Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 44, 1997. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Maria Nartonowicz-Kot - Z dziejów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Łodzi (1927-1997), s. 11.
 • Mieczysław Bandurka - 70 lat działalności Archiwum Łódzkiego w regionie, s. 31.
 • Stanisław Marian Zajączkowski - O lokacjach wsi na prawie niemieckim na terenie przedrozbiorowego powiatu brzezińskiego do końca XVI w., cz.I, s. 41.
 • Mariusz Kulesza - Rynki i place miejskie w starych miastach Polski Środkowej (dawne województwa łęczyckie i sieradzkie), s. 65.
 • Zbigniew Anusik - Szwedzki rywal Fryderyka Augusta. Gustaw III wobec projektów sukcesji tronu w Polsce w latach 1790-1792, s. 89.
 • Sławomir Przygodzki - Dawid Lande 1796-1858. Kupiec i przemysłowiec. Szkic do portretu polskiego bourgeois, s. 117.
 • Włodzimierz Berner - Społeczno-zdrowotne uwarunkowania walki z gruźlicą w Łodzi na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.), s. 139.
 • Włodzimierz Kozłowski - Dowódcy Łódzkiego Okręgu Korpusu nr IV w latach 1918-1939. Szkic do portretu zbiorowego, s. 153.
 • Leszek Olejnik- Społeczność czeska w regionie łódzkim w latach 1945-1957, s. 169.
 • Stefan Wojtkowiak - Polska Środkowa - tradycje historyczne i aspiracje w propozycjach nowego podziału administracyjnego kraju (rozważania do dyskusji), s. 187.
 • Ryszard Rosin - Uwagi nad przeszłością Zgierza (na marginesie recenzji monografii: Zgierz. Dzieje miasta do 1988 r. napisanych przez K. Badziaka i H. Żerek-Kleszcz oraz H. Szuberta), s. 205.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Jan Szymczak - Przejęcie Chojen, Mileszek i Bedonia przez Romiszewskich ze Stoków w 1511 r., s. 213.
 • Joanna Karczewska - Fundacje i fundatorzy kościoła parafialnego we Wrzącej Wielkiej, s. 223.
 • Marta Sikorska-Kowalska - Kwestia kobieca na łamach "Dziennika Łódzkiego" w latach 1884-1892, s. 231.
 • Izabela Iwanowicz - Stan sanitarny Radomska w latach 1918-1939, s. 243.
 • Maciej Wilmański - Użytkownicy Archiwum Państwowego w Łodzi w dziesięcioleciu 1986-1995, s. 255.
 • Jan Chańko - Współpraca Archiwum Państwowego w Łodzi z Oddziałem Łódzkim Polskiego Towarzystwa Historycznego, s. 269.

RECENZJE I ZAPISKI
 • Agnieszka Bartoszewicz, Warta. Społeczeństwo miasta w II połowie XV i na początku XVI w. (Anna Jabłońska), s. 275.
 • Stanisław Marian Zajączkowski. Powiat orłowski do lat siedemdziesiątych XVI wieku (Jolanta Malinowska), s. 276.
 • Andrzej Tomczak, Zarys dziejów parafii Gieczno do roku 1939 (Anna Kowalska), s. 277.
 • Lustracja województw wielkopolskich i kujawskich 1659-1665. cz. II: województwa sieradzkie, łęczyckie, brzesko-kujawskie; inowrocławskie i ziemia dobrzyńska (Hanka Żerek-Kleszcz), s. 279.
 • Oskar Kossman, Deutsche in Polen. Siedlungsurkunden 16-19 Jh. {Krzysztof Woźniak), s. 280.
 • Mirosław Zbigniew Wojalski. Działo się w Łodzi (Stefan Pytlas), s. 283.
 • Kazimierz Badziak, Giennadij Matwiejew, Paweł Samuś, "Powstanie" na Zaolziu w 1938 r. Polska akcja specjalna w świetle dokumentów Oddziału II Sztabu Głównego WP (Arkadiusz Adamczyk), s. 284.
 • Daniel Jonah Goldhagen. Hitler's Willing Executioners Ordinary Germans and the Holocaust. Little, red and Company (Joanna Miksa), s. 285.
 • Katyń. Dokumenty zbrodni. T. I - Jeńcy niewypowiedzianej wojny sierpień 1939 - marzec 1940 (Albin Głowacki), s. 289.
 • Piotr Wróblewski, Społeczność czeska w Zelowie (Dariusz Roguf), s. 292.
 • Edita Steřiková, Żerně otců. Z historie a ze vzpominek k 50. výroči reemigrace potomků českých exulantů (Leszek Olejnik), s. 293.

KRONIKA
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres 18 V 1994 - 11 VI 1997 (Marek Adamczewski, Jan Chańko}, s. 297.
 • Wystawy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w 1996 r. (Konrad Czernielewski), s. 307.
 • Obchody siedemdziesięciolecia Archiwum Państwowego w Łodzi (Paweł Perzyna, Radosław Peterman), s. 308.
 • Konferencja - Procesy asymilacji/akulturacji w stosunkach polsko-niemieckich w XIX i XX wieku. Rydzyna 23-25 maja 1997 r. (Krzysztof Woźniak), s. 311.
 • Ryszard Kotewicz (1937-1997) (Józef Śmiałowski), s. 313.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |