Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 42, 1995. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Jan Szymczak - Świętosław Szczenię z Zawady pod Nikopolem w 1396 r. (Marcin Kromer kontra Jan Długosz), s. 11.
 • Helena Brodowska - Świadomość społeczno-obywatelska chłopów Królestwa Polskiego w latach 1905-1907, s. 31.
 • Józef Śmiałowski - Zduńskowolskie instytucje oszczędnościowo-poźyczkowe i banki w latach 1902-1939. Cz. l , s. 55.
 • Maria Nartonowicz-Kot - Z dziejów oświaty robotniczej w Łodzi. Towarzystwo Uniwersytetu Robotniczego w latach 1923-1939, s. 87.
 • Edward Nawak- Bataliony Chłopskie w okręgu łódzkim - organizacja i formy działalności, s. 87.
 • Cezary Jabłoński - Szkolnictwo hitlerowskie dla Niemców w powiecie tomaszowskim dystryktu radomskiego (1939-1945), 128.
 • MaciejJanik- Organy wojewódzkiej administracji państwowej w Łodzi 1945-1975, s. 141.
 • Leszek Olejnik - Reforma podziału administracyjnego Polski w 1975 r. (z szerszym uwzględnieniem zmian w regionie łódzkim), s. 159.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Jerzy Jędrzejewski - Łódzka Okręgowa Delegatura Rządu RP w okręgu łódzkim w latach 1939-1945, s. 191.
 • Piotr Zawilski - Straty osobowe policji państwowej województwa łódzkiego poniesione podczas II wojny światowej na terenach wschodnich II RP i na obszarze ZSRR, s. 209.
 • Jan Jagusiak - Władze administracyjne województwa sieradzkiego w latach 1975-1995. (Wybrane problemy), s. 239.

RECENZJE I ZAPISKI
 • Andrzej Plewako, Józef Wanag, Herbarz miast polskich [Marek Adamczewski), s. 254.
 • Wojciech Kriegseisen, Zbór ewangelicko-reformowany w Zelowie w latach 1903-1939. Zapis dziejów (Krzysztof Woźniak), s. 257.
 • Kazimierz Badziak, Jacek Strzałkowski, Silbersteinowie, Bimbaumowie, Poznańscy, Eigerowie (Stefan Pytlas), s. 259.
 • Stefan Pytlas, Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864-1914 (Wiesław Puś), s. 260.
 • Włodzimierz Kozłowski, Artyleria polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej (Leszek Olejnik), s. 262.
 • S. Paulina Aniela Jaskulanka USJK, Kronika okupacyjna Klasztoru Sióstr Urszulanek w Sieradzu (Zapiski kronikarskie i wspomnienia) 1939-1949 (Andrzej Tomaszewicz), s. 264.
 • Zenon Januszkiewicz, Monografia placówki ZWZ AK Będków 02.1940 - O l. 1945 r. (Krzysztof Lesiakowski), s. 266.
 • NKWD Stalinowi o Łodzi i okręgu łódzkim. Na marginesie książki NKWD i polskoje podpolje 1944-1945 {Albin Głowacki), s. 267.
 • Albin Głowacki, Ocalić i repatriować. Opieka nad ludnością polską w głębi terytorium ZSRR 271 (1943-1946), {Włodzimierz Koztowski), s. 271.
 • Jan Józefacki, Dzieje Skierniewic (1359-1975) {Wiesław Puś), s. 273.
 • Tadeusz Marszal, Szadek. Monografia miasta {Mariusz Kulesza), s. 276.
 • Uniejów. Dzieje miasta {Stefan Pytlas}, s. 279.
 • Stanisław Łach, Polskie Stronnictwo Ludowe w latach 1945-1947 {Stefan Banasiak), s. 282.
 • Roman Kowalczyk. Łódzki strajk studencki {Jan Waszczyński), s. 283.
 • Leszka Miastkowski, Sylwetki łódzkich uczonych. Od Wolnej Wszechnicy Polskiej do Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego {Jarosław Kita, Stefan Pytlas) , s. 285.
 • Jarosław Kita, Stefan Pytlas, Profesorowie Uniwersytetu Łódzkiego w latach 1945-1994. Pro Memoria {Jan Chańko), s. 286.
 • Szkolne wieści. Pismo przyjaciół szkoły {Stefan Pytlas), s. 287.

KRONIKA
 • "Mit historyczny. Jego funkcje ideologiczne i polityczne w XIX i XX wieku'' {Grzegorz Markiewicz), s. 289
 • Historycy łódzcy w Moskwie {Albin Głowacki), s. 290.
 • Obóz epigraficzny Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego w Uniejowie (l 1-31 VII 1994), {Dorota Pysklak), s. 294.
 • Sprawozdanie z sympozjum prezentującego dorobek naukowy Profesor Heleny Brodowskiej Kubicz {Maria Kostrzewska), s. 295.
 • Sprawozdanie z sesji naukowej "Kościuszko. Legenda czy symbol" {Radosław Żurawski), s. 296.
 • 75 rocznica powstania województwa łódzkiego. Łódź, 9 grudnia 1994 r. {Maria Nartonawicz-Kot), s. 298.
 • Wystawy Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi w 1994 r. {Konrad A. Czernielewski), s. 299.
 • Katyń 1940. Droga do prawdy. Sprawozdanie a konferencji naukowej {Jacek Pietrzak), s. 301.
 • Chłopi a państwo. Sprawozdanie z konferencji naukowej {Maria Kostrzewska), s. 303.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |