Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Ważniejsze publikacje historyczne OŁ PTH

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego prowadzi ożywioną działalność wydawniczą publikując,
samodzielnie oraz przy współpracy z innymi instytucjami, liczne opracowania historyczne i materiały źródłowe.
Ich tematyka koncentruje się głównie, choć nie tylko, wokół dziejów Łodzi i Regionu Łódzkiego.


Kontakt w sprawie publikacji :


mgr Jan Tomczak

Instytut Historii
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. Kamińskiego 27a
95-219 Łódź
tel. 692-747-734

Uwaga! W siedzibie Oddziału Łódzkiego PTH przechowywane są tylko archiwalne egzemplarze większości z wymienionych tu publikacji.
Nakład większości z nich już się wyczerpał. Niektóre można nabyć u współwydawców (np. władz samorządowych), w księgarniach lub antykwariatach.

 

Publikacje, których (współ)wydawcą był Oddziału Łódzki PTH :
Periodyki naukowe Oddziału Łódzkiego PTH :| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |