Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 40, 1993. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

 • Przedmowa - Jan Szymczak, prezes Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, s. 9.
 • Docent dr Ryszard Rosin. Badacz - nauczyciel - wychowawca - działacz społeczny - Stefan Krakowski, s. 11.
 • Bibliografia prac drukowanych doc. dra Ryszarda Rosina - Alicja Szymczakowa, Jan Chańko, s. 25

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Stanisław Marian Zajączkowski, Z przeszłości miasta Grzegorzewa (Przyczynek do badań ziemi łęczyckiej w średniowieczu) , cz. I., s. 49.
 • Leszek Kajzer, Z badań archeologicznych w Działoszynie nad Wartą, s. 77.
 • Jan Powierski, Wydzielenie Kujaw Kazimierzowi Konradowicowi (połowa 1230r.), s. 91.
 • Józef Szymański, Jeszcze o nobilitacji Morsztynów i o początkach adopcji herbowej, s. 113.
 • Alicja Szymczakowa, Dziedzice Bąkowej Góry w wieku XV, s. 119.
 • Jan Szymczak, Rzemiosło zbrojeniowe w Łęczyckiem, Szieradzkiem i Wieluńskiem w średniowieczu, s. 149.
 • Józef Śmiałowski, Handel i usługi w Zduńskiej Woli w latach międzywojennych (1918-1939), s. 179.
 • Barbara Wachowska, Związki i stowarzyszenia społeczno-zawodowe w Zgierzu w okresie międzywojennym 1918-1939, s. 203.
 • Maria Nartonowicz-Kot, Udział łódzkiej organizacji Polskiej Partii Socjalistycznej w wyborach do Sejmu i Senatu w 1928 i w 1930r., s. 235.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Paweł Fijałkowski, Z dziejów parafii ewangelicko-augsburskiej w Łowiczu w XIX w., s. 255.
 • Barbara Wachowska, Komuniści łódzcy w świetle policyjnej kontroli dochodzeń z 29 IV 1939r., s. 271.

RECENZJE
 • Jan Czerniakiewicz, Repatriacja ludności polskiej z ZSRR 1944-1948, (Albin Głowacki), s. 281.
 • Ryszard Juszkiewicz, Wrzesień 1939r. na Mazowszu północnym, (Włodzimierz Kozłowski), s. 284.
 • Dzieje Piotrkowa Trybunalskiego, praca zbiorowa pod redakcją Bohdana Baranowskiego (Jan Szymczak), s. 287.
 • Radomsko, (Barbara Wachowska), s. 292.
 • Rajmund Rembieliński. Jego czasy i jemu współcześni. Praca zbiorowa pod redakcją Aliny Barszczewskiej-Krupy, (Stefan Pytlas), s. 294.
 • Jan Chańko, Stary cmentarz w Skierniewicach, (Jan Szymczak), s. 298.
 • Jan Fijałek, Janusz Indulski, Opieka zdrowotna w Łodzi do roku 1945. Studium organizacyjno-historyczne, (Andrzej Felchner), s. 300.

SPRAWOZDANIA
 • Jubileusz 60-lecia pracy naukowej profesora dra hab. Józefa Matuszewskiego, (Krzysztof Góźdź-Roszkowski), s. 305.
 • Obóz Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego (4-16 VII 1989r.), (Maciej Wilmański), s. 308.
 • "Łódź wielonarodowa 1820-1945. Społeczność żydowska w dziejach miasta" (Łódź 16-20 X 1989r.), (Maria Nartonowicz-Kot, Janusz Wróbel), s. 309.
 • Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum na temat: "Polityka zagraniczna Rosji i ZSRR", (Albin Głowacki), s. 314.
 • Tajne nauczanie na ziemi łódzkiej w latach 1939-1945, (Urszula Zarzycka), s. 318.
 • XIV Powszechny Zjazd Historyków Polskich (Łódź 7-10 wrzesień 1989r.), (Maria Urbaniak-Kostrzewska), s. 325.
 • Sesja naukowa w Instytucie Historii (Łódź 24 VI 1992r.), (Zbigniew Anusik), s. 330.
 • Jubileusz 70-lecia kształcenia oficerów lekarzy (Łódź 26-28 VI 1992r.), (Czesław Marmura), s. 332.
 • Obóz Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego w Kaliszu (4-21 VII 1992), (Wojciech Golis), s. 333.
 • Józef Jastrzębski (1920-1989), (Andrzej Kędzierski), s. 335.
 • Zbigniew Stankiewicz (1930-1990), (Helena Brodowska-Kubicz), s. 336.
 • Zbigniew Kuchowicz (1927-1991), (Julian Janczak, Wojciech Szczygielski), s. 337.
 • Karol Przesmycki (1907-1991), (Mirosław Cygański), s. 339.
 • Tadeusz Bojanowski (1938-1992), (Stefan Banasiak), s. 341.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |