Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Olimpiady Historyczne

Polskie Towarzystwo Historyczne od wielu lat jest organizatorem olimpiad historycznych
i konkursów dla uczniów szkół średnich.
I Olimpiada Historyczna odbyła się w roku szkolnym 1974/1975.
Oto oficjalna strona internetowa Komitetu Głównego Olimpiady Historycznej.
Tu szukajcie najaktualniejszych materiałów, terminarza i wykazów lektur!

http://olimpiadahistoryczna.pl/

 W związku z rozbudowaniem w ostatnich latach tej witryny, rezygnujemy z publikowania
materiałów dla uczestników Olimpiad Historycznych na stronie Oddziału Łódzkiego PTH
(z wyjątkiem nazwisk uczniów - laureatów i finalistów olimpiad oraz prowadzących ich nauczycieli)
 

Laureaci i finaliści Olimpiad Historycznych z Łodzi i województwa łódzkiego

 

XXVII Olimpiada
XXVIII Olimpiada
XXIX Olimpiada
XXX Olimpiada
XXXI Olimpiada
XXXII Olimpiada
XXXIII Olimpiada
XXXIV Olimpiada
XXXV Olimpiada
XXXVI Olimpiada
XXXVII Olimpiada
XXXVIII Olimpiada
XXXIX Olimpiada
XL Olimpiada
XLI Olimpiada
XLII Olimpiada


 

Kontakt z organizatorami Olimpiady Historycznej

Komitet Główny Olimpiady Historycznej

Komitet Okręgowy OH
w Łodzi

Sekretarz - dr Michał Targowski
ul. Władysława Bojarskiego 1
87-100 Toruń
tel.: 510 154 943
fax: 56-611-37-74
e-mail: mt@umk.pl
http://olimpiadahistoryczna.pl
Instytut Historii
Uniwersytetu Łódzkiego
ul. hm. Aleksandra Kamińskiego 27a
90-217 Łódź
tel.: 42 635 61 95
kom.: 692 747 734
http://pthlodz.uni.lodz.pl


 

Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej w Łodzi:

 

 • Przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita
 • Sekretarz - mgr Jan Tomczak

    
  Członkowie :
 • prof. zw. dr hab. Kazimierz Badziak
 • prof. zw. dr hab. Jan Szymczak
 • prof. dr hab. Katarzyna Jedynakiewicz-Mróz
 • dr Tadeusz Grabarczyk
 • dr Piotr Krupczyński
 •  

  Komitet Okręgowy Olimpiady Historycznej Gimnazjalistów w Łodzi:

   

 • Przewodniczący - prof. nadzw. dr hab. Jarosław Kita
 • Sekretarz - mgr Renata Osiewała

    
  Członkowie :
 • dr hab. Jolanta Daszyńska, prof. UŁ
 • dr Marzena Iwańska
 • dr Krzysztof Mucha