Uniwersytet Łódzki Aktualności 2005 Zarząd Główny PTHWydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Internetowe forum dyskusyjne PTH na portalu Historycy.org
Witryna Internetowa Zarządu Głównego PTH
Witryna internetowa Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Portal główny Uniwersytetu Łódzkiego
Serwer pocztowy Uniwersytetu Łódzkiego


Aktualności z 2007 roku

Aktualności z 2006 roku

Aktualności z lat 2002-2004

14 grudnia 2005

Dr hab. Paweł Chmielewski wygłosił prelekcję pt. George F. Kennan i jego sposób na "powstrzymanie komunizmu".16 listopada 2005

Prof. dr hab. Jerzy Grobis wygłosił prelekcję pt. Rewolucja Amerykańska 1776-1783 - rekapitularz angielskiej historiografii.26 października 2005

Dr Jan Chańko oraz mgr Zbigniew Onufrzak zaprezentowali książkę pt. "Z dziejów konspiracji młodzieżowych w Łodzi w latach 1948-1953" oraz bazę źródłową tego opracowania.  ( zobacz książkę )19 października 2005

Prof. dr hab. Wanda Nowakowska wygłosiła prelekcję pt. "Powstanie Warszawskie w notatkach członka Delegatury Rządu na Miasto Stołeczne Warszawa, przedwojennego starosty łaskiego - Wiktora Nowakowskiego". Prelekcja ilustrowana była prezentacją multimedialną archiwalnych zdjęć i dokumentów.14 maja 2005

Sesja popularno-naukowa pt. "Grupy rekonstrukcji historycznych a środowisko historyczne". Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych I Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Miejsce - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi.  ( więcej )11 maja 2005

W Instytucie Historii UŁ odbyła się prelekcja dr Jana Chańko z Pracowni Dydaktyki Historii UŁ pt. "Komputerowe testy z historii z lat 1987-2005". Prelekcji towarzyszyła prezentacja multimedialna.  ( przeczytaj )11 maja 2005

W siedzibie Zespołu Szkół Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łodzi przy ul. Scaleniowej 6 miał miejsce finał I edycji Łódzkich Igrzysk Humanistycznych dla uczniów szkół podstawowych. Oddział Łódzki PTH objął patronat nad tym ciekawym konkursem. Zespołem organizacyjnym kierował mgr Dariusz Szlawski - nauczyciel historii i członek OŁ PTH.
 ( sprawozdanie z konkursu )  ( zdjęcia z konkursu )13 kwietnia 2005

Prof. dr hab. Rafał Stobiecki wygłosił niezwykle interesującą prelekcję pt. "Historiografia na przełomie XX i XXI wieku. Krajobraz po bitwie". Pełen tekst tego wystąpienia, dzieki uprzejmości Autora, dostępny jest już na naszej stronie internetowej.  ( przeczytaj )2 kwietnia 2005

Z głębokim bólem żegnamy Ojca Świętego Jana Pawła II, Wielkiego Człowieka...
 ( więcej )2 lutego 2005

Zmarła prof. Barbara Wachowska, wybitna uczona oraz wieloletni wiceprezes Oddziału Łódzkiego PTH, redaktor "Rocznika Łódzkiego" i Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego.  ( biogram )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |