Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Deklaracja członkowska PTH

Serdecznie zapraszamy do zapisywania się w poczet członków Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego. Członkowie otrzymują pocztą zaproszenia na odczyty i konferencje organizowane przez OŁ PTH, mają możliwość publikowania swych artykułów i materiałów źródłowych w "Roczniku Łódzkim", innych wydawnictwach i na stronie internetowej Oddziału Łódzkiego oraz prezentowania swych prac w ramach odczytów OŁ PTH.


Aktualna roczna składka członkowska wynosi 30 zł. dla samodzielnych pracowników naukowych, 20 zł. dla pomocniczych pracowników naukowych, doktorantów, nauczycieli, muzealników, archiwistów i innych czynnych zawodowo oraz 10 zł. dla emerytów i studentów. W ramach składki członkowskiej można otrzymać darmowy egzemplarz ostataniego numeru "Rocznika Łódzkiego".

W przypadku wątpliwości bądź pytań związanych z przystąpieniem do PTH prosimy o kontakt

Wzór deklaracji członkowskiej
( pobierz deklarację )
| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |