Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH - link
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Oficjalna strona Rocznika Łódzkiego - link
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Strona Internetowa Zarządu Głównego PTH
Witryna internetowa Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Serwer pocztowy Uniwersytetu Łódzkiego

napisz list do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH

OPRACOWANIE

Robert Urbaniak
Tomasz Pietras
Łukasz Daniewski

optymalizacja
dla
rozdzielczości
1024 x 768

Aktualności 2016logo PTH

Komunikaty

Szanowni Państwo!

Informujemy, że możliwe począwszy od 2016 roku wpłacanie składek członkowskich będzie możliwe wyłącznie przelewem, bezpośrednio na konto bankowe Oddziału Łódzkiego PTH (z dopiskiem składka członkowska za rok...). Oto numer konta bankowego naszego oddziału PTH: 14 1240 3031 1111 0000 3426 6892. Tylko w wyjątkowych sytuacjach będzie można opłacić składkę gotówką w Bibliotece Instytutu Historii UŁ, gab. 2 (p. Renata Osiewała). Kontakt w sprawie składek: dr Sławomir Szczesio - szczesioslawomir@uni.lodz.pl. Przypominamy, że wysokość składki rocznej to: 30 zł dla samodzielnych pracowników naukowych (profesorów, doktorów habilitowanych), 20 zł dla pozostałych członków czynnych zawodowo i doktorantów, 10 zł dla emerytów i studentów.

Uwaga! Jeśli nie otrzymują Państwo drogą elektroniczną zaproszeń na zebrania Oddziału Łódzkiego PTH, prawdopodobnie oznacza to, że Państwa adres e-mail w naszej bazie kontaktów jest nieaktualny lub błędny. Aktualny (poprawny) adres e-mail proszę zgłosić bezpośrednio sekretariatowi OŁ PTH albo na adres: pthlodz@uni.lodz.pl.

Apel do nauczycieli historii i regionalistów ze szkół Łodzi i Regionu Łódzkiego ( przeczytaj )

Pobierz aktualny terminarz zebrań naukowych w siedzibie Oddziału Łódzkiego PTH ( format PDF )

Prosimy o przekazanie 1% na działalność statutową Polskiego Towarzystwa Historycznego ( przeczytaj )


Olimpiada Historyczna

Olimpiada Historyczna  Gimnazjalistów

Zapraszamy do udziału w Olimpiadzie Historycznej Gimnazjalistów! Polskie Towarzystwo Historyczne, które od przeszło czterdziestu lat jest organizatorem Olimpiady Historycznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, będzie od bieżącego roku szkolnego organizować również Olimpiadę Historyczną Gimnazjalistów. Wsparcia finansowego przedsięwzięciu udzieliło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Mamy nadzieję, że Olimpiada przyczyni się rozwoju zainteresowań i pasji historycznych młodzieży gimnazjalnej oraz pozwoli wyłonić spośród jej uczestników grono najwybitniejszych znawców i miłośników KLIO. Organizatorzy dołożyli starań, aby Olimpiada różniła się od innych konkursów historycznych, dlatego oprócz rzetelnej wiedzy merytorycznej uczestnicy będą mogli w trakcie eliminacji zaprezentować również umiejętności związane z pisaniem prac historycznych oraz własne przemyślenia na temat wybranych lektur historycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce PROGRAM. Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w eliminacjach Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów i życzymy jak najlepszych wyników.

dr hab. Małgorzata Machałek, prof. US
Przewodnicząca Komitetu Głównego
Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów

Przewodniczącym Komitetu Okręgowego OH w Łodzi jest prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita, zaś sekretarzem - mgr Renata Osiewała. Kontakt: Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w Łodzi, ul. A. Kamińskiego 27a, 90-219 Łódź, e-mail: renbih@uni.lodz.pl, tel. 693 501 221 lub (42) 635 61 07.

Niezbędne informacje znajdziecie na stronach organizatorów Olimpiady:

http://gimnazjum.olimpiadahistoryczna.pl
http://www.olimpiadahistoryczna.pl


Olimpiada Historyczna

W roku akademickim 2015/2016 odbyła się XLII edycja Olimpiady Historycznej dla szkół średnich. Ogólnopolska Olimpiada Historyczna to ciesząca się wysoką renomą przedmiotowa olimpiada organizowana od 1974 r. przez Polskie Towarzystwo Historyczne przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Od lat trzystopniowe eliminacje olimpijskie wyłaniają szkolną elitę historyczną, dla której poznawanie przeszłości jest wielką pasją i drogą do sukcesu... Zasięg działalności Komitetu Okręgowego w Łodzi obejmuje obszar województwa łódzkiego. Przewodniczącym Komitetu Okręgowego OH w Łodzi jest prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita, zaś sekretarzem - mgr Jan Tomczak. Kontakt: tel. 692 747 734, e-mail jstomczak@interia.pl. Więcej informacji zobacz na: stronie organizatorów.
( laureaci i finaliści ) 

Okładka ostatniego Rocznika Łódzkiego

Rocznik Łódzki

"Rocznik Łódzki" - periodyk naukowy poświęcony dziejom Łodzi i Regionu Łódzkiego - jest najważniejszym z wydawnictw Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, wydawanym przy współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi. Ukazuje się on stale już od 1958 roku, nawiązując do tradycji przedwojennego "Rocznika Łódzkiego" i "Rocznika Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego" (1928-1939). Redaktorem naczelnym jest prof. dr hab. Jarosław Kita. Na naszych stronach znajdziecie spisy treści wszystkich tomów "Rocznika Łódzkiego", które ukazały się drukiem po 1989 roku oraz bibliografię zawartości periodyku za lata 1928-1979. Zapraszamy na stronę internetową Rocznika. Na stronie tej są już dostępne w całości do pobrania tomy "Rocznika Łódzkiego" począwszy od tomu 55 z 2008 roku aż do ostatnio wydanych.
 ( kontakt z redakcją ) 

 

choinka

24 grudnia 2016

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego życzy wszystkim członkom i sympatykom spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, szczęścia w życiu osobistym, pomyślnej realizacji wszystkich działań dydaktycznych, popularyzatorskich i projektów naukowych w zbliżającym się Nowym Roku 2017.

 

20 grudnia 2016

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu „Ludzie z pasją” w dniu 20 grudnia 2016 roku o godz. 16 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a).  Postać Jadwigi Hryniewieckiej, wybitnej artystki sztuki scenicznej współtworzącej legendarne inscenizacje i instytucje polskiej sceny XX wieku, szczególnie związanej z Łodzią, przybliży Jej uczeń i wychowanek - Włodzimierz Tomaszewski, b. wiceprezydent Łodzi. Prezentacji będzie towarzyszyć pokaz z udziałem przedstawicieli Zespołu HARNAM. Wstęp wolny! 

 

8 listopada 2016

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego serdecznie zaprasza na zebranie naukowe w dniu 8 listopada 2016 roku o godz. 16 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a).  W programie spotkania panel dyskusyjny pt. Wokół rocznicy 11 listopada z udziałem: prof. dr. hab. Kazimierza Badziaka, prof. nadzw. dr. hab. Przemysława Waingertnera i dr. hab. Jacka Pietrzaka. Wstęp wolny! 

 

18 października 2016

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego zaprasza na zebranie naukowe w dniu 18 października 2016 roku o godz. 16 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania mgr Zofia Kozłowska, członek Zarządu Głównego PTH i wiceprezes ds. edukacji historycznej PTH przedstawi Kontrowersje wokół reformy szkolnictwa. Wstęp wolny! 

 

jedno ze zdjęć z wrześniowej inscenizacji

3 września 2016

W sobotę, 3 września 2016 roku na polach nad rzeką Wartą w Beleniu odtworzono bitwę z wojny obronnej 1939 roku. Kilka tysięcy osób obserwowało rekonstrukcję wydarzeń z 4 i 5 września. Patronat nad tym wydarzeniem po raz kolejny objął Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego.

 ( zdjęcia z rekonstrukcji )

 

pocztówka patriotyczna z 1916 roku

17 maja 2016

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza na zebranie naukowe w dniu 17 maja 2016 roku o godz. 17 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania prof. dr hab. Kazimierz Badziak wygłosi odczyt pt. Niespełnione obietnice. Akt 5 listopada 1916 r. I co dalej? Wstęp wolny!

 

portret Mieszka I wg Jana Matejki

19 kwietnia 2016

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza na zebranie naukowe w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 17 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania dr hab. Anna Kowalska-Pietrzak wygłosi odczyt pt. Mesco dux baptizatur. Wstęp wolny!

 

zdjęcie z jednej z wrześniowych rekonstrukcji historycznych w 2007 roku

15 marca 2016

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza na zebranie naukowe w dniu 15 marca 2016 roku o godz. 17 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska oraz dr Jan Chańko zaprezentują temat: O rekonstrukcji historycznej głosów kilka. W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele grup rekonstrukcji historycznej. Wstęp wolny!

 

Tytułowa Walentyna i jej odkrywca

16 lutego 2016

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza na zebranie naukowe w dniu 16 lutego 2016 roku o godz. 17 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a).Gościem będzie pan Jacek Kopczyński, miłośnik i kolekcjoner zabytkowych pojazdów, który wygłosi prelekcję pt. Zanim przyszła Walentyna. Wstęp wolny!

 

okładka książki

12 stycznia 2016

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza na zebranie naukowe w dniu 12 stycznia 2016 roku o godz. 17 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania dr Przemysław Damski wygłosi odczyt pt. "Atlantyccy kuzyni". Społeczne, gospodarcze i ideologiczne podstawy 'wielkiego zbliżenia' Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych (1895-1914). Wstęp wolny!

 
Aktualności z 2015 roku
Aktualności z 2014 roku
Aktualności z 2013 roku
Aktualności z 2012 roku
Aktualności z 2011 roku
Aktualności z 2010 roku
Aktualności z 2009 roku
Aktualności z 2008 roku
Aktualności z 2007 roku
Aktualności z 2006 roku
Aktualności z 2005 roku
Aktualności z lat 2002-2004

| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |