Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 49, 2002. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Włodzimierz Kozłowski - "Kartki" z biografii zbiorowej dowódców 7 dywizji piechoty 1921-1939, s. 13.
 • Tomasz Bolanowski - Polityka mieszkaniowa władz okupacyjnych Łodzi w latach 1939-1945, s. 35.
 • Jan Góral - Eksterminacja polskich nauczycieli w regionie piotrkowskim w latach okupacji hitlerowskiej (1939-1945), s. 53.
 • Mariusz Kulesza - Uwagi na temat układu przestrzennego i struktury morfogenetycznej Turku, s. 73.

DROBNE PRACE
 • Arkadiusz Rzepkowski - Rozwój gospodarczy i rozbudowa Pabianic w latach 1793-1865, s. 93.
 • Jaromir Krupa - Rola i zadania inteligencji wobec modernizacji ekonomiczno-społecznej kraju w świetle publicystyki Ludwika Krzywickiego lat 80 i 90 XIX wieku, s. 111.
 • Ryszard Żelichowski - William Heerlein Lindley w Łodzi, s. 129.
 • Jarosław Dolat - Stefan Neubart (1916-1972) - łódzki włókiennik, s. 149.
 • Witold Jarno - Powstanie 31 Pułku Strzelców Kaniowskich i jego udział w walkach o granice odrodzonego państwa polskiego (1918-1921), s 159.
 • Jacek Walicki - Syjonistyczne fundusze Keren Kajemet oraz Keren Hajesod w Łodzi (1926-1930), s. 179.

MATERIAŁY
 • Starodruki i cymelia z Archiwum Państwowego w Łodzi. Katalog, cz. l, opracował Adam Lajdenfrost, s. 195.

RECENZJE I ZAPISKI
 • Niemieccy osadnicy w Królestwie Polskim 1815-1915, pod red. Wiesława Cabana, Kielce 1999 (Marek Sygulski), s. 269.
 • Józef Warszawski, T.J., Piłsudski a religia, Warszawa 1999 (Arkadiusz Adamczyk), s. 274.
 • Pod jednym dachem. Niemcy oraz ich polscy i żydowscy sąsiedzi w Łodzi w XIX i XX wieku, pod red. K. Radziszewskiej i K. Woźniaka, Łódź 2000 (Helena Delfas), s. 276.
 • Jan Łukasiak, Wołyńska Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii im. Marcina Kątskiego, Pruszków 2000 (Włodzimierz Kozłowski), s. 278.
 • Łęczyca. Monografia miasta do 1990 roku, pod redakcją R.Rosina, Łęczyca 2001 (Jan Chańko), s. 282.
 • Kutnowskie Zeszyty Regionalne, t. V, Kutno 2001 (Stanisław Zajączkowski), s. 283.
 • Mirosław Jaskulski, Władze administracyjne Łodzi do 1939 roku. Łódź 2001, (Maria Nartonowicz-Kot), s. 286.
 • Włodzimierz Bemer, Jerzy Supady, Działalność lekarsko-społeczna na rzecz zdrowia publicznego w Łodzi w latach 1870-1914, Łódź 2001 (Stefan Pytlas), s. 288.
 • Marta Sikorska-Kowalska, Wizerunek kobiety łódzkiej przełomu XIX i XX wieku. Łódź 2001 (Marzena Iwańska), s. 289.
 • Wojciech Źródlak, Jerzy Wojtowicz, Marcin Kaczyński, Łódzka podmiejska komunikacja tramwajowa 1901-2001 pod redakcją Jana Raczyńskiego, Łódź 2001 (Stefan Pytlas), s. 293.
 • Witold Jarno, Okręg Korpusu Wojska Opolskiego Nr IV Łódź 1918-1939, Łódź 2001 (Maria Nartonowicz-Kof), 294.
 • Dekret na czarownice. Czyli historia prawdziwa prozą i wierszem o łódzkich eksternistkach, które nie poddały się WRON-ie, Łódź 2001 (Krzysztof Lesiakowski), s. 297.
 • Przegląd Nauk Historycznych R. l, 2002 (Lilianna Świątek), s. 299.
 • Jerzy Wilmański, Duchy Piotrkowskiej, Łódź 2002 (Paweł Samuś), s. 300.
 • A.Ossowski, Tadeusz Kossakowski 1888-1965. Od piechura do czołgisty, Warszawa 2002 (Artur Kuprianis), s. 302.
 • Wiesław Koński, Bibliografia zawartości kwartalnika "Notatki Płockie" zalata 1956 - 2001, Nr 1-189, Płock 2002 (Paweł Samuś), s. 305.

SPRAWOZDANIA
 • Ogólnopolska sesja naukowa "Garnizon łódzki 1918-1939" w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, 27-28 X 2001 r. (Konrad A. Czernielewski), s. 307.
 • Z działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 2001 roku (Konrad A. Czemielewski), s. 308.
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Uniwersytetu Łódzkiego w 2001 roku (Dariusz Klemantowicz), s. 310.
 • Sesja popularnonaukowa "W 60 rocznicę zbrodni zgierskiej 20 Ul 1942 roku" (Joanna Żelazko), s. 312.
 • Sekcja archiwów instytucji kulturalnych i naukowych na IV Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich (Dariusz Klemantowicz), s. 313.
 • "Industrializacja w Europie w XIX-XX wieku" - VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Historyków Polskich i Rosyjskich w Moskwie (Jarosław Kita), s. 315.
 • 20 rocznica reaktywowania Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim (Jerzy Wojnifowicz), s. 317.
 • Sprawozdanie z uroczystego zebrania naukowego poświęconego prof. dr hab. Barbarze Wachowskiej (Dariusz Szlawski), s. 319.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. "Dokonania łódzkiego środowiska historycznego w XX wieku" (Dariusz Szlawski), s. 320.
 • Sprawozdanie z promocji książki Oskara Singera "Przemierzając szybkim krokiem getto... Reportaże i eseje z getta łódzkiego" (Agnieszka Janik), s. 324.

PRO MEMORIA
 • Włodzimierz Rudź (1925-2002) (Jerzy Wojniłowicz), 327.
 • Docent dr Ryszard Rosin (1919-2002) (Jan Chańko), s. 329.| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |