Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH - link
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Oficjalna strona Rocznika Łódzkiego - link
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Strona Internetowa Zarządu Głównego PTH
Witryna internetowa Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Serwer pocztowy Uniwersytetu Łódzkiego

napisz list do Zarządu Oddziału Łódzkiego PTH

OPRACOWANIE

Robert Urbaniak
Tomasz Pietras
Łukasz Daniewski

optymalizacja
dla
rozdzielczości
1024 x 768

Aktualności 2015prof. Maria Nartonowicz-Kot

26 listopada 2015

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 26 listopada 2015 roku zmarła prof. nadzw. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot, Wiceprezes Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego, Redaktor Naczelna "Rocznika Łódzkiego", Przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Łodzi, członek Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej, dyrektor Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, redaktor wielu monografii wydanych pod egidą Polskiego Towarzystwa Historycznego. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci! Prezes i Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH. Uroczystości pogrzebowe Pani Profesor Marii Nartonowicz-Kot odbędą się 1 grudnia 2015 roku (wtorek) o godz. 11.15 na Starym Cmentarzu przy ul. Ogrodowej. Zobacz biogram.

 

Rajmund Rembieliński

8 grudnia 2015

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza na zebranie naukowe w dniu 8 grudnia 2015 roku o godz. 17 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Tematem zebrania będzie jeden z "ojców przemysłowej Łodzi": O Rajmundzie Rembielińskim. W 240 rocznicę urodzin. W planie dyskusja z udziałem zaproszonych gości: prof. dr hab. Mariana Piotra Czochańskiego (Politechnika Łódzka), prof. dr hab. Adama Dobrońskiego (Uniwersytet w Białymstoku), dr Grzegorza Kowalskiego (Politechnika Łódzka) oraz dr hab. Krzysztofa Pawła Woźniaka (Uniwersytet Łódzki). Wstęp wolny! Pobierz plakat wydarzenia.

 

okładka książki

17 listopada 2015

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza na zebranie naukowe w dniu 17 listopada 2015 roku o godz. 17 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania będzie miała miejsce promocja książki pt. Legiony Polskie w czasie Wielkiej Wojny oraz spotkanie z autorami tej interesującej publikacji. Wstęp wolny !

 

logo Archiwum Państwowego w Piotrkowie

22 października 2015

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim oraz Polskie Towarzystwo Historyczne, Koło w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają na odczyt pt. Lasy Spalskie miejscem walk z okupantem hitlerowskim, który wygłosi ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński. Spotkanie odbędzie się w dniu 22 października 2015 roku o godz. 17 w siedzibie Oddziału Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Spalskiej 120. Wstęp wolny Pobierz zaproszenie.

 

tablica z cytatem z Kroniki Galla Anonima w Szczecinie

19 października 2015

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza na zebranie naukowe w dniu 19 października 2015 roku (poniedziałek) o godz. 1730 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania prof. zw. dr hab. Jan Szymczak zaprezentuje odczyt pt. O śledziach Anonima tzw. Galla i wybornych w smaku rybach Jana Długosza. Prezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego - prof. dr hab. Krzysztof Mikulski - wręczy dyplom Honorowego Członka PTH p. Janowi Tomczakowi. Wstęp wolny !

 

plakat konferencji

26 września 2015

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza do udziału w konferencji popularnonaukowej pt. Bolesław Chrobry i jego czasy. W 990 rocznicę koronacji pierwszego króla Polski. Konferencja odbędzie się w dniu 26 września 2015 roku w Piotrkowie Trybunalskim (Muzeum, Plac Zamkowy 4) w godzinach 10-13. Organizatorem konferencji są: Stowarzyszenie "CHROBRY", Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim i I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Chrobrego w Piotrkowie. Patronat objęło Polskie Towarzystwo Historyczne.

 

logo PTH

18-19 września 2015

W dniu 19 września 2015 roku w Łodzi odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Dzień wcześniej - 18 września 2015 roku członkowie Oddziału Łódzkiego PTH i delegaci - goście mogli wziąć udział w konferencji naukowej pt. Miasto i wieś w XIX i XX wieku - procesy modernizacyjne (program w załączonym niżej zaproszeniu).

Nowym Prezesem Polskiego Towarzystwa Historycznego został wybrany prof. dr hab. Krzysztof Mikulski z Torunia. Do Zarządu Głównego PTH weszli przedstawiciele naszego Oddziału: prof. zw. dr hab. Jan Szymczak (ustępujący Prezes PTH) oraz prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska (Prezes Oddziału Łódzkiego). Członkowie Oddziału Łódzkiego PTH zostali także wybrani do innych organów władz statutowych Polskiego Towarzystwa Historycznego: Sądu Koleżeńskiego I Instancji (prof. nadzw. dr hab. Aleksander Bołdyrew i prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita), Sądu Koleżeńskiego II Instancji (dr Jan Chańko i prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lesiakowski) oraz Głównej Komisji Rewizyjnej (dr Tomasz Pietras). Gratulujemy wyboru i życzymy owocnej pracy na rzecz polskiego środowiska historycznego! Niebawem opublikujemy na tej stronie galerię zdjęć dokumentujących to wydarzenie. Zobaczcie także relacje telewizyjne w TV TOYA i TVP Łódź.

 ( porządek obrad )
 ( zaproszenie na konferencję ) 
 ( relacja telewizyjna 1 ) 
 ( relacja telewizyjna 2 ) 
 

urna wyborcza

30 czerwca 2015

Podczas zebrania w dniu 30 czerwca 2015 roku ukonstytuował się Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH na kadencję 2015-2018. Członkom Zarządu OŁ PTH powierzono następujące funkcje: prof. nadzw. dr hab. Jolanta Daszyńska – Prezes OŁ PTH, prof. nadzw. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot – wiceprezes ds. wydawniczych, redaktor naczelny „Rocznika Łódzkiego”, przewodnicząca Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Łodzi,  prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner – wiceprezes ds. organizacyjnych, prof. zw. dr hab. Zbigniew Anusik – koordynator ds. kontaktów naukowych, dr Jan Chańko – koordynator ds. kontaktów z nauczycielami, dr Ilona Florczak – sekretarz Oddziału, mgr Jan Tomczak – skarbnik Oddziału, sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Historycznej w Łodzi, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita – zastępca redaktora naczelnego „Rocznika Łódzkiego”, dr Tomasz Pietras – webmaster, sekretarz naukowy „Rocznika Łódzkiego”. Pozostali członkowie Zarządu to: prof. zw. dr hab. Jan Szymczak,  dr hab. Aleksander Bołdyrew, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lesiakowski, mgr Łukasz Politański, dr Andrzej Wróbel oraz mgr Piotr Zawilski. Na wniosek Prezesa OŁ PTH prof. nadzw. dr hab. Jolanty Daszyńskiej do Zarządu OŁ PTH zostali dokooptowani mgr Renata Osiewała i mgr Sławomir Szczesio. Zarząd powierzył nowo przyjętym członkom funkcje zastępcy sekretarza (R. Osiewała) i zastępcy skarbnika (S. Szczesio).
 ( aktualne władze OŁ PTH )

 

prof. Wiesław Puś

16 czerwca 2015

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza na zebranie naukowe w dniu 16 czerwca 2015 roku o godz. 17 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania prof. zw. dr hab. Wiesław Puś, były Rektor UŁ (2002-2008) i członek honorowy PTH (od 2006 roku), zaprezentuje postacie pierwszych rektorów Uniwersytetu Łódzkiego. Wstęp wolny !

 

urna wyborcza

10 czerwca 2015

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego informuje, że w dniu 10 czerwca 2015 roku w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego (Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a), w sali Rady Wydziału, odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze OŁ PTH. Członkowie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi, po czym dokonaliśmy wyborów nowych władz Oddziału. Prezesem Oddziału Łódzkiego PTH została wybrana ponownie (na trzecią kadencję) prof. nadzw. dr hab Jolanta Daszyńska. W skład nowego Zarządu Oddziału weszli: prof. dr hab. Zbigniew Anusik, dr hab. Aleksander Bołdyrew, dr Jan Chańko, dr Ilona Florczak, prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita, prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Lesiakowski, prof. nadzw. dr hab. Maria Nartonowicz-Kot, dr Tomasz Pietras, mgr Łukasz Politański, prof. dr hab. Jan Szymczak, mgr Jan Tomczak, prof. nadzw. dr hab. Przemysław Waingertner, dr Andrzej Wróbel oraz mgr Piotr Zawilski. W skład Komisji Rewizyjnej na nową kadencję weszli: mgr Janusz Frenkel, dr Marzena Iwańska, mgr Piotr Machlański, dr Magdalena Rzadkowolska i prof. dr hab. Alicja Szymczak. Wszystkim wybranym gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz łódzkiego (piotrkowskiego, tomaszowskiego i bełchatowskiego) środowiska historycznego.

 

Pomnik Katyński w Łodzi

19 maja 2015

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza na zebranie naukowe w dniu 19 maja 2015 roku o godz. 17 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Naszymi gośćmi będą Państwo Katarzyna i Janusz Lange (Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska”), zaś tematem – wypełnianie białych plam historii najnowszej. Podczas zebrania dr Wojciech Marciniak zaprezentuje odczyt pt. Długi powrót do Ojczyzny. Repatriacja polskich obywateli z głębi ZSRR w latach 1945-1946. Wstęp wolny !

 

dawny klasztor dominikanów w Łęczycy

21 kwietnia 2015

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza na zebranie naukowe w dniu 21 kwietnia 2015 roku o godz. 17 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Podczas zebrania dr Tomasz Stolarczyk zaprezentuje odczyt pt. Konwent dominikanów w Łęczycy 1275/1279-1799. Wstęp wolny !

 

mural Aleksego Rżewskiego

17 marca 2015

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH zaprasza na zebranie naukowe w dniu 17 marca 2015 roku o godz. 17 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Dyrekcja, nauczyciele - historycy i uczniowie Gimnazjum nr 15 im. Aleksego Rżewskiego w Łodzi opowiedzą o postaci oraz idei przywrócenia pamięci pierwszego prezydenta niepodległej Łodzi. Gościem nadzwyczajnym będzie córka Aleksego Rżewskiego. Wstęp wolny !

 

Logo AP w Piotrkowie

19 lutego 2015

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim i Polskie Towarzystwo Historyczne, Koło w Tomaszowie Mazowieckim zapraszają na kolejne spotkanie historyczne. W trakcie spotkania Paweł Grad wygłosi wykład pt. Fortyfikacje Linii Pilicy. Spotkanie odbędzie się w dniu 19 lutego 2015 roku (czwartek) o godz. 16 30 w siedzibie Oddziału Archiwum Państwowego w Tomaszowie Mazowieckim, przy ul. Spalskiej 120. Wstęp wolny !
 ( zaproszenie na spotkanie )

 

reżyser Paweł Siedlik

17 lutego 2015

Zarząd Oddziału Łódzkiego PTH postanowił wzbogacić program zebrań naukowych. Począwszy od początku semestru letniego 2014/2015, oprócz tradycyjnych prelekcji i odczytów historycznych, będą prowadzone spotkania z ludźmi, którzy nie będąc zawodowymi historykami, sięgają do historii, aby ją przybliżyć, poznać, zrozumieć, a także przypomnieć tę zapomnianą. Będą to spotkania z pasjonatami, z ludźmi, którzy popularyzują i przypominają zapomniane fakty, postaci i wydarzenia. Terminy zebrań pozostają niezmienione: każdy trzeci wtorek miesiąca, godz. 17 w Sali Rady Wydziału (Instytut Historii UŁ, ul. A. Kamińskiego 27a). Już 17 lutego 2015 roku naszym gościem będzie reżyser, dr hab. Paweł Siedlik. Zostaną zaprezentowane fragmenty jego filmów ukazujące trudną polską historię. Wstęp wolny !

 

Sylwestrowe fajerwerki

1 stycznia 2015

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego życzy wszystkim członkom i sympatykom spokojnych, rodzinnych świąt Bożego Narodzenia oraz zdrowia, szczęścia w życiu osobistym i pomyślnej realizacji wszystkich projektów naukowych w zbliżającym się 2015 roku. Informujemy, że w związku z sesją egzaminacyjną i przerwą semestralną styczniowy odczyt naukowy nie odbędzie się. O terminie kolejnego odczytu w siedzibie Oddziału Łódzkiego PTH poinformujemy Państwa niebawem na naszej stronie www.

 
Aktualności z 2014 roku
Aktualności z 2013 roku
Aktualności z 2012 roku
Aktualności z 2011 roku
Aktualności z 2010 roku
Aktualności z 2009 roku
Aktualności z 2008 roku
Aktualności z 2007 roku
Aktualności z 2006 roku
Aktualności z 2005 roku
Aktualności z lat 2002-2004

| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |