Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Koła terenowe OŁ PTH

Przy Łódzkim Oddziale Polskiego Towarzystwa Historycznego działalność prowadzi kilka kół terenowych.
Aktywnie działają koła w Tomaszowie Mazowieckim oraz w Piotrkowie Trybunalskim.
Niedawno powstało nowe koło Oddziału Łódzkiego PTH w Bełchatowie.Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Tomaszowie Mazowieckim

Koło w Tomaszowie Mazowieckim działa od około 1955 roku, a reaktywowało swą działalność w roku 1983. We współpracy z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim Oddział w Tomaszowie Mazowieckim oraz z Muzeum im. Tomasza hr. Ostrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim wydaje kolejne zeszyty Tomaszowskiego Słownika Biograficznego.  Koło organizuje prelekcje, odczyty, wystawy i sesje naukowe. Corocznie 1 listopada członkowie Koła biorą udział w kweście na cmentarzu dla ratowania grobów zasłużonych tomaszowian, składają wiązanki kwiatów w czasie uroczystości patriotyczno – religijnych z okazji świąt: 3-go Maja i 11 listopada. Członkowie Koła aktywnie współpracują m.in. z Archiwum Państwowym w Piotrkowie Trybunalskim i jego Oddziałem w Tomaszowie Mazowieckim, muzeami w Tomaszowie Mazowieckim i Gałkowie Dużym, Skansenem Rzeki Pilicy, władzami miasta i powiatu tomaszowskiego, Komitetem Opieki nad Grobami Zasłużonych Tomaszowian... W skład zarządu Koła wchodzą:   

 • przewodniczący: dr Andrzej Wróbel
 • zastępca przewodniczącego: ks. prof. UKSW dr hab. Mieczysław Różański
 • zastępca przewodniczącego, skarbnik: mgr Zofia Zielińska
 • sekretarz: mgr Michał Ordak
 • członek zarządu: mgr Maciej Błaszczyk
 • członek zarządu: mgr Joanna Dębiec
 • członek zarządu: ks. prof. UKSW dr hab. Waldemar Gliński
Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Piotrkowie Trybunalskim

     Założone w roku 1948, a reaktywowane w 1978, Koło piotrkowskie działa głównie organizując zebrania naukowe oraz współorganizując konferencje, sesje, pikniki historyczne i inne imprezy naukowe. Inne formy działalności koła to: Olimpiada Historyczna, konkursy, obchody, wycieczki, panele, spotkania, wystawy, promocje wydawnictw. Miejscem konferencji i odczytów jest najczęściej Filia Akademii Świętokrzyskiej w Piotrkowie. Koło zarządzane jest przez:

 • przewodniczący: dr hab. Jacek Bonarek
 • zastępca przewodniczącego: dr hab. Janusz Budziński
 • sekretarz: dr hab. Aleksander Bołdyrew
 • skarbnik: dr Rafał Jaworski
Koło Polskiego Towarzystwa Historycznego w Bełchatowie

     W dniu 9 września 2010 roku rozpoczęło działalność nowe koło OŁ PTH z siedzibą w Bełchatowie. Stałą siedzibą koła jest budynek Muzeum Regionalnego w Bełchatowie, XVIII-wieczny dworek szlachecki, zwany potocznie "dworkiem Olszewskich", usytuowany w centrum miasta, przy ul. Rodziny Hellwigów 11. W skład zarządu Koła wchodzą:

 • przewodniczący: mgr Cezary Bukowiec
 • zastępca przewodniczącego: mgr Roman Olszowiec
 • sekretarz: mgr Aneta Mofina
 • skarbnik: mgr Łukasz Gościński
 • członek zarządu: mgr Robert Czernisz
 • członek zarządu: mgr Alicja Kazanowicz
 • członek zarządu: mgr Błażej Rogut
Oprócz wymienonych kół, w ramach Oddziału Łódzkiego PTH działa
wydzielona Sekcja Dydaktyki Historii
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |