Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 48, 2001. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Przedmowa - prof. dr hab. Stefan Pytlas, prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, s. 13.
 • Profesor Barbara Wachowska - badacz i nauczyciel akademicki - Kazimierz Badziak, Maria Nartonowicz-Kot, s. 15.
 • Bibliografia prac drukowanych profesor doktor Barbary Wachowskiej - Małgorzata Łapa, 27.
 • Mieczysław Bandurka - Archiwista i badacz - Julian Baranowski, s. 39.
 • Hanka Żerek-Kleszcz, Michał Walewski (podkomorzy krakowski, wojewoda sieradzki) i jego korespondencja ze Stanisławem Augustem Poniatow-skim w latach 1776-1787, s. 47.
 • Włodzimierz Berner, Zwalczanie ospy prawdziwej w Łodzi na przestrzeni XIX i XX wieku, s. 67.
 • Witold Jamo, Okręgowy Inspektorat Armii Ochotniczej przy Dowództwie Okręgu Generalnego Łodzi w 1920 r., s. 83.
 • Krzysztof Mucha, Związek Młodych Narodowców w Łodzi w latach 1934-1936, s. 101.
 • Andrzej Piasecki, Dzienniki i czasopisma w Wielkopolsce Wschodniej w okresie II Rzeczypospolitej, s. 115.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Edward Wiśniewski, Związek Zawodowy "Solidarność" w Moskwie w 1913 r., s. 143.
 • Andrzej Rykala, Rozmieszczenie Żydów w Polsce po drugiej wojnie światowej (1945-1950), s. 149.
 • Leszek Sławomir Pręcikowski, Komitet Słowiański w Polsce. Oddział w Łodzi (1948-1981), s. 175.
 • Tadeusz Jałmużna, Panorama łódzkiej oświaty i szkolnictwa, s. 199.

RECENZJE I ZAPISKI
 • G. Ryś, Inkwizycja, Kraków 1998, ss.l 13 (Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk), s. 209.
 • Antoni Szram, Inicjatywy budowlane I. K. Poznańskiego jako wyraz mecenatu artystycznego łódzkiego przemysłowca. Łódź 1998, ss. 192 +11 ilustracji (Stefan Pytlas), s. 211.
 • Wacław Stachiewicz, Wierności dochować żołnierskiej. Przygotowania wojenne w Polsce 1935-1939 oraz Kampania 1939 r. w relacjach i rozważaniach szefa Sztabu Głównego i szefa Sztabu Naczelnego Wodza, Warszawa 1998, ss. 832 (Włodzimierz Katowski), s. 214.
 • Jan Kieniewicz, Spotkania Wschodu, Gdańsk 1999, ss. 263, (Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk), s. 217.
 • Wolnomularze polscy w kraju i na świecie 1821-1999. Słownik biograficzny, Warszawa 1999, ss. 660 (Przemysław Waingertner), s. 219.
 • K. Wnęk, Dzieje klimatu Galicji w latach 1848-1913. Wpływ zjawisk meteorologicznych na społeczno-gospodarczy rozwój Galicji, Kraków 1999, ss. 175 (Rafał Kowalczyk), s. 222.
 • Sytuacja polityczna Królestwa Polskiego w świetle tajnych raportów Naczelników Warszawskiego Okręgu Żandarmerii z lat 1867-1872 i 1878, oprać. Stanisław Wiech i Wiesław Caban, Kielce 1999, ss. 310 (Marek Sygulski), s. 225.
 • Europa w krzywym zwierciadle XIX i XX wieku pod red. Aliny Barszczewskiej -Krupy, Łódź 2000, ss. 199 (Stefan Pytlas), s. 228.
 • Jan Łukasiak, Szkoła Podchorążych Artylerii w Toruniu 1923-1939, Pruszków 2000, ss. 167 (Włodzimierz Kozlowski), s. 230.
 • Piotr Gontarczyk, Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, dokumenty, Biała Podlaska-Pruszków 2000, ss. 385 (Jacek Walicki), s. 231.
 • Dorota Urzyńska, Polski ruch socjalistyczny na obczyźnie w latach 1939--1945, Poznań 2000, ss. 261 (Jacek Pietrzak), s. 236.
 • Maria Nartonowicz-Kot, Polski ruch socjalistyczny w Łodzi w latach 1927-1939, Łódź 2001, ss. 672 (Barbara Wachowska), s. 238.

SPRAWOZDANIA
 • Z działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w 2000 roku (Konrad A. Czemielewski), s. 243.
 • Opozycja polityczna i opór społeczny w Łodzi w latach 1956-1981. Sprawozdanie z sesji naukowej (20 IX 2001 r.), (Arkadiusz Rzepkowski), s. 246.
 • Sesja naukowa z okazji 600-lecia fundacji paulinów w Wieruszowie (27 X 2001r.), (Tomasz Stolarczyk), s. 249.

PRO MEMORIA
 • Alina Barszczewska-Krupa (1932-2001), (Grzegorz Markiewicz), s. 251.
 • Julian Janczak (1932-2001), (Alicja Szymczakowa), s. 254.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |