Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 45, 1998. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Stanisław Marian Zajączkowski - O lokacjach wsi na prawie niemieckim na terenie przedrozbiorowego powiatu brzezińskiego do końca XVI wieku (część II), s. 15.
 • Hanka Żerek-Kleszcz - Wiejska okolica dawnej Łodzi w XVII wieku, s. 41.
 • Mariusz Kulesza - Uwagi o morfogenezie miast na obszarze Polski środkowej (dawne ziemie łęczycka i sieradzka), s. 53.
 • Jan Chańko - Łódź XIX i XX wieku - miasto prowincjonalne?, s. 81.
 • Mieczysław Bandurka - Łodzianie w drodze do niepodległości, s. 91.
 • Włodzimierz Berner - Z dziejów szpitalnictwa dla ostro zakaźnie chorych w Łodzi na przełomie XIX i XX w. (do 1918 r.), s. 103.
 • Włodzimierz Kozłowski - Generałowie zastępcy dowódców Okręgu Korpusu nr IV Łódź w latach 1918-1939. Szkic do portretu zbiorowego, s. 117.
 • Maria Nartonowicz Kot - Socjaliści łódzcy wobec zagadnień wypoczynku, turystyki i sportu w dwudziestoleciu międzywojennym, s. 141.
 • Ireneusz Polit - Aleksander Hauke Nowak - wojewoda łódzki 1933-1938. Sylwetka polityczna, s. l59.
 • Przemysław Waingertner - Związek Naprawy Rzeczypospolitej w wyborach parlamentarnych 1928 roku, s. 171.
 • Leszek Olejnik - Łódź wielonarodowa w pierwszych latach po II wojnie światowej, s. 185.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Dariusz Klemantowicz - Przemysł metalowo-maszynowy w Piotrkowie Trybunalskim do 1914 r., s. 211.
 • Tomasz Toborek - Problem mariawityzmu na łamach "Gońca Częstochowskiego". Echa zajść w Strykowie w 1906 r., s. 223.
 • Aleksy Piasta - Piotrków Trybunalski w przeddzień niepodległości , s. 237.
 • Paweł Perzyna - Archiwalia partii politycznych i organizacji młodzieżowych Łodzi i województwa łódzkiego z lat 1945-1948 w zasobie Archiwum Państwowego w Łodzi , s. 253.

RECENZJE I ZAPISKI
 • Alicja Szymczakowa, Szlachta sieradzka w XV wieku. Magnifici et generosi, Łódź 1998 (Marek Adamczewski), s. 271.
 • Brzeziny, Dzieje miasta do 1995 roku, pod redakcją Kazimierza Badziaka, Lódź-Brzeziny 1997 (Jolanta Malinowska), s. 273.
 • Marcin Gąsior, Jarosław Orżyński, Mirosław Ratajski, Piotrków Trybunalski i okolice. Przewodnik, Piotrków Trybunalski 1997 (Mariusz Kulesza), s. 275.
 • Wiesław Puś, Żydzi w Lodzi w latach zaborów 1793-1914, Łódź 1998 (Stefan Pytlas), s. 271.
 • Julian Kuciński, Gazownia Łódzka (l 867-1997), Łódź 1998 (Stefan Pytlas), s. 279
 • Wiesław Puś, Rozwój przemysłu w Królestwie Polskim, Łódź 1997 (Stefan Pytlas), s. 280.
 • M. Laurentowicz-Granas, J. Manżett-Kubiak, Pałace "Ziemi Obiecanej", Łódź 1997 (Marta Sikorska-Kowalska), s. 283.
 • Przewodnik po cmentarzu żydowskim w Łodzi, opr. J. Podolska i J. Walicki, konsultacja P. Spodenkiewicz, Łódź 1997 (Jan Chańko), s. 284.
 • Polacy-Żydzi-Niemcy w Łodzi w XIX-XX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy, red. Paweł Samuś, Łódź 1997 (Stefan Pytlas), s. 285.
 • Catherine Pellissier, Loisirs et sociabilites des notables lyonnais au XIXe sičcle.t.l, Lyon 1996 (Joanna Miksa), s. 287.
 • Abdallah Laroui, esquisses historiques, Centre Culturel Arabe, Rabat 1993 (Mariusz Malinowski), s. 290.
 • Jacek Strzałkowski, Architekci i budowniczowie w Łodzi do 1944 roku, Łódź 1997 (Stefan Pytlas), s. 292.
 • Walerian Warchałowski, Historia zbiorów Władysława Tarczyńskiego i Muzeum Miejskiego w Łowiczu 1907-1939, Łowicz 1997 (Marek Wojtylak), s. 293.
 • Wiesław Jan Wysocki, Leksykon prasy łowickiej. Łowicz 1997 (Jan Chańko), s. 295.
 • M. Czernik, Łódzkie poczty podczas I wojny światowej, Wrocław 1996 (Marta Sikorska-Kowalska), s. 297.
 • Marek Jan Chodakiewicz, Zagrabiona pamięć: wojna w Hiszpanii 1936-39, Warszawa 1997 (Arkadiusz Adamczyk), s. 298.
 • Zbigniew Landau, Bank Gospodarstwa Krajowego, Warszawa 1998 (Małgorzata Łapa), s. 299.
 • Michał Musielak, Nazizm w interpretacji polskiej myśli politycznej okresu międzywojennego, Poznań 1997 (Arkadiusz Adamczyk), s. 302.
 • Janusz Zaręba, Eugeniusz Kwiatkowski. Romantyczny pragmatyk. Warszawa 1998 (Małgorzata Łapa), s. 304.
 • Józef Śmiałowski, Zakład taboru Polskich Kolei Państwowych w Zduńskiej Woli-Karsznicach (rok zał. 1933), Zgierz 1996 (Wojciech Ziomek), s. 305.
 • Krzysztof Jasiewicz, Zagłada polskich Kresów. Ziemiaństwo polskie na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej pod okupacją sowiecką 1939-1941, Warszawa 1997 (Albin Głowacki), s. 307.
 • Albin Głowacki, Sowieci wobec Polaków na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej 1939-1941,. Łódź 1997 (Paweł Chmielewski), s. 310.
 • "Schönes, schreckliches Ulm." 130 Berichte ehemaliger polnischer Zwangs-arbeiterinnen und Zwangsarbeiter, die in den Jahren 1940 bis 1945 in die Region Ulm/Neii-Ulm verschleppt worden waren, hrsg. von Silvester Lechner, Ulm 1996, Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg, Ulm KZ-Gedankstatte, DZOK-Manuskripte (Paweł Chmielewski), s. 313.
 • Krzysztof Lesiakowski, Mieczysław Moczar "Mietek". Biografia polityczna, Warszawa 1998 (Leszek Olejnik), s. 316.
 • Łódź wielonarodowa i wielowyznaniowa a idea tolerancji. Komitet redakcyjny: A. Gałecki, B. Natorska, Z. Onufrzak, A. Różańska, S. Wojtkowiak, Łódź 1997 (Leszek Olejnik), s. 317.
 • Antoni Dudek, Pierwsze lata III Rzeczypospolitej 1989-1995, Kraków 1997 (Przemysław Waingertner), s. 319.
 • Prace i Materiały Muzeum Miasta Zgierza, t. II, Zgierz 1997 (Tomasz Kurasiński), s. 321.
 • "Archiwista Polski" -Nr 1-4/1996, Nr 1-4/1997 (Paweł Pietrzyk), s. 322.
 • Archiwum Państwowe w Łodzi. Przewodnik po zasobie archiwalnym, oprać. zbiorowe pod red. M. Bandurki, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa 1998 (Jan Chańko), s. 325.

KRONIKA
 • Sprawozdanie z działalności Archiwum Państwowego w Łodzi za lata 1995-1997 (Urszula Zarzycka-Sutter), s. 329.
 • Łęczyckie spotkanie popularnonaukowe nt. "Środowisko naturalne i kulturowe okolic rzeki Bzury" Łęczyca 14 kwietnia 1997 r. (Andrzej Borucki), s. 335.
 • III Powszechny Zjazdu Archiwistów Polskich (Radosław Peterman, Krzysztof Tylski), s. 336.
 • Jubileusz 70 lecia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (Tomasz Toborek), s. 339.
 • Z działalności Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Lodzi w 1997 roku (Konrad A. Czernielewski), s. 341.
 • Sympozjum nt. "Stosunki narodowościowe w Łodzi w XIX-XX wieku" (Przemysław Waingertner), s. 342.
 • Wystawa "Prasa tomaszowska 1907-1997" (Andrzej Wróbel), s. 343.
 • XI Konwersatorium Wiedzy o Mieście pt. "Zróżnicowanie przestrzenne struktur społecznych w dużych miastach". Łódź 17-18 kwiecień 1998 (Sylwia Kaczmarek), s. 344.
 • Sesja naukowa z okazji 575 lecia nadania Łodzi praw miejskich (Łódź, maj 1998 r.) (Tomasz Toborek), s. 345.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Świat słowiański w kontekście dialogu kultur" (Margeritta Ridniak, Edward Wiśniewski), s. 347.

PRO MEMORIA
 • Jan Fijałek (Stefan Pytlas), s. 351.
 • Jerzy Włodarczyk (Kazimierz Lang), s. 353.

LISTY DO redAKCJI
 • Stanisław Marian Zajkaczkowski, Uwagi do artykułu: Stefan Wojtkowiak, Polska Środkowa - tradycje historyczne i aspiracje w propozycjach nowego podziału administracyjnego kraju (rozważania do dyskusji), "Rocznik Łódzki", t. XLIV, s. 357.

INNE
 • Odezwa Zjazdowa XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, s. 361.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |