Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez OŁ PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Strona Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Internetowe forum dyskusyjne PTH na portalu Historycy.org
Strona Internetowa Zarządu Głównego PTH
Witryna internetowa Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Serwer pocztowy Uniwersytetu Łódzkiego

napisz list do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH

OPRACOWANIE

Robert Urbaniak
Tomasz Pietras
Łukasz Daniewski

optymalizacja
dla
rozdzielczości
1024 x 768

Aktualności 2011Scenka rodzajowa z okresu stanu wojennego

14 grudnia 2011

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 14 grudnia 2011 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania prof dr hab. Leszek Olejnik wygłosi prelekcję pt.  Prasa podziemna w Łodzi w okresie stanu wojennego. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


Cmentarz Orląt we Lwowie

8 grudnia 2011

Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Bełchatowie serdecznie zaprasza na kolejne otwarte dla wszystkich zainteresowanych spotkanie, które odbędzie się 8 grudnia 2011 roku (tj. w najbliższy czwartek) o godz. 17 00 w Dworku Olszewskich przy ul. Rodziny Hellwigów 11. Tym razem pochylimy się nad tyleż samo interesującą, co złożoną problematyką stosunków polsko-ukraińskich we wschodniej Galicji w okresie od zarania ukraińskiego ruchu narodowego na terenie zaboru austriackiego w połowie XIX w. aż po czasy I wojny światowej. Sięgniemy zatem do samych korzeni konfliktu, który podzielił Polaków i Ukraińców i który w konsekwencji doprowadził do krwawych porachunków w latach 1918-1919, będących, jak się okazało, tylko preludium wielkiego dramatu. W czasie spotkania członkowie Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Bełchatowie wygłoszą dwa odczyty: 1. Arkadiusz Kowalczyk, Ukraiński ruch narodowy we wschodniej Galicji w latach 1848-1914. Podstawowe idee i fakty. 2. Tomasz Głowacki, Cmentarz Obrońców Lwowa we Lwowie – wczoraj i dziś. Serdecznie zapraszamy do Dworku Olszewskich w Bełchatowie. Wstęp wolny !


Gen. Wojciech Jaruzelski ogłasza wprowadzenie stanu wojennego w Polsce

2 grudnia 2011

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, Koło w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają na sesję naukową pt. XXX-Lecie Niedzieli bez Teleranka. Piotrków - Tomaszów w okresie stanu wojennego. Sesja odbędzie się w dniu 2 grudnia 2011 roku o godz. 1000 w siedzibie Oddziału Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 120. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na sesję )

 ( galeria zdjęć )


Okładki 2 tomów nowej monografii Kutna

24 listopada 2011

W sali obrad Rady Miejskiej w Kutnie miała miejsce promocja najnowszej, drugiej już w historii miasta monografii pt. Kutno poprzez wieki, której współwydawcą był Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dwutomowa, bogato ilustrowana praca – liczącą 1508 stron, 1167 ilustracji, 58 planów i map, 25 wykresów i 9 tablic genealogicznych – jest wspólnym dziełem historyków z Instytutu Historii UŁ oraz kutnowskich regionalistów. W trakcie spotkania głos zabrali prezydent Kutna Zbigniew Burzyński i wiceprezydent Zbigniew Wdowiak oraz dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej Bogdan Danelski. Zawartość książki zaprezentował jej redaktor prof. dr hab. Jan Szymczak. Krótkie autoreferaty wygłosiła czwórka autorów: prof. Tadeusz Nowak, prof. Jarosław Kita, Jacek Saramonowicz, Jolanta Leśniewska. Wystąpieniom towarzyszyły komputerowe prezentacje układu i wybranych stron książki, przykładowych ilustracji, zdjęć, map oraz dokumentów i planów archiwalnych Kutna wykorzystanych w monografii. Wszyscy mówcy zgodnie podkreślili, iż książka zawiera cenny materiał poświęcony dziejom miasta (np. wspomina o ponad 4000 osobach z nim związanych). Jest ona również pracą, którą nie tylko przyjemne się czyta, lecz również przegląda. Dwugodzinną uroczystość zakończyło zaserwowanie tortu udekorowanego tak, aby wyglądał jak okładka jednego z tomów monografii. Książkę Kutno poprzez wieki można nabyć w Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej im. S. Żeromskiego w Kutnie, przy ul. Wojska Polskiego 5 (tel. 0 24 355 10 12).
 ( spis treści monografii t. 1-2 )

 ( nasza galeria zdjęć z promocji )

 ( relacja w mediach lokalnych ) ( 1 )
 ( 2 )  ( 3 )  ( 4 )


Okładka książki habilitacyjnej G. Markiewicza

16 listopada 2011

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 16 listopada 2011 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania dr hab. Grzegorz Markiewicz wygłosi odczyt pt.  Świadomość państwowa polskich elit intelektualnych w latach 1864-1914.
 ( zaproszenie na odczyty )


Plakat konferencji

10 listopada 2011

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi oraz Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego mają zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję pt. Od "Ziemi Obiecanej" do ziemi odzyskanej. Rok 1914 w Łodzi i regionie. Konferencja odbędzie się w dniu 10 listopada 2011 r. (czwartek), godz. 10-14, w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27 a, w sali Rady Wydziału.
 ( zaproszenie na konferencję )


Plakat miejskich obchodów 11 Listopada w Bełchatowie

10 listopada 2011

Serdecznie zapraszamy na kolejną historyczną sesję, organizowaną przez Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Bełchatowie. Sesja jest przedsięwzięciem towarzyszącym w ramach oficjalnych Miejskich Obchodów Święta Niepodległości. Odbędzie się 10 listopada (czwartek) o godz. 1730 w Dworku Olszewskich w Bełchatowie przy ul. Rodziny Hellwigów 11. W programie przewidziane są dwa, różniące się co do treści punkty: 1. Paweł Lesiak i Tomasz Głowacki (członkowie Koła PTH w Bełchatowie) opowiedzą o sporze, który na progu I wojny światowej podzielił społeczeństwo polskie, słusznie przeczuwające, że konflikt między mocarstwami ponownie wyniesie sprawę polską na arenę wielkiej polityki międzynarodowej. Poszczególne stronnictwa polityczne miały swoją własną wizję tego, jak w dobie zbliżającej się wojny powinni zachować się Polacy. Na naszej sesji zaakcentujemy zwłaszcza stanowisko ruchu ludowego (Tomasz Głowacki) oraz narodowo-demokratycznego (Paweł Lesiak). 2. Dariusz Marek Srzednicki, (historyk, scenarzysta, reżyser, specjalizujący się w dziejach dwudziestolecia międzywojennego) przedstawi ciekawy referat pt. Kobiety w życiu Józefa Piłsudskiego. Wstęp na sesję jest wolny. Szczegółowy program Miejskich Obchodów Święta Niepodległości znajduje się na stronie www.belchatow.pl.
 ( zaproszenie na sesję )


okładka 1 tomu monografii Wielunia projekt okładki 1 tomu monografii Kutna

19 października 2011

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 19 października 2011 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Zaprezentujemy Państwu najnowsze wydawnictwa regionalne Oddziału Łódzkiego PTH - monografie historyczne Wielunia (t. 1-3) i Kutna (t. 1-2, w druku). Będzie można porozmawiać z ich redaktorami i autorami. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


Nyamata Memorial Site w Rwandzie

8 czerwca 2011

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 8 czerwca 2011 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania dr Artur Rosiak wygłosi prelekcję pt. "A świat odwrócił wzrok..." - ludobójstwo w Rwandzie (1994). Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


jeden z niemieckich cmentarzy wojennych z II wojny światowej

18 maja 2011

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 18 maja 2011 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania mgr Maciej Milak wygłosi odczyt pt. Mogiły żołnierzy niemieckich z II wojny światowej na obszarze województwa łódzkiego w świetle dokumentacji niemieckiej i prowadzonych prac wykopaliskowych w latach 1996-2010. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


cmentarz wojenny w Gadce Starej na pocztówce z okresu międzywojennego

20 kwietnia 2011

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 20 kwietnia 2011 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Żelazny Orzeł" zaprezentują Cmentarz w Gadce Starej - niemy relikt Bitwy Łódzkiej (1914). Prelekcji będzie towarzyszyć projekcja filmu oraz pokaz umundurowania. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


Siedziba koła PTH w Tomaszowie

29 marca 2011

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza na uroczystość pt. Włodzimierz Rudź - założyciel Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim. W 60. rocznicę powstania Archiwum. Uroczystość odbędzie się w siedzibie Oddziału APPT w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 120, dnia 29 marca 2011 roku, o godzinie 10 00. Włodzimierz Rudź miał duży udział w zorganizowaniu w 1954 roku Koła Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim. Przez niemal 50 lat był członkiem naszego Towarzystwa, pełnił m.in. funkcję sekretarza i skarbnika koła.
 ( zaproszenie na spotkanie )


Julian Baranowski

17 marca 2011

Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział Łódzki oraz Centrum Badań Żydowskich Instytutu Historii UŁ serdecznie zapraszają na spotkanie poświęcone ś. p. Julianowi Baranowskiemu spotkanie odbędzie się 17 marca 2011 roku (czwartek) o godz. 17 00 w sali Rady Wydziału, w Instytucie Historii UŁ (ul. A. Kamińskiego 27 a). Spotkaniu towarzyszyć będzie prezentacja publikacji Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, red. E. Wiatr, P. Zawilski, Łódź 2010, wydanej przez Uniwersytet Łódzki i Archiwum Państwowe w Łodzi.
 ( zaproszenie na spotkanie )


sterowiec Lech nad Warszawą (1926)

16 marca 2011

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 16 marca 2011 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania dr Tomasz Matuszak wygłosi prelekcję pt. Polskie Wojska Balonowe w latach 1918-1939 (wybrane aspekty). Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


słynny plakat propagandowy komunistów skierowany przeciw podziemiu

1 marca 2011

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Instytut Historii UŁ mają przyjemność zaprosić Państwa do uczestnictwa w panelu dyskusyjnym pt. Żołnierze Wyklęci – pamięć przywrócona” na temat antykomunistycznej niepodległościowej konspiracji u schyłku i po II wojnie światowej. Czas obrad: wtorek 1 marca 2011 roku (Dzień Żołnierzy Wyklętych), godz. 1400. Miejsce: Sala Rady Wydziału Instytutu Historii UŁ. Uczestnicy: prof. dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. dr hab. Przemysław Waingertner, dr Jacek Pietrzak. Obrady poprowadzi prof. dr hab. Małgorzata Dąbrowska. Zapraszamy do dyskusji.
 ( zaproszenie na panel )


Organizatorzy inscenizacji w Boczkach

6 lutego 2011

Widowisko historyczne pt. "Wojenne wspomnienie" miało miejsce w Boczkach k. Szadku w dniu 6 lutego 2011 r. Przypominało wydarzenia, jakie rozegrały się w tych okolicach w styczniu 1945 r. Wycofujące się z Łodzi oddziały niemieckie, wraz z towarzyszącą im ludnością cywilną, natknęły się na Rosjan. Żołnierze Armii Sowieckiej bez skrupułów rozstrzelali niemieckich wojskowych, co było zrozumiałe, ale nie oszczędzili również ludności cywilnej. Z masakry ocalała jedynie 3 letnia dziewczynka, którą przygarnęła i wychowała polska rodzina. Prezentowany epizod dotyczył tego historycznego faktu. Informacje o przygotowywanym widowisku zaowocowały ożywieniem pamięci lokalnej społeczności, która przekazywała wiele informacji na temat ówczesnych wydarzeń. Widowisko zorganizowane było przez Pana Jacka Kopczyńskiego, który udostępnił nie tylko teren pod inscenizację, ale i większość z biorących w niej udział pojazdów. Współorganizatorem była GRH "Żelazny Orzeł". Honorowy patronat nad imprezą roztoczył Oddział Łódzki PTH.  
 ( galeria zdjęć z inscenizacji )


Plan Washingtonu P.Ch. L'Enfant'a z 1792 r.

12 stycznia 2011

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 12 stycznia 2011 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania Karolina Korytkowska-Ogrodowczyk wygłosi prelekcję pt. Pierre Charles L'Enfant - pierwszy architekt Washingtonu. Wstęp wolny. Uwaga - nastąpiła zmiana terminu odczytu z powodu rozpoczynających się ferii szkolnych w województwie łódzkim.
 ( zaproszenie na odczyty )
Aktualności z 2010 roku
Aktualności z 2009 roku
Aktualności z 2008 roku
Aktualności z 2007 roku
Aktualności z 2006 roku
Aktualności z 2005 roku
Aktualności z lat 2002-2004

| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |