Uniwersytet Łódzki Aktualności 2002-2004 Zarząd Główny PTH



Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
Internetowe forum dyskusyjne PTH na portalu Historycy.org
Witryna Internetowa Zarządu Głównego PTH
Witryna internetowa Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego
Portal główny Uniwersytetu Łódzkiego
Serwer pocztowy Uniwersytetu Łódzkiego

Aktualności z 2007 roku

Aktualności z 2006 roku

Aktualności z 2005 roku

2003-2004

Tematy odczytów i konferencji historycznych, które miały miejsce w siedzibie Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego w latach 2003-2004  ( więcej )



17 września 2004

17. Powszechny Zjazd Historyków Polskich w Krakowie i Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego. Prof. Stanisław Marian Zajączkowski Członkiem Honorowym PTH.  ( więcej )

Wywiad Prezesa Polskiego Towarzystwa Historycznego, prof. K. Mikulskiego na temat celów i zadań PTH udzielony z okazji rozpoczęcia zjazdu  ( przeczytaj )



19-20 września 2003

Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz sesja naukowa pt. "Stosunki polsko-ukraińskie w I połowie XX wieku" w Przemyślu.
 ( więcej )



11 czerwca 2003

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wybór nowych władz Oddziału.  ( więcej )



24 października 2002

Konferencja naukowa pt. "Dokonania łódzkiego środowiska historycznego w XX wieku".  ( więcej )




| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |