Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Galerie zdjęć z działalności OŁ PTHZdjęcia władz oraz z konferencji, odczytów i olimpiad zorganizowanych
przez Oddział Łódzki Polskiego Towarzystwa Historycznego

Zdjęcia Zygmunta Lorentza (1894-1943) - pierwszego prezesa OŁ PTH
Poczet prezesów Oddziału Łódzkiego PTH (1927-2009)
Poczet członków honorowych Oddziału Łódzkiego PTH
Obozy naukowe i konferencje epigraficzne (1976-1994)
XIV Olimpiada Historyczna - eliminacje okręgowe w Łodzi (1987/1988)
Otwarcie XIV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Łodzi (7 IX 1989)
XXIII Olimpiada Historyczna - eliminacje okręgowe w Łodzi (1996/1997)
Konferencja naukowa pt. 70 lat Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (26 XI 1997)
Konferencja naukowa pt. Dokonania łódzkiego środowiska historycznego w XX wieku (24 X 2002)
Spotkanie z księdzem prof. Z. Jastrzębiec Peszkowskim - kapelanem Rodzin Katyńskich w Piotrkowie Tryb. (11 III 2005)
Odczyt prof. R. Stobieckiego i wręczenie Członkostwa Honorowego PTH prof. S.M. Zajączkowskiemu (13 IV 2005)
I edycja Łódzkich Igrzysk Humanistycznych pod patronatem Oddziału Łódzkiego PTH (11 V 2005)
Rekonstrukcja historyczna bitwy nad Bzurą z września 1939 roku w Łęczycy (wrzesień 2006)
Odczyt prof. dr hab. M. Kokoszko i wręczenie Członkostwa Honorowego PTH prof. W. Pusiowi (17 I 2007)
Seminarium pt. 190 rocznica śmierci Tomasza hrabiego Ostrowskiego w Tomaszowie Maz. (15 II 2007)
Uroczyste spotkanie poświęcone postaci dr hab. Ryszarda Kotewicza (1937-1997) w Tomaszowie Maz. (29 III 2007)
Posiedzenie Komisji ds. Tradycji i Historii Związku Polskich Spadochroniarzy w Twierdzy Modlin (21 IV 2007)
Prof. Krystyna Śreniowska opowiedziała o Uniwersytecie Łódzkim w pamiętniku starego pracownika (23 V 2007)
Rekonstrukcja historyczna bitwy nad Bzurą z pamiętnego września 1939 roku w Uniejowie (9 IX 2007)
Konferencja pt. Konstytucja Stanów Zjednoczonych Ameryki. Reminiscencje w 220 rocznicę uchwalenia (18-20 X 2007)
Uroczyste zebranie z okazji 80-lecia Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego (19 XII 2007)
Odczyt dr M. Dutkiewicza pt. Prace sondażowo - ekshumacyjne na terenie Katynia w Archiwum w Tomaszowie (17 IV 2008)
Odczyt prof. dr hab. K. T. Witczaka pt. Tomaszowska rodzina Waldów w Tomaszowie Mazowieckim (2 IV 2009)
Sesja naukowa pt. Militarne i polityczne aspekty udziału Polski w II wojnie światowej w Tomaszowie Mazowieckim (9 IX 2009)
Konferencja naukowa pt. Domus propria - Domus optima, w ramach obchodów 60-lecia Muzeum - Zamku w Oporowie (16 X 2009)
Prelekcja prof. dr hab. Jolanty Daszyńskiej pt. Wybrane symbole amerykańskiej demokracji (21 X 2009)
Odczyt mgr Macieja Hubki pt. Kampania 1506 roku i bitwa pod Kleckiem w Tomaszowie Mazowieckim (22 X 2009)
Sesja naukowa pt. W przeddzień Kampanii Grunwaldzkiej 1410 roku w siedzibie starostwa powiatowego w Łęczycy (20 XI 2009)
Odczyt prof. dr hab. Z. Anusika i wręczenie dyplomów za działalność w PTH prof. M. Nartonowicz-Kot i A. Szymczakowej (13 I 2010)
Konferencja naukowa pt. W cieniu czerwonej zarazy. W 90. rocznicę bitwy warszawskiej w Tomaszowie Mazowieckim (22 VI 2010)
Konferencja popularnonaukowa pt. W przededniu 100-lecia Bitwy Łódzkiej w Miejskim Ośrodku Kultury w Koluszkach (17 IX 2010)
Uroczysta promocja monografii pt. Kutno poprzez wieki, której współwydawcą był Oddział Łódzki PTH, w Urzędzie Miasta Kutno (24 XI 2011)
Sesja naukowa pt. XXX-Lecie Niedzieli bez Teleranka. Piotrków - Tomaszów w okresie stanu wojennego w Tomaszowie Mazowieckim (2 XII 2011)
  Inscenizacja historyczna pt. Walki obronne na linii Strońsko - Beleń Zagórzyce z września 1939 r. Strońsko k. Sieradza (7 IX 2013)
  Konferencja naukowa pt. Łódź w drodze do niepodległości. Instytut Historii Uniwersytetu Łódzkiego  (18 X 2013)
  Prezentacja rocznicowa pt. W służbie historii i społeczeństwu. 90 lat Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego w formacie PDF (9 XII 2017)| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty |
| Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |