Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 41, 1994. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

 • Przedmowa - Jan Szymczak, prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, s. 9.

SIEDEMDZIESIĘCIOPIĘCIOLECIE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
 • Mieczysław Bandurka - Rozwój terytorialny ziem województwa łódzkiego w okresie 75-lecia, s. 13.
 • Julian Baranowski - Organizacja władz administracji ogólnej szczebla wojewódzkiego w Łodzi w latach 1919-1939-1945, s. 47.
 • Leszek Olejnik - Wojewodowie, prezydenci i przewodniczący Prezydiów Rad Narodowych szczebla wojewódzkiego w Łodzi (1945-1994), s. 71.
 • Piotr Zawilski - Powstanie i organizacja policji państwowej w województwie łódzkim 1919-1939, s. 90.
 • Włodzimierz Kozłowski - Generał Józef Konstanty Olszyna-Wilczyński, dowódca łódzkiej 10 Dywizji Piechoty w latach 1927-1935, s. 107.

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Stanisław Marian Zajączkowski - Z przeszłości miasta Grzegorzewa, część II, s. 129.
 • Wojciech Szczygielski - Sejm Wielki i Konstytucja 3 Maja, s. 143.
 • Katarzyna Jedynakiewicz - Tadeusz Kościuszko jako wojskowy i przywódca insurekcji 1794 r., s. 157.
 • Jadwiga Konieczna - Działalność kulturalno-oświatowa Towarzystwa "Wiedza" w Łodzi w latach 1908-1914, s. 175.
 • Krzysztof Jurek - Łódzki tajny skauting w latach 1910-1914, s. 193.
 • Damian Tomczyk - Młodzi łodzianie - powstańcy warszawscy w niewoli Wehrmachtu, s. 207.

RECENZJE I ZAPISKI
 • Aldona Chmielewska, Paweł Marosik, Wczesnośredniowieczne budownictwo obronne między Prosną i Pilicą (Jan Szymczak), s. 227.
 • Tadeusz Poklewski-Koziełł, Średniowieczne zamki między Prosną i Pilicą (Tadeusz Grabarczyk), s. 229.
 • Tadeusz Poklewski-Koziefł, Rubież Prosny i Baryczy 1033-1401. Fortyfikacje stałe (Tadeusz Grabarczyk), s. 230.
 • Zbigniew Morawski, Ziemia, urzędy, pieniądze. Finanse szlachty łęczyckiej w końcu XIV i pierwszej połowie XV wieku (Alicja Szymczakowa), s. 231.
 • Krzysztof Jan Kaliński, Z dziejów Bolimowa (Tadeusz Grabarczyk), s. 233.
 • Corpus inscriptionum Poloniae, t. VI Województwo piotrkowskie, wydał wstępem i komentarzem opatrzył Jan Szymczak (Stefan Krakowski), s. 234.
 • Urzędnicy województw łęczyckiego i sieradzkiego XVI-XVIII wieku. Spisy, opr. Edward Opaliński i Hanka Żerek-Kleszcz pod red. Antoniego Gąsiorowskiego (Jan Szymczak), s. 237.
 • Hartmut Zwahr, Verbürgerlichung und Entbürgerlichung beim Übergang zum Industrie kapitalism. Ein deutsch-polnisch Vergleich (Krzysztof 'Woźniak), s. 238.
 • Krzysztof Stefański, Stary cmentarz ewangelicko-augsburski w Łodzi (Jan Chańko), s. 240.
 • "Bunt Łódzki" 1892 roku. Studia z dziejów wielkiego konfliktu społecznego, pod red. Pawła Samusia (Maria Nartonowicz-Kot), s. 242.
 • Tadeusz Olejnik, Wieluńska prasa regionalna 1915-1983 (Barbara Wachowska), s. 244.
 • Jerzy Wojniłowicz, Czasopisma tomaszowskiej młodzieży szkolnej 1925/26-1991/92; tenże, Katalog prasy tomaszowskiej wydanej w latach 1945-1990 (Barbara Wachowska), s. 245.
 • Marcin Kula, Narodowe i rewolucyjne (Radosław Żurawski vel Grajewski), s. 247.
 • 75-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Łódź i województwo łódzkie. Materiały z sesji naukowej. Łódź 12 XI 1993 r. pod redakcją Kazimierza Badziaka i Jana Szymczaka (Leszek Olejnik), s. 249.

SPRAWOZDANIA I KRONIKA NAUKOWA
 • Sprawozdanie z uroczystych obchodów dwusetnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Uniwersytecie Łódzkim (Radosław Żurawski vel Grajewski), s. 255.
 • 200 rocznica Konstytucji 3 Maja. Sprawozdanie z sesji i okolicznościowej wystawy (Julian Baranowski), s. 257.
 • Sprawozdanie z sesji naukowych zorganizowanych z okazji XV i XVI Dni Pabianic (Tadeusz Grabarczyk), s. 258.
 • Obóz Studenckiego Koła Naukowego Historyków w Uniejowie (5-20 VII 1993 r.), (Wojciech Golis), s. 261.
 • Jubileusz 45-lecia pracy naukowo-dydaktycznej doc. dr Ryszarda Rosina (Jan Chańko), s. 262.
 • Sesja naukowa "75-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę" Łódź 12 XI 1993 r. zorganizowana przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego (Jan Chańko), s. 264.
 • Sesja popularnonaukowa nt. "SZP - ZWZ - AK Okręg Łódź" (Konrad Czernielewski), s. 266.
 • Konferencja naukowa pt. "Kontrowersyjne problemy historii polskiego ruchu i myśli socjalistycznej" (Łódź, 12-13 V 1994 r.) (Maria Nartonowicz-Kot), s. 267.
 • Sesja popularnonaukowa "50-lecie bitew Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie" (Konrad Czernielewski, Ryszard Iwanicki), s. 271.
 • Sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego za okres od 22 V 1991 r. do 18 V 1994 r. (Jan Chańko, Kazimierz Lang), s. 273.

PRO MEMORIA
 • Andrzej Mikołajczyk (1948-1991) (Mariusz Mielczarek), s. 281.
 • Franciszek Bronowski (1928-1992) (Zofia Libiszowska), s. 282.
 • Stanisław Sankowski (1909-1993) (Kazimierz Lang), s. 285.
 • Bohdan Baranowski (1915-1993) (Julian Janczak, Wojciech Szczygielski), s. 286.
 • Andrzej Nadolski (1921-1993) (Jan Szymczak), s. 288.
 • Henryk Michalak (1947-1994) (Kazimierz Badziak), s. 290.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |