Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 43, 1996. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

 • Od redakcji, s. 13.

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Jan Szymczak - Erekcja kościoła filialnego w podtódzkich Chojnach w 1492 r., 15.
 • Agnieszka Bartoszewicz - Kobiety w małym polskim mieście późnego średniowiecza (w świetle ksiąg miejskich Sieradza, Szadka, Warty i Łodzi), 37.
 • Stanisław Marian Zajączkowski - Uwagi o przeszłości Orłowa do lat siedemdziesiątych XVI wieku, s. 53.
 • Mariusz Kulesza - Uwagi na temat pierwotnego rozplanowania miast obecnego województwa sieradzkiego w okresie przedrozbiorowym (Zasygnalizowanie zagadnienia), s. 73.
 • Ryszard Majer - Własność ziemska w powiecie wieluńskim w pierwszej połowie XIX wieku. Struktura i obrót, s. 89.
 • Wojciech Ziomek - Przemysł drzewny w okręgu łódzkim w latach 1864-1914, s. 107.
 • Włodzimierz Berner - Alkoholizm w Łodzi na przełomie XIX i XX w. (do 1914 r.) jako problem społeczno-zdrowotny, s. 119.
 • Józef Śmiałowski - Zduńskowolskie instytucje oszczędnościowo-pożyczkowe i banki w latach 1902-1939. Cz. II, s. 135.
 • Krzysztof Wożniak - Stowarzyszenie Majstrów i Robotników Mówiących po Niemiecku w Łodzi w latach 1907-1939, s. 155.
 • Włodzimierz, Kozłowski - Generał Mieczysław Dąbkowski - zwierzchnik piotrkowskich piechurów 1924-1933. Zarys biografii, s. 167.
 • Helena Brodowska-Kubicz - Ruch ludowy w niepodległej Polsce, s. 189.
 • Krzysztof Lesiakowski - Na czele Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w Łodzi. Działalność Mieczysława Moczara w latach 1945-1948, s. 203.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Witold Swiętosławski - Broń prochowa, gazy bojowe i przyrządy oblężnicze u średniowiecznych Mongołów, s. 221.
 • Marek Adamczewski - Geneza murów obronnych we współczesnym herbie Piotrkowa Trybunalskiego, s. 231.
 • Zbigniew Anusik - Nieznany list Mikołaja Zebrzydowskiego z czasów rokoszu sandomierskiego, s. 247.
 • Mieczysław Bandurka - Ostatni przywilej dla mieszkańców miasteczka Łodzi - 1792 r. Potwierdzenie i uzupełnienie przywileju z 1561 r., s. 259.
 • Mieczysław Bandurka - Materiały do dziejów ziem województwa łódzkiego w Archiwum Głównym Akt Dawnych, s. 263.

RECENZJE I ZAPISKI
 • Zgierz. Dzieje miasta do 1988 roku (Kazimierz Badziak, Hanka Żerek), s. 275.
 • Ryszard Kotewicz, Antoni Ostrowski 1782-1845. Ziemianin-przemysłowiec założyciel Tomaszowa Mazowieckiego (Stefan Pytlas), s. 280.
 • Krzysztof Stefański, Architektura sakralna Łodzi w okresie przemysłowego rozwoju miasta 1821-1914 (Stefan Pytlas), s. 282.
 • Jerzy Kukulski, Sądy gminne w Królestwie Polskim 1864-1914 (Jarosław Kita), s. 284.
 • Alfons Pellowski, Kultura muzyczna Łodzi do roku 1918 (Krzysztof Woźniak), s. 287.
 • Mirosław Jaskulski, Dawne fabryki Łodzi (Stefan Pytlas), s. 289.
 • Pałac Poznańskich w Łodzi (Marta Sikorska-Kowalska), s. 290.
 • Danuta i Lech Muszyńscy, Cmentarz żydowski w Łodzi (Jacek Walicki), s. 292.
 • Jerzy Urbankiewicz, Parchy, szwaby, goje (Marta Sikorska-Kowalska), s. 294.
 • Wojciech Morawski, Bankowość prywatna w II Rzeczypospolitej (Małgorzata Łapa), s. 296.
 • Natalia Lebiedieva, Katyń: priestuplenije protiv celoviecestva (Albin Głowacki), s. 299.
 • Sieradzki Rocznik Muzealny t. 4-9 (Jolanta Malinowska), s. 302.
 • Pabianiciana t. I-III (Jarosław Kita), s. 304.
 • Materiały do dziejów oświaty (Jan Chańko), s. 306.

KRONIKA
 • Społeczny ruch na rzecz dokumentowania historii spółdzielczości mieszkaniowej (Zdzisław Orłowski), s. 309.
 • Konferencja Życie codzienne - Nowy kierunek badań w ramach historii kultury, Warszawa 29 IX 1995 r. (Krzysztof Woźniak), s. 310.
 • Konferencja naukowa. Stosunki między grupami narodowościowymi w wieloetnicznej społeczności miejskiej. Polacy, Niemcy, Żydzi w Łodzi w XIX-XX wieku (do 1939 r.), (Przemysław Waingertner), s. 314.
 • Sprawozdanie z konferencji naukowej - Oświeceni wobec rozbiorów Polski -7-8X1 1995 r. (Katarzyna Stelmasiak), s. 317.
 • Działalność wystawiennicza Muzeum Historii Tradycji Niepodległościowych
 • w Łodzi w 1995 r. (Konrad Czernielewski), s. 319.
 • Problem upowszechnienia wiedzy historycznej w muzeum wnętrz fabrykanckich. Rezydencja Księży Młyn - Oddział Muzeum Sztuki w Łodzi (Andrzej Małagowski), s. 320.
 • Konferencja naukowa pt. Katyń-Miednoje-Charków. Odkłamanie śladów zbrodni. Zgierz 15-16 marca 1996 r. (Piotr Toborek), s. 323.
 • Konferencja naukowa - Centrum i regiony narodowościowe w Europie XVIII-XX wieku (Przemysław Waingertner), s. 326.
 • Więzienia i areszty NKWD na kresach wschodnich II Rzeczypospolitej. W 55. rocznicę zbrodniczej ewakuacji więźniów w głąb ZSRR (Arkadiusz Adamczyk), s. 328.

LISTY DO redAKCJI
 • W. Kriegseisen, Krótka polemika z K. Woźniakiem, s. 337.
 • K. Woźniak, W odpowiedzi W. Kriegseisenowi, s. 339.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |