Aktualności
Wydarzenia z życia Oddziału i PTH
Treść statutu Polskiego Towarzystwa Historycznego
Informacje o aktualnych władzach Oddziału
Historia Oddziału Łódzkiego PTH
Sprawozdanie z działalności OŁ PTH za lata 2000-2003
Biogramy Członków Honorowych PTH z Łodzi
Wzór deklaracji członkowskiej Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje o odczytach historycznych i zebraniach
Informacje o olimpiadach i konkursach organizowanych przez PTH
Informacje o publikacjach Oddziału Łódzkiego PTH
Informacje dotyczące Rocznika Łódzkiego
Artykuły i materiały dla studentów i nauczycieli związane z dydaktyką historii
Koła terenowe działające w ramach Oddziału Łódzkiego PTH
Galeria zdjęć dokumentujących działalność OŁ PTH
Adresy wybranych stron internetowych przydatnych historykom
Kontakt z Zarządem Oddziału Łódzkiego PTH
INSTYTUT HISTORII UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO
ODDZIAŁ ŁÓDZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA HISTORYCZNEGO

były organizatorami konferencji naukowej pt.

DOKONANIA ŁÓDZKIEGO ŚRODOWISKA HISTORYCZNEGO W XX WIEKU

która odbyła się 24 października 2002 roku
w Instytucie Historii Uniwersytetu Łódzkiego
przy ul. Aleksandra Kamińskiego 27a.

Wszystkie referaty wygłoszone podczas tej konferencji
zostały opublikowane w "Roczniku Łódzkim", tomie 50 za rok 2003.

PROGRAM:

Otwarcie Konferencji
Prof. zw. dr hab. Waldemar Ceran - Dyrektor Instytutu Historii UŁ

REFERATY:

 1. Dr hab. Maria Nartonowicz-Kot, prof. nadzw. dr hab. Stefan Pytlas
  Kształtowanie się łódzkiego środowiska historycznego. Od Polskiego Towarzystwa Historycznego do powstania Instytutu Historii UŁ

 2. Prof. nadzw. dr hab. Rafał Stobiecki
  Łódź jako ośrodek badań historiograficznych

 3. Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Grobis
  Akademickie środowisko historyków powszechnych w Łodzi

 4. Prof. zw. dr hab. Wiesław Puś
  Natalia Gąsiorowska-Grabowska - twórca łódzkiego środowiska historyków społeczno-gospodarczych

 5. Dr Jarosław Kita
  Historia społeczno-gospodarcza w badaniach łódzkich historyków

 6. Prof. nadzw. dr hab. Jan Szymczak
  50 lat Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ

  DYSKUSJA

  ZAMKNIĘCIE OBRAD

  Prof. nadzw. dr hab. Stefan Pytlas - Prezes Oddziału Łózkiego Polskiego Towarzystwa Historycznego

( powrót do: "aktualności" )
( powrót do: "odczyty" )