen und Essays aus dem Getto Lodz, hg. von Sascha Feuchert, Erwin Leibfried, Jörg Riecke sowie Julian Baranowski, Krystyna Radziszewska und Krzysztof Woźniak, Berlin-Wien 2002, ss. 276 (Andrea Löw), s. 257.

SPRAWOZDANIA
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 31 V 2000 do 11 VI 2003 r. (Marek Adamczewski, Jan Chańko), s. 261.
 • Z kart działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w 2002 r. (Konrad A. Czernielewski), s. 269.
 • Pamięci pokoleń. Pamiątki Powstania Styczniowego w Zbiorach Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi (Maria Głowacka), s. 271.
 • Sprawozdanie z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Studentów Historii nt. "Świat słowiański w przeszłości i teraźniejszości" (23-24 kwietnia 2003 r.) (Piotr Komuński), s. 277.
 • Sprawozdanie z uroczystości poświęconej pamięci prof. dr hab. Juliana Janczaka (Arkadiusz Rzepkowski), s. 279.
 • Sprawozdanie z sesji naukowej "Działalność Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi 1946-1955" (Sebastian Pilarski), s. 280.
 • Sprawozdanie z dni otwartych w Archiwum Państwowym w Łodzi "Źródła twojej przeszłości" w dniach 10-11 października 2003 roku (Agnieszka Janik), s. 285.

PRO MEMORIA
 • Helena Brodowska-Kubicz (1914-2003) (Maria Kostrzewska), s. 289.
 • Mieczysław Bandurka (1927-2003) (Julian Baranowski), s. 292.
 • Prof. zw. dr hab. Józef Śmiałowski (1926-2003) (Krzysztof Woźniak), s. 295.
 • Profesor Józef Matuszewski (1911-2003) (Krzysztof Goźdź-Roszkowski), s. 300.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |