Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Dydaktyka HistoriiW dziale tym będziemy publikować rozmaite materiały dydaktyczne przydatne nauczycielom oraz studentom historii. redaguje go dr Jan Chańko, kierownik Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej, działającej w ramach Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego.

strona PDH UŁ

Materiały dydaktyczne dla nauczycieli historii i studentów :

Artykuły
 1. Materiały do ustnego egzaminu maturalnego z historii. Teksty źródłowe, pytania i odpowiedzi. Autor: dr Jan Chańko.
 2. Kochać czy nienawidzić ? Testy z historii. Autor: dr Jan Chańko.
 3. Komputerowe testy z historii z lat 1987-2005. Autor: dr Jan Chańko.
 4. Dydaktyczne walory prezentacji grup rekonstrukcji historycznych w procesie edukacji historycznej młodzieży. Autor: dr Jan Chańko.
 5. Działalność grup rekonstrukcji historycznych a wybrane metody aktywizujące w kształceniu historycznym młodzieży. Autor: dr Krzysztof W. Mucha.
 6. Patriotyzm czy patriotyzmy? Referat wygłoszony 7 kwietnia 2006 r. na seminarium "Dziś i jutro edukacji patriotycznej w szkole" (Szkoła Podstawowa nr 81 w Łodzi). Autor: dr Jan Chańko.
 7. Walory wychowawcze edukacji regionalnej w nauczaniu historii. Referat wygłoszony 26 kwietnia 2006 r. w Łodzi w ramach Ogólnopolskiej Konferencji "Edukacja regionalna w teorii i praktyce". Autor: dr Jan Chańko.
 8. Walory wychowawcze i kształcące historii regionalnej i lokalnej w pracy metodą projektów. Referat wygłoszony 26 kwietnia 2006 r. w Łodzi w ramach Ogólnopolskiej Konferencji "Edukacja regionalna w teorii i praktyce". Autor: dr Krzysztof W. Mucha.
 9. Analiza tekstów źródłowych z wykorzystaniem komputera jako narzędzia dydaktycznego. Referat wygłoszony 8 września 2006 r. w Toruniu. Autor: dr Jan Chańko.
Regionalizm
 1. Ziemia łęczycko-sieradzka w czasach panowania Piastów. Teksty wspomagające nauczanie historii - dzieje regionu w szkołach podstawowych oraz gimnazjalnych. Autor: mgr Bożena Papiernik.
 2. Aleksandrów na tle Regionu Łódzkiego. Program autorski edukacji regionalnej dla klas IV-VI szkoły podstawowej. Autor: mgr Marzena Wlazłowicz-Pietras.
Konkursy i sesje dydaktyczne
zorganizowane pod patronatem Polskiego Towarzystwa Historycznego :
 1. Konkurs pt. "Ocalić od zapomnienia... Moja szkoła na kartach historii" zorganizowany przez Wydział Zbiorów Specjalnych PBW w Łodzi, pod patronatem honorowym Oddziału Łódzkiego PTH.
 2. Łódzkie Igrzyska Humanistyczne zorganizowane pod patronatem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.
  II edycja 2006.
 3. Łódzkie Igrzyska Humanistyczne zorganizowane pod patronatem Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego.
  I edycja 2005.
 4. Sesja popularno-naukowa pt. "Grupy rekonstrukcji historycznych a środowisko historyczne" w 2005 r.

 

Więcej materiałów znajdziecie na nowej stronie
Pracowni Dydaktyki i Technologii Informacyjnej Uniwersytetu Łódzkiego,
dostępnej pod adresem:
dydaktykahistorii.uni.lodz.pl
.| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |