Poczet Prezesów OŁ PTH

Powrót do strony głwnejWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Fotografie pochodzą:
  • ze zbiorów prywatnych Janusza Frenkla;
  • ze zbiorów Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej;
  • ze zbiorów Archiwum Państwowego w Łodzi;
  • z książki Jarosława Kity i Rafała Stobieckiego: Słowinik biograficzny historyków łódzkich, Łódź 2000;
  • z "Rocznika Łódzkiego"


Zygmunt Lorentz
 ( biogram Z. Lorentza )  ( fotografie )


Ludwik Waszkiewicz i Aleksander Hoefig
( biogram L. Waszkiewicza )


Prof. Natalia Gąsiorowska-Grabowska
( biogram )


Prof. Marian Henryk Serejski
( biogram )


Prof. Józef Dutkiewicz
( biogram )


Prof. Gryzelda Missalowa
( biogram )


Prof. Zofia Libiszowska
( biogram )


Doc. Ryszard Rosin
( biogram )


Prof. Józef Śmiałowski
( biogram )


Prof. Wiesław Puś


Prof. Jan Szymczak


Prof. Stefan Pytlas


Prof. Alicja Szymczakowa
( biogram )


Prof. Jolanta Daszyńska
( biogram )

( powrót do: "historia OŁ PTH" )
( powrót do: "galeria zdjęć" )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |