Uniwersytet Łódzki Aktualności 2008 Zarząd Główny PTHWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez OŁ PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Internetowe forum dyskusyjne PTH na portalu Historycy.org
Strona Internetowa Zarządu Głównego PTH
Strona Internetowa Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej
Witryna internetowa Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Portal główny Uniwersytetu Łódzkiego
Serwer pocztowy Uniwersytetu Łódzkiego

napisz list do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH

statystyki www stat.pl
antyspam

Strony historyczne
Strony o Łodzi

OPRACOWANIE

Robert Urbaniak
Tomasz Pietras
Łukasz Daniewski

optymalizacja
dla
rozdzielczości
1024 x 768


Aktualności z 2009 roku

Archiwum aktualności z 2007 roku

Archiwum aktualności z 2006 roku

Archiwum aktualności z 2005 roku

Archiwum aktualności z lat 2002-200417 grudnia 2008

17 grudnia 2008 r. o godzinie 17 00 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ulicy A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału) miało miejsce zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH. Podczas zebrania dr Krzysztof Woźniak wygłosił odczyt pt. Obyczaje codzienne i świąteczne protestantów w Polsce XIX i XX wieku.


okładka zaproszenia na konferencję

14 listopada 2008

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi serdecznie zapraszają na konferencję naukową pt. Drogi do Niepodległej. W 90. rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego. Konferencja odbyła się w dniu 14 listopada 2008 roku (piątek) w gmachu Instytutu Historii UŁ przy ul. A. Kamińskiego 27 a w sali Rady Wydziału (I piętro). Szczegółowy program konferecji zob. w poniższym zaproszeniu.
 ( zaproszenie na konferencję )22 października 2008

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego serdecznie zaprasza na zebranie naukowe, które odbędzie się w dniu 22 października 2008 r. (środa), o godz. 1700 w Instytucie Historii UŁ (sala Rady Wydziału) - Łódź, ul. A. Kamińskiego 27 a. Podczas zebrania pt. Na szlakach historii. Przeszłość i teraźniejszość Bliskiego Wschodu, dr Rafał Kowalczyk podzieli się swoimi refleksjami z podróży. Uwaga! Z powodu choroby prelegenta odczyt został odwołany.


Strona III Kongresu Mediewistów Polskich w Łodzi

22-24 września 2008


W dniach 22-24 września 2008 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a, odbył się III Kongres Mediewistów Polskich. Hasło przewodnie kongresu: Polska i Europa w średniowieczu - przemiany strukturalne. Tematyka Kongresu: człowiek - między biologią i historią; średniowieczna wizja świata - jedność czy różnorodność (idee i teksty); dynamika przemian społecznych i religijnych; podmioty i przedmioty w badaniach historycznych; mechanizmy władzy, normy i wzorce kulturowe.
  ( strona www )   ( program )   ( plakat )16-18 maja 2008


W dniach 16-18 maja 2008 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego, w Łodzi przy ul. A. Kamińskiego 27 a, odbyły się dwie studenckie konferencje naukowe w ramach Łódzkiej Wiosny Młodych Historyków. Tematyka konferencji: Demokracja i parlamentaryzm na przestrzeni dziejów - reminiscencje na 220 rocznicę zwołania Sejmu Wielkiego oraz Kobieta - wczoraj, dziś i jutro. Organizatorami były Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ oraz Oddział Łódzki PTH. Więcej informacji na ten temat znajdziecie na poniższej stronie Koła.
  ( strona SKNH UŁ )14 maja 2008

14 maja 2008 r. o godzinie 17 00 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ulicy A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału - I piętro) miało miejsce zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH. Podczas zebrania prof. dr hab. Jarosław Kita wygłosił odczyt pt. Rodzina ziemiańska w XIX wieku.17 kwietnia 2008

W dniu 17 kwietnia 2008 r. w Archiwum Państwowym Oddział w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 120 odbył się na odczyt dr. Marka Dutkiewicza (Instytut Historii Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, Filia w Piotrkowie Trybunalskim) pt. Prace sondażowo - ekshumacyjne na terenie Katynia w latach 1994-1995. Organizatorzy to Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim, Oddział w Tomaszowie Mazowieckim oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, Koło w Tomaszowie Mazowieckim.
  ( zaproszenie na odczyt )   ( zdjęcia z odczytu )16 kwietnia 2008

16 kwietnia 2008 r. o godzinie 17 00 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ulicy A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału - I piętro) miało miejsce zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH. Podczas zebrania prof. dr hab. Przemysław Waingertner wygłosił odczyt pt. Związek Sowiecki w oczach elit politycznych Polski międzywojennej.19 marca 2008

19 marca 2008 r. o godzinie 17 00 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ulicy A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału - I piętro) miało miejsce zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH. Podczas zebrania prof. dr hab. Sławomir Bralewski wygłosił odczyt pt. Rola zgromadzeń biskupów w polityce religijnej władców Imperium Romanum.5 marca 2008

5 marca 2008 r. o godzinie 17 00 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ulicy A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału - I piętro) miało miejsce zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH. Podczas zebrania mgr Zdzisław Szambelan i mgr inż. Mariusz Stępniewski przedstawili prezentację multimedialną pt. Rozwój terytorialny Łodzi w latach 1821-1988.20 lutego 2008

20 lutego 2008 r. o godzinie 17 00 w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ulicy A. Kamińskiego 27 a (sala Rady Wydziału - I piętro) miało miejsce zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH. Podczas zebrania dr Jacek Walicki z Centrum Badań Żydowskich UŁ wygłosił odczyt pt. Bezdroża nauki i publicystyki. Wokół książki Jana Tomasza Grossa "Strach". Odczyt ten spotkał się z ogromnym zainteresowaniem słuchaczy i wywołał ożywioną dyskusję.
  ( strona Centrum Badań Żydowskich )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |