Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 47, 2000. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Stanisław Marian Zajączkowski - Kształtowanie się osadnictwa na terenie współczesnej Wielkiej Łodzi do końca XVI stulecia, s. 13.
 • Rafał Kowalczyk - Przemiany własnościowe i kapitałowe w górnictwie węgla kamiennego i brunatnego Zagłębia Dąbrowskiego w latach 1796-1877, s. 37.
 • Dariusz Klemantowicz - Struktura narodowościowa właścicieli zakładów
 • metalowych i maszynowych na terenie Łodzi w latach 1864-1914, s. 63.
 • Włodzimierz Kozłowski - Dowódców Łódzkiej 10 Dywizji Piechoty (1919-1939) portretu zbiorowego ciąg dalszy, s. 87.
 • Ireneusz. Polit - Łodzianie w Berezie Kartuskiej w latach 1934-1939, s. 115.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Alicja Szymczakowa - Kontrakt między plebanem a młynarzem w sprawie budowy kościoła w Męce k. Sieradza, s. 133.
 • Marek Sygulski - Arterie komunikacyjne olęderskiej kolonii Żabieniec (1793-1945), s. 141.
 • Jerzy Wojniłowicz - Tomaszowianie straceni na Wschodzie, s. 163.
 • Jacek Herman - Materiały archiwalne Polskiej Partii Socjalistycznej z terenu Łodzi i województwa łódzkiego z lat 1945-1948 w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi, s. 175.
 • Zbigniew Onufrzak - Akta karne Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi jako źródło do badań nad działalnością antykomunistyczną na terenie Łodzi i województwa w latach 1946-1955, 187.

RECENZJE I ZAPISKI
 • Od Grabskiego do Balcerowicza. Systemy pieniężne w gospodarce polskiej, praca zbiorowa, Poznań 1997 (Małgorzata Łapa), s. 195.
 • Henryk Piotr Kosk, Generalicja polska. Popularny słownik biograficzny, T. l: A-Ł, Pruszków 1998 (Włodzimierz Kozłowski), s. 196.
 • Arkadiusz Urban, Emigracyjny dramat. Warszawa 1998 {Przemysław Waingertner), s. 201.
 • Kazimierz Urban, Kościół Prawosławny w Polsce w latach 1944-1956, NOMOS, Kraków 1998 (Maciej Potz), s. 204.
 • Almanach Historyczny, T. l, red. kolegium (przewod. Wiesław Caban), Kielce 1999, (Stefan Pytlas), s. 207.
 • L. Skrzydło, Rody fabrykanckie. Łódź, br. (Marta Sikorska-Kowalska), s. 208.
 • Witold Kowalski, Leksykon łódzkich fabryk. Łódź (Piotr Jaworski), s. 209.
 • Jacek Walicki, Nasze 115-lecie. Dziennik Łódzki, Łódź 1999 (Jan Chańko), s. 2l3.
 • Edward Miziołek, Łowicka pocztówka 1899-1999, Łowicz 1999 (Jan Chańko), s. 215.
 • Waldemar Kozyra, Urząd Wojewódzki w Lublinie w latach 1919-1939, Lublin 1999 (Ireneusz. Polit), s. 218.
 • Przemysław Waingertner, "Naprawa" (1926-1939). Z dziejów obozu pomajowego. Warszawa 1999 (Małgorzata Łapa), s. 219.
 • Marek Koter, Stanisław Liszewski, Andrzej Suliborski, Łódź i region Polski Środkowej. Podręcznik wiedzy o regionie dla liceów. Łódź 1999 (Elżbieta i Paweł Samuś), s. 221.
 • Wanda Kuźko, Biedermannowie. Dzieje rodziny i fortuny 1730-1945, Łódź 2000 (Kazimierz Badziak), s. 226.
 • Jarosław Kita, Rafał Stobiecki, Słownik biograficzny historyków łódzkich, Łódź 2000 (Jan Chańko), s.228.
 • Janusz R. Budziński, Polityka zagraniczna Rosji 1907-1914. Aparat decyzyjny, koncepcje, rezultaty, Toruń 2000 (Ewa Molik), s. 230.

SPRAWOZDANIA
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 11 czerwca 1997 do 31 maja 2000 r. (Marek Adamczewski, Jan Chańko), s. 235.
 • W szkołach, których nie było...". Sprawozdanie z rocznicowej wystawy w Muzeum Oświaty Łódzkiej (Elżbieta Grzelakowska, Tomasz Pietras, Gabriela Walenia), s. 245.
 • Z działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w 1999 roku (Konrad A. Czernielewski), s. 250
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa Studentów Historii nt. "Świat słowiański u progu nowej epoki". Moskwa 18-19 kwietnia 2000 r. (Piotr Szafraniec), s. 252.
 • "Dzieje i przyszłość" - II Kongres Historyków Wsi i Ruchu Ludowego. Lublin 8-10 września 2000 r. (Jarosław Kita), s. 256.
 • Sprawozdanie z "drzwi otwartych" w Archiwum Państwowym w Łodzi - 15-16 września 2000 r. (Paweł Pietrzyk), s. 258.
 • Sesja popularnonaukowa "Z dziejów NSZZ "Solidarność" Regionu Ziemi Łódzkiej". Łódź, 29 września 2000 r. (Tomasz Toborek),s. 260.
 • VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa nt. "Europa w XX wieku. Główne kierunki rozwoju (ekologia, gospodarka, kultura, polityka)". Łódź 11-13 października 2000 r. (Anna Olczak), s. 263.
 • "Polskie powstania narodowe na tle przemian europejskich" - sprawozdanie z konferencji naukowej. 30 listopada - l grudnia 2000 r. (Marzena Iwańska, Jarosław Kita), s. 265.

PRO MEMORIA
 • Zofia Libiszowska (1918-2000) (Zbigniew Anusik), s. 269.
 • Jolanta Malinowska (1971-2000) (Arkadiusz Adamczyk), s. 272.
 • Andrzej Feliks Grabski (1934-2000) (Rafał Stobiecki), s. 273.

LISTY DO REDAKCJI
 • "Hille i Barciński" - Spółka wyrobu i sprzedaży tkanin (Józef Śmiałowski), s. 277.
 • Jeszcze raz o aktywności ekonomicznej i społecznej rodziny Barcińskich. W odpowiedzi Józefowi Śmiałowskiemu (Kazimierz Badziak), s. 285.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |