Archiwum Państwowe w Łodzi Rocznik Łódzki - T. 39, 1989. Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
 • Jan Szymczak, Epigrafika staropolska w rejonie Kutna, s. 9.
 • Krzysztof Łapiński, Organizacja władz miejskich Piotrkowa w latach 1809-1867 i ich postać aktowa, s. 27.
 • Dorota Szafran, Polskie tradycje historyczne w koncepcjach Ludwika Bystrzonowskiego, s. 43.
 • Ryszard Szwed, Kształtowanie się założeń programowych i taktycznych Polskiej Partii Socjalistycznej w zakresie samorządu terytorialnego po odzyskaniu niepodległości Polski, s. 61.
 • Barbara Wachowska, Oświata w Zgierzu w Polsce niepdległej 1918-1939, s. 87.
 • Maria Nartonowicz-Kot, Struktura organizacyjna Polskiej Partii Socjalistycznej w Łodzi (1926-1939), s. 123.
 • Krzysztof Kamiński, Łódzka organizacja Stronnictwa Narodowego w "obozie narodowym" (1934-1936), s. 147.
 • Cezary Jabłoński, Aprowizacja mieszkańców powiatu tomaszewskiego w czasie okupacji hitlerowskiej 1939-1945, s. 173.
 • Eugeniusz Ponczek, Uczestnictwo w kulturze myśli politycznej lewicy komunistycznej (1942-1944), s. 193.
 • Konrad Aleksander Czernielewski, Z dziejów spółdzielczości inwalidów w województwie sieradzkim w latach 1950-1987, s. 213.

DROBNE PRACE I MATERIAŁY
 • Zbigniew Lechowicz, Grodziska Mazowsza rawskiego w świetle badań wykopaliskowych, s. 237.
 • Marek Adamczewski, Uzbrojenie zaciężne rot pieszych wojska polskiego (1471-1500), s. 249.
 • Hanna Krajewska, Łódzkie czasopisma filmowe w okresie międzywojennym, s. 259.
 • Janusz Wróbel, Żydzi w Kutnie 1939-1942, s. 279.
 • Józef Stolarski, Łódzki Okręg Związku Walki Zbrojnej w okresie luty-lipiec 1940r. Organizacja, kadry, kwatery, s. 289.
 • Franciszek Krawczyk, Lecznictwo Skierniewic w latach 1945-1958, s. 303.

RECENZJE
 • Łowicz. Dzieje miasta, pod red. Ryszarda Kołodziejczyka, (Jacek Walicki), s. 313.
 • Andrzej Jaszczuk, Spór pozytywistów z konserwatystami o przyszłość Polski 1870-1903, (Jarosław Kita), s. 314.
 • Mieczysław Skarżyński, Główny Komitet Obywatelski w Łodzi i jego działalność w latach 1914-1915, (Kazimierz Badziak), s. 317.
 • Wiesław Puś, Dzieje Łodzi przemysłowej (zarys historii), (Kazimierz Badziak), s. 318.
 • Kazimierz Badziak, Henryk Michalak, Marek Szukalak, Przeszłość i teraźniejszość. Łódzkie Zakłady Graficzne 1912-1987, (Stefan Pytlas), s. 322.
 • Przyczynki źródłowe do dziejów przemysłu w Tomaszowie Mazowieckim w latach 1825-1846, oprac. Włodzimierz Rudź, (Barbara Wachowska), s. 323.
 • Barbara Wachowska, Łódzka społeczność mieszkaniowa do 1939r., (Jan Borkowski), s. 324.
 • Dokumenty pamiętnych wydarzeń w Tomaszowie Maz., Opocznie i Rawie Maz., oprac. Włodzimierz Rudź, (Barbara Wachowska), s. 325.
 • Kazimierz Badziak, Leszek Olejnik, Bolesław Pełka, Grand Hotel w Łodzi 1888-1988, (Stefan Pytlas), s. 326.
 • Zenon Janusz Michalski, "Siwy strzelca strój" - rzecz o Józefie Piłsudskim, (Jacek Cybusz), s. 329.
 • Getto w Łodzi 1940-1944. Materiały z sesji naukowej - 9 VIII 1984r., (Tadeusz Bojanowski), s. 332.
 • Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dra med. Józefa Babińskiego w Łodzi 1902-1987 (dawna "Kochanówka"), (Kazimierz Badziak), s. 334.

SPRAWOZDANIA. KRONIKA
 • Obóz epigraficzny Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Łódzkiego w Płocku (4-26 VII 1988r.), (Wojciech Fituch), s. 337.
 • III Ogólnopolska Narada Historii i Tradycji Spółdzielczości Mieszkaniowej (Łódź-Rochna, 15-17 IX 1988r.), (Julian Baranowski), s. 339.
 • Siedemdziesiąt lat powszechnego nauczania w Łodzi, (Urszula Zarzycka), s. 341.
 • Sesja naukowa "70 rocznica niepodległości Polski" (Łódź, 11 XI 1988r.), (Maria Nartonowicz-Kot), s. 343.
 • Obchody czterdziestej rocznicy utworzenia Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, (Maria Urbaniak-Kostrzewska, Jarosław Kita), s. 346.
 • Sesja popularnonaukowa "Z dziejów Tomaszowa Mazowieckiego", (Jerzy Wojniłowicz), s. 352.
 • Sesja naukowa w siedemdziesiątą rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę (Sieradz, 17 XI 1988r.), (M. N.), s. 354.
 • Potrójne uroczystości w Tomaszowie Mazowieckim, (B. W.), s. 356.
 • Sesja popularnonaukowa "70 rocznica utworzenia KPP i 40 rocznica Kongresu Zjednoczeniowego PPR i PPS", (m. m.), s. 357.
 • Czterdziesta czwarta rocznica wyzwolenia Łodzi. Sprawozdanie z sesji Łódzkiego Towarzystwa Naukowego (Łódź, 16 I 1989r.), (Marek Adamczewski), s. 359.
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |