Uniwersytet Łódzki Aktualności 2007 Zarząd Główny PTH


Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez OŁ PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Internetowe forum dyskusyjne PTH na portalu Historycy.org
Strona Internetowa Zarządu Głównego PTH
Strona Internetowa Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej
Strona III Kongresu Mediewistów Polskich w Łodzi
Witryna internetowa Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Portal główny Uniwersytetu Łódzkiego
Serwer pocztowy Uniwersytetu Łódzkiego

napisz list do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH

statystyki www stat.pl
antyspam

Strony historyczne
Strony o Łodzi

OPRACOWANIE

Robert Urbaniak
Tomasz Pietras
Łukasz Daniewski

optymalizacja
dla
rozdzielczości
1024 x 768


Aktualności z 2006 roku

Aktualności z 2005 roku

Aktualności z lat 2002-2004


19 grudnia 2007

W dniu 19 grudnia 2007 r. o godz. 17 00 w Instytucie Historii UŁ - Łódź, ul. A. Kamińskiego 27 a, sala Rady Wydziału (I piętro) odbyło się uroczyste zebranie z okazji 80-lecia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. W programie m.in. prezentacja książki pt. "W służbie historii i społeczeństwa. Dzieje Oddziału Łódzkiego PTH 1927-2007" oraz zdjęć obrazujących działalność Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, wspomnienia, gratulacje i poczęstunek.
  ( zdjęcia z uroczystości )  ( okładka książki )  ( prezentacja zdjęć - format .ppsx )  ( format .pdf )21 listopada 2007

21 listopada 2007 r. o godz. 17 00 w sali Rady Wydziału w gmachu Instytutu Historii UŁ (Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, I piętro) odbyło się zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH, na którym prof. dr hab. Włodzimierz Kozłowski wygłosił odczyt pt. Generał Władysław Anders (1892-1970). Kilka uwag do bogatego życiorysu.18-20 października 2007

Konferencja naukowa pt. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220 rocznicę uchwalenia. Organizatorzy: Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej, Zakład Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi i Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce. Miejsce konferencji - Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27 a, sale 101 i 202. Uroczyste otwarcie konferencji przez Jego Magnificencję Rektora Uniwersytetu Łódzkiego prof. Wiesława Pusia odbyło się w czwartek 18 października 2007 o godzinie 16 00.
 ( program konferencji )   ( zdjęcia z otwarcia )9-16 września 2007

9 września 2007 r. (niedziela) o godzinie 16 w Uniejowie odbyła się już trzecia z kolei rekonstrukcja historyczna bitwy nad Bzurą. Poprzednie rekonstrukcje miały miejsce w okolicach Łęczycy, miejsce imprezy zostało jednak w tym roku zmienione z przyczyn organizacyjnych. Rekonstrukcja uniejowska odbyła się pod patronatem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Ta prawdziwa wrześniowa bitwa rozegrała się w 1939 r., a więc 68 lat temu. Rekonstrukcja wydarzeń z polskiego września ma zachować w pamięci heroiczną odwagę wojsk polskich, przypomnieć te miejsca, które są niemymi świadkami historii. Dalsza część dramatycznych wrześniowych zmagań - 16 września w Brochowie w powiecie sochaczewskim. Jeśli chcesz usłyszeć oraz poczuć: tętent szarżującej kawalerii, chrzęst gąsienic, siłę żołnierskiego "hurrrra"... - przyjedź, jeśli nie przyjechałeś - żałuj !
  ( zdjęcia z 2006 r. )   ( zdjęcia z 2007 r. )   ( o rekonstrukcji w Uniejowie )   ( strona organizatorów )13 czerwca 2007

W dniu 13 czerwca 2007 roku (środa) o godzinie 1700 w Instytucie Historii UŁ przy ulicy Kamińskiego 27a w Łodzi, w sali Rady Wydziału (nowy gmach I piętro) odbyło się zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH. Podczas zebrania dr Rafał Kowalczyk wygłosił odczyt pt. Armia stymulatorem życia gospodarczego Księstwa Warszawskiego.23 maja 2007

W przeddzień święta Uniwersytetu Łódzkiego - 23 maja 2007 roku Prof. dr hab Krystyna Śreniowska opowiedziała o Uniwersytecie Łódzkim w pamiętniku starego pracownika. Miejsce spotkania - Instytut Historii UŁ przy ul. A. Kamińskiego 27a w Łodzi, sala Rady Wydziału (I piętro). Godzina 1700.
 ( galeria zdjęć ze spotkania )16 maja 2007

W dniu 16 maja 2007 roku (środa) o godzinie 1700 w Instytucie Historii UŁ przy ulicy Kamińskiego 27a w Łodzi odbyło się zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH. Podczas zebrania Prof. dr hab. Mirosław Leszka wygłosił odczyt pt. Bułgarskie niedole Teofilakta, arcybiskupa Ochrydy.21 kwietnia 2007

Ludzie należący do grup rekonstrukcji historycznych niewątpliwe są pasjonatami wybranych przez siebie fragmentów historii. Jednak nie tylko "bawią się w strzelanie", ale w większości przypadków, ich celem jest propagowanie, upowszechnianie i upamiętnianie historii. Często organizują prelekcje, pokazy uzbrojenia i umundurowania, uczestniczą w różnych akcjach przybliżających historię i umożliwiających jej zrozumienie. Jedną z takich akcji było spotkanie historyczne podczas czwartego już posiedzenia Komisji ds. Tradycji i Historii Związku Polskich Spadochroniarzy, zorganizowane w dniu 21 kwietnia 2007 r. w Klubie Garnizonowym w Twierdzy Modlin.
 ( więcej o spotkaniu w Modlinie )   ( zdjęcia ze spotkania )18 - 21 kwietnia 2007

W dniach 18 - 21 kwietnia 2007 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego odbył się XV. Ogólnopolski Zjazd Historyków Studentów, najważniejsza i najbardziej prestiżowa historyczna konferencja studencka w Polsce, w tym roku po raz pierwszy w Łodzi. Udział w niej wzięło 363 studentów (referentów i obserwatorów), zgrupowanych w 46 kołach naukowych, działających na 31 polskich uniwersytetach i akademiach. Byli także obecni goście zagraniczni z Kaliningradu i Hradca Kralove. Organizatorem konferencji było Studenckie Koło Naukowe Historyków UŁ, które wystąpiło z liczną reprezentacją 38 referentów. Patronat honorowy nad zjazdem objął m.in. Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego. Uroczysta inauguracja Zjazdu miała miejsce 18 kwietnia w głównej auli Wydziału Zarządzania UŁ przy ul. J. Matejki.
 ( więcej na stronach SKNH UŁ )   ( i w magazynie Histmag.org )18 kwietnia 2007

W dniu 18 kwietnia 2007 roku (środa) o godzinie 1600 w Instytucie Historii UŁ przy ulicy Kamińskiego 27a w Łodzi odbyło się zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH. Podczas zebrania mgr Adam Kulesza wygłosił odczyt pt. Akty prawne niemieckich władz okupacyjnych w Łodzi 1915-1918.3 kwietnia 2007

W roku akademickim 2006/2007 odbyła się XXXIII Olimpiada Historyczna. Na podstawie wyników eliminacji okręgowych, jury pod przewodnictwem prof. dr hab. Marii Nartonowicz-Kot wyłoniło 23 uczniów, których zaproponowano Komitetowi Głównemu Olimpiady Historycznej w Toruniu, jako kandydatów do eliminacji III stopnia. Komitet Główny Olimpiady Historycznej, po przeprowadzeniu weryfikacji prac pisemnych II etapu, zakwalifikował do eliminacji centralnych 15 uczniów z województwa łódzkiego. Eliminacje centralne odbyły się w dniach 30 marca - 3 kwietnia 2007 r. w Gdańsku Jelitkowie. Trzech uczniów - Wojciech Bednarczyk z Zespołu Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie, Marcin Kostwiński z I LO im. M. Kopernika w Łodzi i Waldemar Pasik z II LO im. S. Żeromskiego w Tomaszowie Mazowieckim uzyskało tytuł laureata. Pozostali uczniowie uzyskali tytuł finalisty zawodów centralnych. W bieżącym roku w ramach XXXIII Olimpiady Historycznej został przeprowadzony konkurs "Parlamentaryzm w Polsce - dzieje i współczesność". Do etapu centralnego zakwalifikował się Kamil Piskała z XXV LO im Stefana Żeromskiego w Łodzi.
 ( laureaci i finaliści XXXIII OH )29 marca 2007

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Tomaszowie Mazowieckim były organizatorami uroczystego spotkania poświęconego postaci dr hab. Ryszarda Kotewicza (1937-1997). Spotkanie to odbyło się 29 marca 2007 roku o godzinie 1200 w Archiwum Państwowym Oddziale w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 120.
 ( zaproszenie )  ( zdjęcia ze spotkania )   ( Koło PTH w Tomaszowie )21 marca 2007

W dniu 21 marca 2007 roku (środa) o godzinie 1700 w Instytucie Historii UŁ przy ulicy Kamińskiego 27a w Łodzi odbyło się zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH. Podczas zebrania Prof. dr hab. Andrzej Stroynowski wygłosił odczyt pt. Oratorstwo sejmowe w czasach stanisławowskich.15 lutego 2007

Archiwum Państwowe Oddział w Tomaszowie Mazowieckim, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim oraz Polskie Towarzystwo Historyczne Koło w Tomaszowie Mazowieckim zorganizowały seminarium pt. 190 rocznica śmierci Tomasza hrabiego Ostrowskiego. Seminarium odbyło się w dniu 15 lutego 2007 roku w budynku Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. POW 11/15. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego - dr Jarosław Kita wygłosił wykład pt. Tomasz Ostrowski (1735-1817). Szkic do portretu oświeconego arystokraty. Komunikaty zaprezentowali także mgr Andrzej Wróbel, mgr Andrzej Kędzierski i dr Mariusz Ziółkowski.
 ( zaproszenie )  ( zdjęcia z seminarium )  ( Koło PTH w Tomaszowie )17 stycznia 2007

W środę 17 stycznia 2007 w sali Rady Wydziału, w Instytucie Historii UŁ przy ulicy A. Kamińskiego 27a w Łodzi, odbyło się zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH. Na zebraniu tym dr hab. Maciej Kokoszko wygłosił prelekcję pt. Ryby bardziej i mniej wykwintne. Dieta a społeczeństwo późnego antyku i wczesnego Bizancjum. Odczytowi towarzyszyła dyskusja na temat zaprezentowanej przez prelegenta problematyki historyczno-dietetycznej. Zebranie to zakończyła podniosła uroczystość. Obecny na zebraniu Prezes Zarządu Głównego PTH - prof. dr hab. Krzysztof Mikulski wręczył prof. dr hab. Wiesławowi Pusiowi, JM Rektorowi UŁ, dyplom Członka Honorowego PTH za zasługi dla Towarzystwa. Dyplom uznania otrzymał także mgr Jan Tomczak, wieloletni sekretarz Okręgowego Komitetu Olimpiady Historycznej w Łodzi i członek Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH.
 ( galeria zdjęć z uroczystości )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |