Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Tematy prelekcji, odczytów i konferencji PTH

Zarząd Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego gorąco zaprasza wszystkich zainteresowanych na odczyty historyczne, które odbywać się będą na terenie Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ulicy harcmistrza Aleksandra Kamińskiego 27a, w sali Rady Wydziału (nowy budynek I piętro) w środowe popołudnia, o godzinie 17 00.

Wstęp wolny. Zapraszamy !
Swoimi uwagami, pomysłami i propozycjami na temat form działalności popularyzatorskiej Polskiego Towarzystwa Historycznego można podzielić się na forum internetowym Historycy.org. W jakich imprezach popularyzujących historię chcielibyście uczestniczyć ? http://www.historycy.org
W latach 2000-2007 w siedzibie Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego
miały miejsce następujące odczyty historyczne:


ROK 2000

 • prof dr hab. Alicja Szymczakowa, Kryterium heraldyczne w badaniach genealogicznych, 23 lutego 2000 roku.
 • dr Tadeusz Bogalecki, Przewrót majowy w Łodzi, 30 marca 2000 roku.
 • prof. Norman Davies - spotkanie ze środowiskiem historyków łódzkich (współorganizator: IH UŁ).
 • prof. dr hab. Józef Śmiałowski, Dzieje jednego awansu - Wojciech Lange, 14 grudnia 2000 roku.

ROK 2001

 • dr Tadeusz Bogalecki, 19 stycznia 1945 r. w Łodzi. Fakty i kontrowersje, 17 stycznia 2001 roku.
 • dr Tomasz Toborek, Obraz Częstochowy początku XX wieku w "Gońcu Częstochowskim", 28 lutego 2001 roku.
 • dr Jarosław Kita, dr hab. Rafał Stobiecki, "Słownik biograficzny historyków łódzkich" - spotkanie autorskie - 28 marca 2001 roku.
 • prof. dr hab. Krystyna Śreniowska, Z dziejów konspiracji lwowskich 1939-1941, 23 maja 2003 roku.
 • dr. Tadeusz Grabarczyk, Od stryczka po stos. Z dziejów kary śmierci w Polsce do XVI wieku, 12 grudnia 2001 roku.

ROK 2002

 • mgr Tomasz Pietras, Jan Muskata - biskup krakowski i polityk. Z dziejów zjednoczenia Polski na przełomie XIII i XIV wieku, 27 lutego 2002 roku.
 • Tomas Katona, Ambasador Republiki Węgierskiej w Polsce, Węgierska Wiosna Ludów, 19 marca 2002 roku.
 • mgr Zbigniew Onufrzak, Konspiracje młodzieżowe w Łodzi w latach 1948-1954, 17 kwietnia 2002 roku.

ROK 2003

 • dr hab. Maria Nartonowicz-Kot, Socjaliści polscy w życiu politycznym i społecznym II Rzeczpospolitej, 26 lutego 2003 roku.
 • dr Jan Chańko, Kochać czy nienawidzić ? Testy z historii, 9 kwietnia 2003 roku.
   ( przeczytaj pełen tekst referatu )
 • prof. dr hab. Alicja Szymczakowa, Rodzina szlachecka w Polsce późnego średniowiecza, 22 października 2003 roku.
 • prof. dr hab. Jan Szymczak, dr Tadeusz Grabarczyk i dr Anna Kowalska-Pietrzak, Panel dyskusyjny - Rzeczywistość historyczna w "Starej Baśni" Józefa Ignacego Kraszewskiego, 19 listopada 2003 roku.
 • dr Katarzyna Jedynakiewicz, Emigracja literacka z Niemiec po dojściu Hitlera do władzy - w latach 1933-1945, 17 grudnia 2003 roku.

ROK 2004

 • prof. dr hab. Kazimierz Badziak, Wyprawa kijowska z kwietnia-czerwca 1920 r. Geneza-znaczenie-konsekwencje, 21 stycznia 2004 roku.
 • mgr Konrad Czernielewski, Z życia codziennego żołnierzy garnizonu łódzkiego w latach 1918-1939., 25 lutego 2004 roku.
 • dr Jacek Walicki, Ruch syjonistyczny w Polsce w latach 1926-1930., 17 marca 2004 roku.
 • prof. zw. dr hab. Aleksander Swieżawski, Przemysł II w opiniach historyków XIX i XX wieku. 21 kwietnia 2004 roku.
 • dr hab. Leszek Olejnik, Józef Cyrankiewicz - "wieczny premier" Polski Ludowej. 19 maja 2004 roku.
 • dr hab. Tadeusz Nowak, Posagi szlachcianek łęczyckich w XV wieku. Prestiż czy bankructwo rodziny ? 17 listopada 2004 roku.
 • dr Radosław Żurawski, Księżna Dorothea Lieven (1785-1857) wobec Polski i Polaków. Za kulisami wielkiej dyplomacji. 15 grudnia 2004 roku.

ROK 2005

 • dr Marzena Iwańska, Warszawscy pozytywiści o kwestii żydowskiej, 19 stycznia 2005 roku.
 • dr Jolanta Daszyńska, Stany Południa wobec Unii federalnej USA w latach 1816-1831, 9 marca 2005 roku.
 • prof. dr hab. Rafał Stobiecki, Historiografia na przełomie XX i XXI wieku. Krajobraz po bitwie, 13 kwietnia 2005 roku.
   ( przeczytaj pełen tekst referatu )
 • dr Jan Chańko, Komputerowe testy z historii z lat 1991-2004, 11 maja 2005 roku.
   ( przeczytaj pełen tekst referatu )
 • prof. dr hab. Wanda Nowakowska, Powstanie Warszawskie w notatkach członka Delegatury Rządu na Miasto Stołeczne Warszawa, przedwojennego starosty łaskiego - Wiktora Nowakowskiego, 19 października 2005 roku.
 • dr Jan Chańko i mgr Zbigniew Onufrzak, Konspiracje młodzieżowe w Łodzi w latach 1948-1953 - baza źródłowa i powstanie opracowania, 26 października 2005 roku.
 • prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis, Rewolucja amerykańska 1776-1783. Rekapitularz angielskiej historiografii, 16 listopada 2005 roku.
 • dr hab. Paweł Chmielewski, George F. Kennan i jego sposób na "powstrzymanie komunizmu", 14 grudnia 2005 roku.

ROK 2006

 • dr Krzysztof Mucha, Obóz narodowy w Łodzi w latach 30-tych XX wieku., 18 stycznia 2006 roku.
   ( przeczytaj autoreferat rozprawy doktorskiej na ten temat )
 • dr Piotr Robak, Angielskie propozycje zjednoczenia Europy na przełomie XVII i XVIII wieku, 15 marca 2006 roku.
 • dr hab. Teresa Wolińska, Niegościnni Grecy i ich okropny cesarz. (Biskupa Liutpranda relacja z podróży do Konstantynopola z lat 968-969), 26 kwietnia 2006 roku.
 • prof. zw. dr hab. Wojciech Szczygielski, Łagodna rewolucja (1778-1792) a zasada nowocześnie pojmowanej reprezentacji sejmowej, 17 maja 2006 roku.
 • prof. dr hab. Alicja Szymczakowa, Małżeństwo szlacheckie w późnym średniowieczu. Miłość czy strategia?, 18 października 2006 roku.
 • dr Anna Odrzywolska-Kidawa, Spór o pryncypia. Prymas Jan Łaski contra podkanclerzy Piotr Tomicki, 22 listopada 2006 roku.
 • dr Magdalena Rzadkowolska, Wydawnictwo Łódzkie 1957-1996. Ludzie i książki, 20 grudnia 2006 roku.

ROK 2007

 • dr hab. Maciej Kokoszko, Ryby bardziej i mniej wykwintne. Dieta a społeczeństwo późnego antyku i wczesnego Bizancjum, 17 stycznia 2007 roku.
 • prof. dr hab. Andrzej Stroynowski, Oratorstwo sejmowe w czasach stanisławowskich, 21 marca 2007 roku.
 • mgr Adam Kulesza, Akty prawne niemieckich władz okupacyjnych w Łodzi 1915-1918, 18 kwietnia 2007 roku.
 • prof. dr hab. Mirosław Leszka, Bułgarskie niedole Teofilakta, arcybiskupa Ochrydy, 16 maja 2007 roku.
 • prof. dr hab Krystyna Śreniowska opowiedziała o Uniwersytecie Łódzkim w pamiętniku starego pracownika, 23 maja 2007 roku.
 • dr Rafał Kowalczyk, Armia stymulatorem życia gospodarczego Księstwa Warszawskiego, 13 czerwca 2007 roku.
Referaty wygłoszone poza siedzibą Oddziału :


ROK 2000

 • mgr Jerzy Wojniłowicz, Osoby z rejonu tomaszowskiego w obozach NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku - Tomaszów Mazowiecki.

ROK 2001

 • prof. dr hab. Albin Głowacki, dr Marek Dutkiewicz, Wyniki najnowszych badań dotyczące losów Polaków w ZSRR w latach 1939-1956, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi - 6 czerwca 2001 roku.
 • mgr Andrzej Kędzierski, Hrabia Tomasz Ostrowski, Nadarzyn.

ROK 2003

 • dr Marek Adamczewski, Smoki, gryfy, syreny i inne stwory fantastyczne w heraldyce polskiej, odczyt w Łódzkim Domu Kultury w ramach cyklu Spotkania Heraldyczne - 12 lutego 2003 roku.
 • prof. dr hab. Alicja Szymczakowa, Róże i lilie w heraldyce polskiej, odczyt w Łódzkim Domu Kultury w ramach cyklu Spotkania Heraldyczne - 12 marca 2003 roku.
 • mgr Tomasz Pietras, Polska heraldyka wojskowa, odczyt w Łódzkim Domu Kultury w ramach cyklu Spotkania Heraldyczne - 9 kwietnia 2003 roku.
 • prof. dr hab. Marian Szarmach, Antyczni konkurenci Chrystusa, odczyt w siedzibie Koła PTH w Piotrkowie Trybunalskim - 10 kwietnia 2003 roku.
 • prof. dr hab. Benon Miśkiewicz, Historiografia Wojska Polskiego, odczyt w siedzibie Koła PTH w Piotrkowie Trybunalskim - 15 maja 2003 roku.
 • mgr Jerzy Wojniłowicz, 60. rocznica ludobójstwa na ludności polskiej na Wołyniu., odczyt w siedzibie Koła PTH w Tomaszowie Mazowieckim - 6 czerwca 2003 roku.
 • mgr Artur Mękarski, Polscy historycy na obczyźnie wobec stalinowskiej interpretacji dziejów porozbiorowych, odczyt w siedzibie Koła PTH w Piotrkowie Trybunalskim - 17 grudnia 2003 roku.

ROK 2004

 • prof. dr hab. Alicja Szymczakowa, Referat z okazji nadania szkole imienia Jana Łaskiego kanclerza i arcybiskupa gnieźnieńskiego, odczyt wygłoszony w Łasku w marcu 2004 roku.
 • dr Ryszard Sajkowski, Historia regionu warmińsko-mazurskiego w pracach Muzeum w Ostródzie, odczyt w siedzibie Koła PTH w Piotrkowie Trybunalskim - 27 kwietnia 2004 roku.
 • prof. dr hab. Jan Szymczak, Zwyczaje i obyczaje rycerskie w Polsce średniowiecznej, referat wygłoszony w Muzeum w Katowicach - 21 maja 2004 roku.
 • prof. dr hab. Jan Szymczak, Początki broni palnej w Polsce, referat wygłoszony w siedzibie Oddziału PTH w Katowicach - 21 maja 2004 roku.
 • prof. dr hab. Maciej Szczurowski, Legenda i prawda o Monte Cassino, odczyt w siedzibie Koła PTH w Piotrkowie Trybunalskim - 7 czerwca 2004 roku.
 • mgr Konrad A. Czernielewski, W 60 rocznicę walk 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej pod Arnhem, odczyt w siedzibie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. Prelekcji towarzyszył pokaz Grupy Rekonstrukcji Historycznych 1 SBS Związku Polskich Spadochroniarzy - 20 października 2004 roku.
 • prof. dr hab. Alicja Szymczakowa i prof. zw. dr hab. Wiesław Puś, 2 referaty wygłoszone podczas sesji popularnonaukowej pt. 650 lat szkolnictwa w Rawie Mazowieckiej, Rawa Mazowiecka - 22 października 2004 roku.
 • mgr Tomasz Pietras, Co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku ?, referat wygłoszony w Aleksandrowie Łódzkim - 11 listopada 2004 roku.

ROK 2005

 • prof. dr hab. Jan Szymczak, Arcybiskupi gnieźnieńscy: bł. Bogumił i Jakub Świnka - najstarsi dobrodzieje Uniejowa oraz Maciej Łubieński - restaurator średniowiecznej świetności miasta, odczyt wygłoszony na uroczystej sesji Rady Gminy Uniejów - 14 maja 2005 roku.
 • dr Jan Chańko, Dydaktyczne walory prezentacji grup rekonstrukcji historycznych w procesie edukacji historycznej młodzieży - referat wygłoszony podczas sesji popularnonaukowej pt. Grupy rekonstrukcji historycznych a środowisko historyczne. Miejsce - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - 14 maja 2005 roku.
 • dr Krzysztof W. Mucha, Działalność grup rekonstrukcji historycznych a wybrane metody aktywizujące w kształceniu historycznym młodzieży wykorzystujące uczenie przez doświadczenie i przeżywanie - referat wygłoszony podczas sesji popularnonaukowej pt. Grupy rekonstrukcji historycznych a środowisko historyczne. Miejsce - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - 14 maja 2005 roku.
 • mgr Konrad Czernielewski, Grupy rekonstrukcji historycznych - ich wykorzystanie w pracy oświatowej muzeów (na przykładzie Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi) - referat wygłoszony podczas sesji popularnonaukowej pt. Grupy rekonstrukcji historycznych a środowisko historyczne. Miejsce - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - 14 maja 2005 roku.
 • dr Arkadiusz Adamczyk, Post mortem. Kult i legenda Józefa Piłsudskiego - referat wygłoszony podczas sesji naukowej pt. Marszałek Józef Piłsudski i Jego myśl państwowa. W 90-tą rocznicę wejścia Legionów Polskich do Piotrkowa i 70-tą rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego - Zamek Królewski w Piotrkowie Trybunalskim - 21 maja 2005 roku.
 • mgr Marta Walak, Legioniści w Piotrkowie - referat wygłoszony podczas sesji naukowej pt. Marszałek Józef Piłsudski i Jego myśl państwowa. W 90-tą rocznicę wejścia Legionów Polskich do Piotrkowa i 70-tą rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego - Zamek Królewski w Piotrkowie Trybunalskim - 21 maja 2005 roku.
 • dr Marek Dutkiewicz, Służba Zdrowia Legionów Polskich i jej związek z Ziemią Piotrkowską - referat wygłoszony podczas sesji naukowej pt. Marszałek Józef Piłsudski i Jego myśl państwowa. W 90-tą rocznicę wejścia Legionów Polskich do Piotrkowa i 70-tą rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego - Zamek Królewski w Piotrkowie Trybunalskim - 21 maja 2005 roku.
 • prof. dr hab. Jerzy Kukulski, Miejsce wychowania w myśli państwowej Józefa Piłsudskiego - referat wygłoszony podczas sesji naukowej pt. Marszałek Józef Piłsudski i Jego myśl państwowa. W 90-tą rocznicę wejścia Legionów Polskich do Piotrkowa i 70-tą rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego - Zamek Królewski w Piotrkowie Trybunalskim - 21 maja 2005 roku.
 • mgr Tomasz Matuszak, Materiały archiwalne dotyczące Marszałka Józefa Piłsudskiego w zasobie Centralnego Archiwum Wojskowego - referat wygłoszony podczas sesji naukowej pt. Marszałek Józef Piłsudski i Jego myśl państwowa. W 90-tą rocznicę wejścia Legionów Polskich do Piotrkowa i 70-tą rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego - Zamek Królewski w Piotrkowie Trybunalskim - 21 maja 2005 roku.
 • dr Anna Kowalska-Pietrzak, Rzeczyca. Dzieje miejscowości do początków XX wieku, odczyt podczas uroczystej sesji Rady Gminy z okazji 670-lecia Rzeczycy - 17 czerwca 2005 roku.
 • mgr Andrzej Wróbel, Administracja w Białobrzegach w latach 1918-1977, referat wygłoszony podczas sesji popularnonaukowej z okazji 600-lecia Białobrzegów - 4 czerwca 2005 roku.
 • mgr Jerzy Wojniłowicz, Straty osobowe ludności gminy Unewel w okresie II wojny światowej, referat wygłoszony podczas sesji popularnonaukowej z okazji 600-lecia Białobrzegów - 4 czerwca 2005 roku.
 • dr Marzena Iwańska, Środowiska inteligenckie wobec wydarzeń rewolucyjnych w Łodzi, odczyt wygłoszony na Sympozjum pt. Rewolucja 1905-1907 w Łodzi. W 100 rocznicę - 24 czerwca 2005 roku.
 • mgr Andrzej Wróbel, Administracja i organy bezpieczeństwa w Tomaszowie w latach 1830-1844, referat wygłoszony podczas sesji Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej z okazji 175. rocznicy nadania Tomaszowowi praw miejskich - 25 czerwca 2005 roku.
 • mgr Andrzej Kędzierski, Działalność polityczna i wojskowa hr. Antoniego Ostrowskiego podczas Powstania Listopadowego 1830-1831 roku, referat wygłoszony podczas sesji Rady Miasta Tomaszowa Mazowieckiego zwołanej z okazji 175. rocznicy nadania Tomaszowowi praw miejskich - 25 czerwca 2005 roku.
 • prof. dr hab. Jan Szymczak, Kształtowanie się kultury rycerskiej w Polsce średniowiecznej i wczesnorenesansowej, referat wygłoszony na uroczystej sesji Rady Gminy Uniejów - 2 lipca 2005 roku.
 • mgr Andrzej Wróbel, Organy bezpieczeństwa w Tomaszowie w latach 1830-1918, odczyt wygłoszony z okazji święta Policji w Tomaszowie Mazowieckim - 25 lipca 2005 roku.
 • dr hab. Leszek Olejnik, Podziemna łódzka "Solidarność" (1981-1989), odczyt wygłoszony na sesji popularnonaukowej z okazji XXV-lecia powstania NSZZ "Solidarność" - 26 sierpnia 2005 roku.
 • prof. zw. dr hab. Wiesław Puś, Stanisław Staszic - publicysta i działacz gospodarczy, odczyt w siedzibie Łódzkiego Towarzystwa Naukowego - 14 listopada 2005 roku.
 • prof. dr hab. Jan Szymczak, Kazimierz Konradowic książę łęczycki 1247-1267, odczyt na sesji z okazji 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Łęczyckiej - 5 grudnia 2005 roku.

ROK 2006

 • prof. dr hab. Alicja Szymczakowa, Genealogia rodu Łaskich herbu Korab. Referat wygłoszony 5 kwietnia 2006 roku na sesji popularnonaukowej w wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi.
 • prof. zw. dr hab. Stanisław Marian Zajączkowski, Rozwój posiadłości rodu Łaskich na ziemiach Polski Środkowej od końca XIV do początku wieku XVI. Referat wygłoszony 5 kwietnia 2006 roku na sesji popularnonaukowej w wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łodzi.
 • dr Jan Chańko, Patriotyzm czy patriotyzmy ? Referat wygłoszony 7 kwietnia 2006 r. na seminarium Dziś i jutro edukacji patriotycznej w szkole - Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi.
 • dr Jan Chańko, Walory wychowawcze edukacji regionalnej w nauczaniu historii. Referat wygłoszony 26 kwietnia 2006 r. w Łodzi w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Edukacja regionalna w teorii i praktyce.
 • dr Krzysztof W. Mucha, Walory wychowawcze i kształcące historii regionalnej i lokalnej w pracy metodą projektów. Referat wygłoszony 26 kwietnia 2006 r. w Łodzi w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Edukacja regionalna w teorii i praktyce.
Konferencje, sesje naukowe i popularnonaukowe oraz spotkania środowiskowe
zorganizowane przez Oddział Łódzki PTH w latach 2000-2007:

ROK 2000

 • Sesja popularnonaukowa - Z dziejów NSZZ "Solidarność" Ziemi Łódzkiej, 29 września 2000 roku.

ROK 2002

 • Dokonania łódzkiego środowiska historycznego w XX wieku, 7 referentów, współorganizator - IH UŁ, Łódź 24 października 2002 roku. ( więcej )

ROK 2003

 • Spotkanie środowiskowe poświęcone pamięci prof. Juliana K. Janczaka (w 2 rocznicę śmierci) - 7 maja 2003 roku.

ROK 2004

 • Sesja popularnonaukowa - Operacja Burza na terenie Inspektoratu Piotrkowskiego AK. Zorganizowana przez Muzeum w Tomaszowie oraz Koło OŁ PTH z inicjatywy prezesa Koła - mgr Andrzeja Kędzierskiego - wrzesień 2004 roku.

ROK 2005

 • Spotkanie z księdzem Prałatem Profesorem Zdzisławem Jastrzębiec Peszkowskim - kapelanem Rodzin Katyńskich. Organizator - Koło OŁ PTH w Piotrkowie Trybunalskim - 11 marca 2005 roku.
 • Sesja popularnonaukowa - Grupy rekonstrukcji historycznych a środowisko historyczne. Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Historyczne - Oddział w Łodzi, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznych I Samodzielnej Brygady Spadochronowej. Miejsce - Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi - 14 maja 2005 roku.
 • Sesja naukowa pt. - Marszałek Józef Piłsudski i Jego myśl państwowa. W 90-tą rocznicę wejścia Legionów Polskich do Piotrkowa i 70-tą rocznicę śmierci Józefa Piłsudskiego Współorganizator - Koło OŁ PTH w Piotrkowie Trybunalskim. Miejsce - Zamek Zygmunta Starego w Piotrkowie Trybunalskim - 21 maja 2005 roku.
 • Sesja popularnonaukowa z okazji 600-lecia Białobrzegów (obecnie dzielnicy Tomaszowa Mazowieckiego). Organizator - Koło OŁ PTH w Tomaszowie Mazowieckim - 4 czerwca 2005 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. - Spory o państwo w dobie nowożytnej. Między racją stanu a partykularyzmem , zorganizowana przez Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Zakład Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich i Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej, przy współpracy OŁ PTH - Łódź 17-19 listopada 2005 roku.

ROK 2006

 • II Zjazd Epigrafików Łódzkich zorganizowany z okazji 30-lecia pierwszego obozu epigraficznego - Łódź, 30 września 2006 roku.

ROK 2007

 • Seminarium pt. 190 rocznica śmierci Tomasza hrabiego Ostrowskiego - Organizator - Koło OŁ PTH, Muzeum i Archiwum w Tomaszowie Mazowieckim, 15 lutego 2007 roku.
 • Uroczyste spotkanie poświęcone postaci dr hab. Ryszarda Kotewicza (1937-1997) - Organizator - Koło OŁ PTH i Archiwum w Tomaszowie Mazowieckim, 29 marca 2007 roku.
 • Konferencja naukowa pt. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220 rocznicę uchwalenia. Organizatorzy: Zakład Historii Powszechnej Nowożytnej, Zakład Historii Nowożytnej Krajów Nadbałtyckich, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Łodzi i Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce, 18-20 października 2007 roku.

Późniejszych odczytów szukajcie w Aktualnościach
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |