Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez OŁ PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Internetowe forum dyskusyjne PTH na portalu Historycy.org
Strona Internetowa Zarządu Głównego PTH
Strona Internetowa Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej
Witryna internetowa Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Portal główny Uniwersytetu Łódzkiego
Serwer pocztowy Uniwersytetu Łódzkiego

napisz list do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH

OPRACOWANIE

Robert Urbaniak
Tomasz Pietras
Łukasz Daniewski

optymalizacja
dla
rozdzielczości
1024 x 768

Aktualności 2009

Halina Szwarc

16 grudnia 2009

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 16 grudnia 2009 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lesiakowski wygłosi prelekcję pt. Profesor Halina Szwarc (1923-2002) - żołnierz wywiadu Armii Krajowej w Łodzi i jej powojenne losy. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )


Bitwa pod Grunwaldem wg Jana Matejki

20 listopada 2009

Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego, Towarzystwo Naukowe Płockie - Oddział w Łęczycy, Departament Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz Starostwo Powiatowe w Łęczycy mają przyjemność zaprosić Państwa na sesję naukową pt. W przeddzień Kampanii Grunwaldzkiej., która odbędzie się 20 listopada 2009 roku, w godz. 1100-1300 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łęczycy przy placu Tadeusza Kościuszki 1. Referaty wygłoszą członkowie PTH: prof. zw. dr hab. Jan Szymczak, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Nowak oraz dr Tadeusz Grabarczyk. Sesja ta rozpoczyna uroczyste obchody 600-lecia wielkiej wojny z Zakonem Krzyżackim i bitwy pod Grunwaldem.


Reżyser Andrzej B. Czulda; fot. Robert Czulda

18 listopada 2009

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego serdecznie zaprasza do obejrzenia filmu dokumentalnego pt. Nekropolis. Łódzkie trójporozumienie cieni w reżyserii Andrzeja Bernarda Czuldy. Po projekcji będzie można porozmawiać z Reżyserem. Projekcja o godzinie 17 w budynku IH UŁ w sali Rady Wydziału.
 ( zaproszenie na odczyty )


Grupa Rekonstrukcji Historycznych Żelazny Orzeł

31 października 2009

W dniu 31 października 2009 r. Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Żelazny Orzeł” przy współpracy z Biurem Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, podjęła się zrealizować inicjatywę prof. Jolanty Daszyńskiej, aby uroczyście upamiętnić żołnierzy poległych w czasie Operacji Łódzkiej pod Rzgowem. Zbiegło się to zarówno z przypadającą 95 rocznicą tamtych wydarzeń, jak i Dniem Wszystkich Świętych. Zapalenie zniczy i złożenie wieńca pod pomnikiem „Pro Patria” jest hołdem dla tych, którzy oddali swe życie jesienią 1914 r. służąc w szeregach walczących przeciwko sobie armii zaborczych. Dodatkowo członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żelazny Orzeł” zaciągnęli wartę pod pomnikiem poległych. Gościem honorowym był wiceprezydent miasta Łodzi Włodzimierz Tomaszewski. On również złożył hołd poległym żołnierzom poprzez zapalenie zniczy i położenie wieńca. Uczestniczył też w zwiedzaniu cmentarza wojennego w Gadce Starej. Oprowadzał po nim przewodnik PTTK, przedstawiając nie tylko historię cmentarza, ale i początkowych lat pierwszej wojny światowej. Akcja ta ma miejsce po raz pierwszy. Przypominanie zapomnianych wydarzeń i biorących w nich udział bohaterów ma na celu wymazanie białej plamy w historii jaką wciąż jest Bitwa Łódzka. Planowane są kolejne inicjatywy dotyczące wydarzeń Pierwszej Wojny Światowej w Łodzi i okolicach we współpracy z Biurem Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Urzędu Miasta Łodzi, przy honorowym patronacie Łódzkiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.
 ( wiecej o rekonstrukcji )
 ( wiecej o tej bitwie )
 ( galeria zdjęć )


Tatarzy w ucieczce - obraz Artura Grottgera

22 października 2009

Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim oraz tomaszowski Oddział Archiwum Państwowego w Piotrkowie Trybunalskim, zapraszają wszystkich zainteresowanych do wysłuchania odczytu mgr Macieja Hubki pt. Kampania 1506 roku i bitwa pod Kleckiem. Odczyt odbył się 22 października 2009 roku (czwartek) o godzinie 12 00 w Archiwum Państwowym Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Spalskiej 120.
 ( galeria zdjęć )


Wielka pieczęć Stanów Zjednoczonych Ameryki

21 października 2009

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego ma przyjemność zaprosić Państwa na, inauguracyjne w nowej kadencji, zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 21 października 2009 roku, o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania Prezes Oddziału Łódzkiego PTH - prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska wygłosiła prelekcję pt. Wybrane symbole amerykańskiej demokracji.
 ( zaproszenie na odczyty )

 ( galeria zdjęć )


zamek w Oporowie koło Kutna; fot. Anna Majewska-Rau

16 października 2009

Na zamku w Oporowie koło Kutna odbyła się konferencja naukowa pt. Domus propria - Domus optima, w ramach obchodów 60-lecia Muzeum - Zamku w Oporowie. Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego był jej współorganizatorem, a w gronie referentów wystąpiło aż pięciu członków naszego Towarzystwa. Dziękujemy gospodarzom za bardzo udaną konferencję  i zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia tego pięknego muzeum.
 ( strona muzeum w Oporowie )
 ( zaproszenie na konferencję )
 ( galeria zdjęć z konferencji )

Sowiecka mapa z 1939 r.

27-28 września 2009

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konferencji popularnonaukowej pt. Dwie wojny września. Czwarty rozbiór Polski. Konferencja odbyła się w poniedziałek 28 września 2009 roku, o godzinie 11, w siedzibie Instytutu Historii UŁ, w Łodzi przy ulicy Aleksandra Kamińskiego 27 a, w sali Rady Wydziału. Poprzedziło ją widowisko plenerowe w wykonaniu Łódzkiej Grupy Rekonstrukcji Historycznych "Barka", w niedzielę 27 września 2009 roku, o godzinie 14, w Parku im. księcia Józefa Poniatowskiego. Program obejmuje także prelekcje w wybranych szkołach łódzkich oraz mszę świętą poświęconą "Poległym na Wschodzie". Wspomnij na polskich żołnierzy ! Przyjdź ! Organizatorzy konferencji i widowiska to: Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Narodowe Centrum Kultury, Łódzka Grupa Rekonstrukcji Historycznych "Barka" oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Patronat honorowy: J.M. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego oraz Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego.
 ( więcej na stronie IH )


logo zjazdowe

16-19 września 2009

Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego zwołuje w dniach 16-19 września 2009 roku XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich. Patronat nad Zjazdem tradycyjnie zgodził się objąć Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, który będzie jego honorowym gościem. Na miejsce obrad po raz pierwszy wybrano Olsztyn z uroczo zlokalizowanym kampusem Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego. To będzie już drugi - po Krakowie - Zjazd w XXI wieku. W nowej rzeczywistości geopolitycznej, w momencie, kiedy Polska stała się pełnoprawnym członkiem Zjednoczonej Europy, hasło Zjazdu "Powrót do źródeł" zyskało nowy wymiar... Zapraszamy do udziału w tym święcie wszystkich historyków: członków PTH, nauczycieli i miłośników historii ! Nauczycieli informujemy, że udział w Zjeździe, decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej, został uznany za formę doskonalenia zawodowego, w związku z czym uczestnikom zostaną wydane odpowiednie zaświadczenia. Polskie Towarzystwo Historyczne podjęło z kolei decyzję o zwrocie kosztów podróży (na podstawie biletów kolejowych lub innych dokumentów podróży) wszystkim nauczycielom, którzy zarejestrują się i opłacą wpisowe Zjazdu (wysokości 50 zł). Więcej informacji na stronie internetowej Zjazdu. Kontakt z organizatorami: zjazdpth@op.pl.

Podczas Zjazdu odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Prezesem Zarządu Głównego został wybrany ponownie prof. Krzysztof Mikulski z Torunia. W skład Zarządu Głównego PTH weszli przedstawiciele Oddziału Łódzkiego - prof. Jan Szymczak ( z funkcją wiceprezesa ) oraz prof. Maria Nartonowicz - Kot. Członkiem Głównej Komisji Rewizyjnej został dr Jan Chańko. Prof. Alicja Szymczak weszła w skład Sądu Koleżeńskiego II Instancji, zaś prof. Jolanta Daszyńska - w skład Sądu Koleżeńskiego I Instancji.

 ( strona XVIII Zjazdu Historyków Polskich )
 ( informacja o Zjeździe dla nauczycieli )
 ( program ramowy Zjazdu )
 ( pełny program Zjazdu )

1 września 1939 r.

9 września 2009

W dniu 9 września 2009 roku o godzinie 11, w Muzeum im. Antoniego hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 11 / 15, miała miejsce sesja naukowa pt. Militarne i polityczne aspekty udziału Polski w II wojnie światowej. Współorganizatorem sesji było tomaszowskie koło Polskiego Towarzystwa Historycznego.
 ( program sesji )

 ( galeria zdjęć )


prof. dr hab. Jolanta Daszyńska

prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska
Prezes Oddziału Łódzkiego PTH od 2009 r.

23 - 25 czerwca 2009

Na zebraniu w dniu 23 czerwca 2009 roku ukonstytuował się nowy Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Oto jego pełny skład. Prezes Oddziału Łódzkiego PTH: prof. nadzw. dr hab. Jolanta A. Daszyńska. Prezydium Zarządu Oddziału: prof. nadzw. dr hab. Maria Nartonowicz - Kot - Wiceprezes d/s Wydawniczych; prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner - Wiceprezes d/s Organizacyjnych; prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita - Sekretarz Redakcji "Rocznika Łódzkiego"; dr Jan Chańko - Koordynator d/s Kontaktów z Nauczycielami; dr Tomasz Pietras - Sekretarz Oddziału i Webmaster strony internetowej; dr Ilona Florczak - Zastępca Sekretarza; dr Ewelina Kostrzewska - Skarbnik Oddziału; dr Małgorzata Łapa - promocja, wizerunek i rozszerzanie kontaktów; mgr Jan Tomczak - finanse, Sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej. Pozostali członkowie Zarządu Oddziału: prof. zw. dr hab. Jan Szymczak ( zarazem Wiceprezes Zarządu Głównego PTH ), prof. nadzw. dr hab. Alicja Szymczak, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lesiakowski, dr Maciej Janik (Archiwum Państwowe w Łodzi), mgr Henryk Siemiński (Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi), dr Andrzej Wróbel (Koło PTH w Tomaszowie Mazowieckim) oraz dr Marek Dutkiewicz (Koło PTH w Piotrkowie Trybunalskim). Z kolei 25 czerwca 2009 ukonstytuowała się Komisja Rewizyjna OŁ PTH. Jej przewodniczącym został dr Piotr Krupczyński, sekretarzem - dr Marzena Iwańska, zaś członkami - dr Aleksander Bołdyrew, prof. dr hab. Tadeusz Nowak oraz prof. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak.
 ( skład Zarządu OŁ PTH )9 czerwca 2009

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego informuje, że w dniu 9 czerwca 2009 roku o godzinie 17 15 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, w sali Rady Wydziału, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Oddziału Łódzkiego. Członkowie jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału i dokonali wyboru nowych władz. Nowym prezesem Oddziału Łódzkiego PTH została wybrana prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska. W skład Zarządu Oddziału w kadencji 2009-2012 weszli: dr Jan Chańko, dr  Ilona Florczak, dr Maciej Janik, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita, dr Ewelina Kostrzewska, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lesiakowski, dr Małgorzata Łapa, prof. nadzw. dr hab. Maria Nartonowicz - Kot, dr Tomasz Pietras, prof. nadzw. dr hab. Alicja Szymczak, mgr Jan Tomczak, prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner oraz nowo wybrani przewodniczący kół terenowych Oddziału Łódzkiego PTH w Piotrkowie Trybunalskim i Tomaszowie Mazowieckim. Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani: dr Aleksander Bołdyrew, dr  Marzena Iwańska, dr Piotr Krupczyński, prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Nowak oraz prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak. Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy !
( sylwetka nowej Pani Prezes )
( wyniki wyborów )20 maja 2009

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 20 maja 2009 r., o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania prof. zw. dr hab. Andrzej Brzeziński wygłosi odczyt pt. Działalność Oskara Haleckiego na rzecz międzynarodowej współpracy intelektualnej w Lidze Narodów. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )28 kwietnia 2009

Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w otwartych odczytach historycznych, które odbędą się w miesiącu kwietniu w sali Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Spalska 120. W dniu 28 kwietnia 2009 r. o godz. 1600 prof. nadzw. dr hab. Barbara Engelking - Boni (z Warszawy) miała wygłosić odczyt pt. Listy z getta tomaszowskiego. Historia ich odnalezienia. Planowany odczyt pani profesor niestety się nie odbędzie. Zostanie on przeniesiony na inny, późniejszy termin (zapewne jesienią 2009 roku). Zebranie koła PTH w Tomaszowie Mazowieckim odbędzie się mimo wszystko w planowanym terminie, a jednym z tematów będą zachowane listy tomaszowianina Izraela Aljuhe (Lutka) Orenbacha z lat 1939-1941, pisane do ukochanej Edith Blau.
 ( zaproszenie Koła Tomaszów )22 kwietnia 2009

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2009 r., o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania dr Aneta Bołdyrew wygłosi odczyt pt. Patologie życia społecznego na przełomie XIX i XX wieku. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na odczyty )2 kwietnia 2009

Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim zaprasza wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w otwartych odczytach historycznych, które odbędą się w miesiącu kwietniu w sali Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Spalska 120. 2 kwietnia 2009 r. o godz. 1600 prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Tomasz Witczak wygłosi odczyt pt. Tomaszowska rodzina Waldów i jej wybitny przedstawiciel Beniamin Lajbuś Yaari - Wald (1925-2006).
 ( zaproszenie Koła Tomaszów )18 marca 2009

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 18 marca 2009 r., o godz. 18 15 w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału). Podczas zebrania dr Przemysław Żurawski vel Grajewski wygłosi odczyt pt. Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwo Unii Europejskiej a bezpieczeństwo Polski. Wstęp wolny!
 ( zaproszenie na odczyty )14 stycznia 2009

14 stycznia 2009 r o godzinie 17 00 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ulicy A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału) odbyło się zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH. Podczas zebrania dr Dariusz Klemantowicz wygłosił odczyt pt. Wojciech Kossak jako dokumentalista Europy.
 ( zaproszenie na odczyty )


Aktualności z 2008 roku

Aktualności z 2007 roku

Aktualności z 2006 roku

Aktualności z 2005 roku

Aktualności z lat 2002-2004


| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |