Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez OŁ PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Strona Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Internetowe forum dyskusyjne PTH na portalu Historycy.org
Strona Internetowa Zarządu Głównego PTH
Witryna internetowa Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Serwer pocztowy Uniwersytetu Łódzkiego

napisz list do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH

OPRACOWANIE

Robert Urbaniak
Tomasz Pietras
Łukasz Daniewski

optymalizacja
dla
rozdzielczości
1024 x 768

Aktualności 2012Spór małżeński Gryfiny z Leszkiem Czarnym na obrazie Jana Matejki

19 grudnia 2012

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 19 grudnia 2012 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania prof. dr hab. Jan Szymczak, aktualny Prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego, wygłosi prelekcję pt. Księżne sieradzkie w XIII wieku. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


siedziba koła PTH w Tomaszowie

14 grudnia 2012

Polskie Towarzystwo Historyczne - Koło w Tomaszowie Mazowieckim ma przyjemność zaprosić na uroczyste spotkanie z okazji 30-lecia reaktywowania Koła PTH w Tomaszowie Mazowieckim, które odbędzie się 14 grudnia 2012 roku o godzinie 11 00 w gościnnych progach Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Spalskiej 120.
 ( zaproszenie na spotkanie )


logo Stowarzyszenia Mroga

6 grudnia 2012

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, Dyrekcja Instytutu Historii UŁ i Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej "MROGA" gorąco zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. "Od Ziemi Obiecanej do ziemi odzyskanej". cz.2: "Łódź w czasie Wielkiej Wojny", która odbędzie się w czwartek, 6 grudnia 2012 roku w Instytucie Historii UŁ. przy ul. A. Kamińskiego 27a (sala Rady Wydziału). Początek obrad o godz. 1200. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na konferencję )


Okładka książki prof. Rafała Kowalczyka

21 listopada 2012

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 21 listopada 2012 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania prof. nadzw. dr hab. Rafał Kowalczyk wygłosi prelekcję pt. Prawdy i mity. W 200. lecie największej klęski Napoleona w Rosji. Krasne 14-21 listopada 1812 roku. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


Okładka najnowszego podręcznika do historii powszechnej nowożytnej

15 listopada 2012

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 15 listopada 2012 roku (czwartek), o godz. 14 30 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Odwiedzą nas prof. Krzysztof Mikulski oraz prof. Jacek Wijaczka z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, autorzy najnowszego podręcznika akademickiego pt. Historia powszechna. Wiek XVI-XVIII. Podczas zebrania będzie możliwe nabycie tego znakomitego podręcznika. Wstęp wolny !
 ( strona wydawnictwa )

 ( zaproszenie na zebranie )


Tablica informacyjna na cmentarzu wojennym w Gadce Starej

28 października 2012

W dniu 28 października 2012 roku Prezes Oddziału Łódzkiego PTH - prof. Jolanta Daszyńska wraz ze Stowarzyszeniem Rekonstruktorów Historycznych "Żelazny Orzeł" dokonali wmurowania tablicy pamiątkowej na cmentarzu z okresu I wojny światowej w Gadce Starej. Opisuje ona historię cmentarza, rolę Polaków w czasie Wielkiej Wojny, a dodatkowo wzbogacona jest o mapę całej nekropolii. Już po raz czwarty odbyła się akcja pt. Pamiętajmy o Zapomnianych polegająca na porządkowaniu tego cmentarza wojennego, zapaleniu zniczy, położeniu kwiatów, a więc oddaniu hołdu żołnierzom obu armii (niemieckiej i rosyjskiej) poległym w czasie Operacji Łódzkiej 1914 roku. Była ona największą operacją manewrową frontu wschodniego I wojny światowej, starciem armii zaborczych, a dla służących w nich Polaków, nadzieją na odzyskanie niepodległości.
 ( galeria zdjęć na stronie rekonstruktorów )


Okładka książki prof. Marty Sikorskiej-Kowalskiej

17 października 2012

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 17 października 2012 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania prof. nadzw. dr hab. Marta Sikorska-Kowalska wygłosi prelekcję pt. Dom i polityka. Relacje międzypokoleniowe w rodzinie polskich socjalistów na przykładzie rodzin Heryngów i Konów. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


Profesor Jan Szymczak

29 września 2012

Z wielką radością informujemy, że w dniu 29 września 2012 r. na Walnym Zebraniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego w Gnieźnie zostały podjęte bardzo ważne i miłe dla naszego Oddziału decyzje: Prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego został wybrany ogromną większością głosów prof. zw. dr hab. Jan Szymczak, wieloletni wiceprezes ZG PTH d/s Oddziałów. Pozostali członkowie naszego Oddziału, którzy weszli w skład Zarządu Głównego PTH to: prof. nadzw. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot i dr Jan Chańko. Przewodniczącą drugiej instancji Sądu Koleżeńskiego została prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska, zaś wiceprzewodniczącym pierwszej instancji Sądu Koleżeńskiego został prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita. Gratulujemy wyboru i życzymy dalszej owocnej pracy na rzecz środowiska historycznego!
 ( biogram nowego Prezesa ZG PTH )


Urna wyborcza

20 czerwca 2012

W dniu 20 czerwca 2012 r. odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Zaprezentowano sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego PTH w okresie mijającej kadencji, któremu towarzyszyła prezentacja wybranych zdjęć z zebrań naukowych, konferencji i okładek najnowszych publikacji. Następnie udzielono absolutorium ustępującemu prezesowi i zarządowi. Prezesem Oddziału Łódzkiego PTH została w głosowaniu tajnym ponownie wybrana prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska. W skład Zarządu Oddziału Łódzkiego na kadencję 2012-2015 weszli: dr Aleksander Bołdyrew, dr Jan Chańko, dr Ilona Florczak, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita, dr Ewelina Kostrzewska, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. nadzw. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot, dr Tomasz Pietras, mgr Łukasz Politański, mgr Henryk Siemiński, prof. nadzw. dr hab. Alicja Szymczak, prof. dr hab. Jan Szymczak, mgr Jan Tomczak, prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner, dr Andrzej Wróbel i mgr Piotr Zawilski. W skład Komisji Rewizyjnej OŁ PTH weszli: mgr Janusz Frenkel, dr Marzena Iwańska, dr Piotr Krupczyński, dr Magdalena Rzadkowolska oraz prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak. Dokonano także wyboru delegatów Oddziału Łódzkiego na Walne Zgromadzenie Delegatów PTH (Gniezno 29 września 2012 r.). Delegatami zostali: Jolanta Daszyńska, Jan Szymczak, Maria Nartonowicz-Kot, Jarosław Kita, Jan Chańko, Przemysław Waingertner, Marzena Iwańska, Krzysztof Lesiakowski, Janusz Frenkel, Małgorzata Karkocha, Andrzej Wróbel, Krzysztof Daszyński, Krzysztof T. Witczak i Amilkar Kosiński. Nowo wybrany Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH ukonstytuował sie jeszcze tego samego dnia. Gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy owocnej pracy!
 ( władze OŁ PTH )


Wojciech Kossak

24 maja 2012

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim - Oddział w Tomaszowie Mazowieckim oraz Polskie Towarzystwo Historyczne - Koło w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają na odczyt Pana dr Dariusza Klemantowicza pt. Europa i jej mieszkańcy w opinii Wojciecha Kossaka, który odbędzie się 24 maja 2012 roku o godz. 10 00 w siedzibie Archiwum w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 120. Zapraszamy !


J. Piłsudski po spotkaniu z prez. S. Wojciechowskim na moście Poniatowskiego

16 maja 2012

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 16 maja 2012 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania dr Jacek Walicki wygłosi prelekcję pt. Wokół przewrotu majowego marszałka Józefa Piłsudskiego (1926) - mity i fakty. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


1 strona oryginału Konstytucji 3 Maja

10 maja 2012

Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Muzeum Regionalne w Bełchatowie serdecznie zapraszają na sesję historyczną, poświęconą w całości wiekopomnemu dziełu Konstytucji 3 Maja, które już od z górą 200 lat jest źródłem dumy i inspiracji dla pokoleń Polaków... Sesja odbędzie się 10 maja 2012 roku (czwartek) o godz. 17 00 w Dworku Olszewskich. W ramach sesji Łukasz Gościński wygłosi referat pt. Stronnictwa politycznej na Sejmie Wielkim, natomiast Arkadiusz Kowalczyk opowie o Tradycjach szlacheckiego republikanizmu. Wstęp jest wolny.


Okładka książki M. Rzadkowolskiej

18 kwietnia 2012

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 18 kwietnia 2012 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania dr Magdalena Rzadkowolska wygłosi odczyt pt. Ruch wydawniczy w Łodzi w latach 1945-1956. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


Logo konkursu Złoty Ekslibris

16 kwietnia 2012

Z przyjemnością informujemy, że dwutomowa monografia historyczna pt. Kutno poprzez wieki, pod red. Jana Szymczaka, której współwydawcą był Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego (przy współpracy z władzami samorządowymi Kutna oraz tamtejszą Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną im. S. Żeromskiego), została uhonorowana prestiżową nagrodą - Złotym Ekslibrisem Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi w kategorii Najlepsza książka o Ziemi Łódzkiej wydana w 2011 roku. Uroczyste wręczenie pamiątkowej statuetki oraz dyplomów miało miejsce 16 kwietnia 2012 roku w siedzibie wspomnianej Biblioteki. Dziękujemy organizatorom konkursu za wyróżnienie oraz gratulujemy Redakcji i zespołowi autorskiemu! Poprzednio, w 2006 roku, wyróżnienie w tej samej kategorii Jury przyznało Oddziałowi Łódzkiemu PTH jako współwydawcy monografii historycznej pt. Konstantynów Łódzki. Dzieje miasta, pod red. Marii Nartonowicz-Kot.
 ( informacja na stronie organizatora )

 ( zdjęcia z uroczystości )

 ( relacja w lokalnej TV )


Program konferencji

23-25 marca 2012

W Instytucie Historii UŁ dniach 23–25 marca 2012 roku odbędzie się V Łódzka Wiosna Młodych Historyków. Jest to międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka, której organizatorem jest Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ we współpracy z Akademicką Fundacją im. Ferdynanda Braudela. Patronat nad konferencją sprawuje m.in. Oddział Łódzki PTH. W tym roku obrady będą toczyć się w trzech sekcjach: Handel – migracja – podbój. Spotkania ludzi i kultur, Małe Ojczyzny na przestrzeni wieków, Rytuały przejścia. Konferencję rozpocznie uroczysta inauguracja w piątek, 23 marca 2012 roku o godzinie 12 00. Gośćmi specjalnymi będą: prof. dr hab. Rafał Stobiecki, dr Krzysztof Woźniak i mgr Aleksandra Zysiak... Witamy w Łodzi i życzymy owocnych obrad!
 ( pobierz program konferencji )

 ( plakat konferencyjny )


Okładka promowanej książki

14 marca 2012

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 14 marca 2012 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). W programie zebrania Spotkanie z autorami i prezentacja publikacji pt. Operacja Łódzka - zapomniany fakt I wojny światowej, pod red. J. Daszyńskiej. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


Oddział partyzancki w lasach tomaszowskich

29 lutego 2012

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim im. A. hr. Ostrowskiego oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają na konferencję naukową pt. Oblicza podziemia. W 70. rocznicę powołania Armii Krajowej, która rozpocznie się 29 lutego 2012 roku o godzinie 10 00 w siedzibie Archiwum Państwowego Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Spalskiej 120.
 ( zaproszenie na konferencję )


Przed sceną festiwalu w Jarocinie 1982

11 stycznia 2012

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 11 stycznia 2012 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania dr Jan Chańko wygłosi prelekcję pt. "Piosenka jest dobra na wszystko...". Piosenka PRL w dydaktyce historii. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )
Aktualności z 2011 roku
Aktualności z 2010 roku
Aktualności z 2009 roku
Aktualności z 2008 roku
Aktualności z 2007 roku
Aktualności z 2006 roku
Aktualności z 2005 roku
Aktualności z lat 2002-2004

| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |