Uniwersytet Łódzki Aktualności 2006 Zarząd Główny PTHWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Internetowe forum dyskusyjne PTH na portalu Historycy.org
Witryna Internetowa Zarządu Głównego PTH
Witryna internetowa Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Portal główny Uniwersytetu Łódzkiego
Serwer pocztowy Uniwersytetu Łódzkiego

napisz list do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH

statystyki www stat.pl

antyspam

Strony historyczne

Strony o Łodzi

OPRACOWANIE

Robert Urbaniak
Tomasz Pietras
Łukasz Daniewski

optymalizacja
dla
rozdzielczości
1024 x 768


Aktualności z 2007 roku

Aktualności z 2005 roku

Aktualności z lat 2002-2004


20 grudnia 2006

W Instytucie Historii UŁ odbyło się zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH, na którym dr Magdalena Rzadkowolska wygłosiła odczyt pt. Wydawnictwo Łódzkie 1957-1996. Ludzie i książki.22 listopada 2006

W Instytucie Historii UŁ odbyło się zebranie naukowe Oddziału Łódzkiego PTH, na którym dr Anna Odrzywolska-Kidawa wygłosiła prelekcję pt. Spór o pryncypia. Prymas Jan Łaski contra podkanclerzy Piotr Tomicki.18 października 2006

Prezes Oddziału Łódzkiego PTH - prof. nadzw. dr hab. Alicja Szymczak wygłosiła prelekcję pt. Małżeństwo szlacheckie w późnym średniowieczu. Miłość czy strategia?. Miejsce - Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego.10 października 2006

Finał konkursu pt. "Ocalić od zapomnienia... Moja szkoła na kartach historii" dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzkia im. T. Kotarbińskiego w Łodzi (Wydział Zbiorów Specjalnych) oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Patronat honorowy - Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego. Z ramienia PTH w jury konkursowym zasiadła prof. Maria Nartonowicz-Kot, wiceprezes Oddziału Łódzkiego. W kategorii prac tekstowych (albumowych) I nagrody zdobyły: Pijarska Szkoła Podstawowa im. Królowej Pokoju w Łowiczu, Zespół Szkół im. ks. J. Długosza - Publiczne Gimnazjum w Dobroniu oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Pabianicach. W kategorii prac multimedialnych: Szkoła Podstawowa nr 1 w Rawie Mazowieckiej, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących - Gimnazjum Specjalne nr 11 w Łodzi oraz Zespół Szkół nr 3 im. Władysława Grabskiego w Kutnie. Gratulujemy uczniom i nauczycielom !
 ( regulamin i terminarz )  ( lista laureatów konkursu )  ( wystawa nagrodzonych prac )  ( zdjęcie z finału )30 września 2006

W sobotę 30 września 2006 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. A. Kamińskiego 27a miał miejsce II Zjazd Epigrafików Łódzkich, zorganizowany z okazji 30-lecia pierwszego obozu epigraficznego i rozpoczęcia tym samym wieloletnich badań nad epigrafiką Polski Środkowej, prowadzonych przez zespół pracowników Instytutu Historii UŁ pod kierunkiem doc. hab. Ryszarda Rosina oraz prof. Alicji Szymczakowej, prof. Jana Szymczaka i dr Jana Chańko. Kontakt z organizatorami: epigrafika@wp.pl
 ( zaproszenie i program zjazdu )  ( formularz zgłoszeniowy )  ( zdjęcia z obozów epigraficznych )15-16 września 2006

W dniach 15-16 września 2006 odbyło się Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Historycznego w Pułtusku. Prezesem Zarządu Głównego PTH został wybrany na drugą kadencję prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z Torunia. Wiceprezesem ZG d/s Organizacyjnych i Kontaktów z Oddziałami pozostaje członek naszego oddziału - prof zw. dr hab. Jan Szymczak. Członkami Sądu Koleżeńskiego II instancji zostały prof. dr hab. Alicja Szymczak i prof. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot. Nowym Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Historycznego został wybrany prof. zw. dr hab. Wiesław Puś - J.M. Rektor Uniwersytetu Łódzkiego.
 ( portrety członków honorowych PTH )20 czerwca 2006

Ukonstytuował się nowo wybrany Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wiceprezesami Oddziału zostali prof. nadzw. dr. hab. Maria Nartonowicz-Kot (d/s Wydawniczych) i prof. nadzw. dr hab. Leszek Olejnik (d/s Organizacyjnych), Sekretarzem Oddziału - dr Marzena Iwańska, zaś Skarbnikiem Oddziału - prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska.
 ( pełen skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej OŁ PTH )7 czerwca 2006

W Instytucie Historii UŁ przy ul. A. Kamińskiego 27 a miało miejsce Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Członkowie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału i dokonali wyboru nowego Prezesa, Zarządu Oddziału, Komisji Rewizyjnej oraz Delegatów na Walne Zgromadzenie PTH w Pułtusku. Prezesem została jednogłośnie wybrana na drugą kadencję prof. nadzw. dr hab. Alicja Szymczakowa. W skład Zarządu Oddziału Łódzkiego weszli ponadto: Jan Chańko, Konrad Czernielewski, Jolanta Daszyńska, Marek Dutkiewicz, Marzena Iwańska, Maciej Janik, Jarosław Kita, Ewelina Kostrzewska, Maria Nartonowicz-Kot, Leszek Olejnik, Tomasz Pietras, Jan Szymczak, Jan Tomczak i Andrzej Wróbel. Nowym przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został dr Piotr Krupczyński, zaś jej czlonkami - Aleksander Bołdyrew, Janusz Frenkel, Bogusław Rakowski i Tomasz Toborek. Niebawem na naszą stronę trafi pełen protokół z tego zebrania.
 ( porządek dzienny obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OŁ PTH )
 ( sprawozdanie z działalności Oddziału Łódzkiego PTH 11.06.2003-7.06.2006 )17 maja 2006

Prof. zw. dr hab. Wojciech Szczygielski wygłosił odczyt pt. Łagodna rewolucja (1778-1792) a zasada nowocześnie pojmowanej reprezentacji sejmowej. Na kolejne odczyty w Instytucie Historii UŁ zapraszamy po wakacjach !
 ( inne odczyty )26 kwietnia 2006

Dr hab. Teresa Wolińska wygłosiła prelekcję pt. Niegościnni Grecy i ich okropny cesarz. Biskupa Liutpranda relacja z podróży do Konstantynopola.wiosna 2006

II edycja Łódzkich Igrzysk Humanistycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów pod wspólnym patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego, Związku Nauczycielstwa Polskiego i Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi. Zapraszamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w tym ciekawym konkursie.
 ( regulamin i terminarz )  ( sprawozdanie z I edycji )  ( zdjęcia z I edycji )4 kwietnia 2006

W Gdańsku - Jelitkowie zakończyły się eliminacje centralne XXXII Olimpiady Historycznej. Uczestniczyło w nich 7 uczniów szkół średnich z terenu województwa łódzkiego. Tytuł laureata uzyskali Kamil Piskała, uczeń XXV LO w Łodzi oraz Tomasz Zawisza, uczeń I LO w Tomaszowie Mazowieckim.  ( laureaci i finaliści )15 marca 2006

Dr Piotr Robak wygłosił prelekcję pt. Angielskie propozycje zjednoczenia Europy na przełomie XVII i XVIII wieku.18 stycznia 2006

Dr Krzysztof Mucha wygłosił prelekcję pt. Obóz narodowy w Łodzi w latach 30-tych XX wieku. Prelekcji towarzyszyła interesująca dyskusja. Zamieszczony dzięki uprzejmości Autora na naszej stronie autoreferat Jego pracy doktorskiej niech posłuży za szerszą ilustrację zachowanych materiałów archiwalnych, dostępnych opracowań oraz najnowszych wyników studiów nad dziejami ugrupowań obozu narodowego w Łodzi i regionie.  ( przeczytaj )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |