Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH

Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Historycznego

Zgodnie z obowiązującym statutem PTH osobom, które wybitnie przysłużyły się w realizacji celów Towarzystwa uchwałą
Walnego Zgromadzenia nadana zostaje godność Członka Honorowego. Członkami Honorowymi PTH są obecnie
prof. dr hab. Wiesław Puś, prof. dr hab. Alicja Szymczakowa, prof. dr hab. Jan Szymczak oraz mgr Jan Tomczak.

prof. Wiesław Puś

prof. WIESŁAW PUŚ


Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego od 15 września 2006 roku

( biogram )

prof. Alicja Szymczakowa

prof. ALICJA SZYMCZAKOWA


Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego od 15 września 2018 roku

( biogram )

prof. Wiesław Puś

prof. JAN SZYMCZAK


Członek Honorowy Polskiego Towarzystwa Historycznego od 15 września 2018 roku

( biogram )

( biogram )Poczet członków honorowych PTH z Łodzi (portrety)Z wielkim żalem pożegnaliśmy innych Członków Honorowych naszego Oddziału:| Aktualności | Statut PTH | Władze OŁ PTH | Historia OŁ PTH | Sprawozdanie | Członkowie Honorowi | Deklaracja | Odczyty | Olimpiady Historyczne | Oferta Wydawnicza | Rocznik Łódzki | Dydaktyka historii | Koła terenowe | Galeria | Linki | Kontakt |